JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Investeringsprogramma

Lijst
 1. Fieldlabinfrastructuur Zuid Holland
 2. Scheveningen: "De kust voor Den Haag"
 3. Netwerkvisie RandstadRail 2040
 4. Transformatie kantoren en winkels
 5. Warmte hoofdtransportnet Zuid-Holland
 6. Viersporigheid: Delft Zuid - Schiedam
 7. Verstedelijkingsstrategie
 8. Next Generation Woonwijken
 9. Viersporigheid: Rijswijk - Delft Zuid
 10. Zero emissie openbaar vervoer
 11. Fiets: Hollandse Banen
 12. OV visie Rotterdam 2040
 13. Samenloop Randstadrail E met Zoetermeerlijn 3/4
 14. Zonne-energie tram en metro
 15. Aansluitingen hoofdwegennet (HWN) en onderliggend wegennet (OWN)
 16. Hoekse Lijn
 17. Metropolitane fietsroutes
 18. Laadpalen elektrisch vervoer
 19. Blauwe verbinding Zuidrand Rotterdam
 20. Rivier als Getijdenpark
 21. Schiedam - Metroshuttle en Havenshuttle Vijfsluizen
 22. Regeneratieve Geneeskunde
 23. Stationsgebied Leiden CS
 24. Campus vastgoed Leiden - Incubator
 25. Campus faciliteiten Leiden
 26. CCS
 27. Verdieping Nieuwe Waterweg
 28. Theemswegtracé
 29. Ontwikkeling offshore / maritieme industrie Maasvlakte 2
 30. Central Innovation District (CID), HSD campus, Innovation centre, museumkwartier, Binckhorsthaven
 31. Ontwikkeling Cruiseports
 32. Rivieroevers Binnenstad
 33. Nieuwe verdienmodellen voor AGF reststromen
 34. Vertical Farming
 35. Rijnerwatering
 36. Transformatie kantoren
 37. Monstersche sluis
 38. Glasvezel regio (backbone digitale infrastructuur)
 39. Biotech campus Delft
 40. Campus vastgoed Delft
 41. Campus faciliteiten Delft
 42. Herontwikkeling EMK terrein
 43. Central District Rotterdam
 44. Herontwikkeling Leidsenhage
 45. Stationsgebied
 46. Rotterdam The Hague Airport - shuttle Randstadrail Meijersplein
 47. Brienenoord- en Algeracorridor
 48. Den Haag 2040 Binckhorst-CID-Scheveningen "Metro naar zee"
 49. Multimodale ontsluiting Corridor A12 (Holland RailTerminal)
 50. Capelle aan den IJssel - Parkshuttle Kralingse Zoom
 51. Extra oeververbindingen
 52. Gebiedsuitwerking Greenport 3.0 in Westland
 53. Getijdencentrale Brouwersdam/Ontwikkeling Grevelingen
 54. Actieplan Versterking Industrie Rotterdam - Moerdijk
 55. Omgeving station Pr. Alexander
 56. Onderwijs & Arbeidsmarkt instituut voor Transitie, Food for the Future
 57. Doorontwikkeling warmtenet Drechtsteden
 58. TIMA (Duurzaamheids fabriek)
 59. SMASH
 60. Doorstroming, verfraaiing en verduurzaming Plaspoelpolder
 61. Sternetroutes - Fietsroutes tussen steden verbeteren
 62. Gebiedsontwikkeling Havengebied - Plaspoelpolder
 63. Stadspark Wilhelminapark
 64. European Patent Office - realisatie nieuwbouw
 65. Transformatie kantorenlocatie In de Bogaard
 66. Zonneenergie Rotterdam
 67. Ontwikkelen Maritiem District
 68. Coolsingel
 69. Hoboken Museumpark
 70. Logistieke hotspot A12
 71. Corridor Rotterdam - Antwerpen (CRA)
 72. Internationaal hippisch Kenniscentrum MRDH/CHIO
 73. Smart Multi Commodity Grid
 74. Financiering verduurzaming woningen kleine vve's
 75. Bereikbaarheid Campus en station Leiden CS
 76. Bereikbaarheid campus Delft
 77. Delft - ResearchLab TU Campus Delft
 78. Big Data Innovatiehub
 79. Groene Hart Werkt
 80. Molenvlietpark
 81. A20 Nieuwerkerk a/d IJssel-Gouda
 82. Geothermie
 83. Windenergie
 84. Knooppunt A16 - N3, inclusief Dordtse Kil IV
 85. Smart Grid Dordtse Kil IV
 86. Zon
 87. Proeftuinen energietransitie N470 en N211
 88. Energy highway N59
 89. Bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek
 90. Energy Island: ontwikkeling groene waterstofeconomie H2GO
 91. Smart Integrator 4 Aero / Space
 92. Rotterdam Makers District,Transformatie Marconiplein en Vierhavenblok
 93. Rotterdam Makers District, Infrastructuurpakket
 94. Rotterdam Makers District, Ontwikkeling productiecampus
 95. Hart van Zuid
 96. Landgoederen Schiezone
 97. Lijndraaiersbrug
 98. De Vliet
 99. Poort van de Delta Haringvliet
 100. Klimaatbestendige regio (veenweidegebied)
 101. Hoeksche Waard A4-zuid
 102. Innovatieve landbouw in de Hoeksche Waard
 103. The Green Village
 104. Nieuw Reijerwaard Testopstelling Vertical Farming
 105. A15 Traject Papendrecht-Gorinchem
 106. Lokale distributie netwerken
 107. Nationaal Park Delta Biesbosch Haringvliet
 108. Kaas Experience Center Bleskensgraaf
 109. Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs - Primair ICT-HBO in de regio
 110. Blueport/Bedrijfscluster watersport
 111. Werelderfgoed Kinderdijk
 112. Verbinden Waterlinies en vestingsteden
 113. Verbeteren personenvervoer over water
 114. Space Tech Campus-Uitbouw Space Business Park
 115. Rondje Rijn-IJssel
 116. Mobiliteit in kerngebieden Groene Hart
 117. A27 Traject Houten - Hooipolders
 118. Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs - Primair maritiem-HBO in de regio
 119. RijswijkBuiten
 120. A4 Passage + Poorten en Inprikkers
 121. Centrale As
 122. Onderzoek naar de last mile in Businesspark Plaspoelpolder en omgeving
 123. Haalbaarheidsonderzoek Den Haag - Binckhorstshuttle
 124. Dutch Optics Centre (DOC)
 125. RAMLAB
 126. Freshteq.NL
 127. Medical Delta Living Labs
 128. Smart, Safe & Resilient Mainports
 129. Robovalley
 130. Kas als Apotheek
 131. Food Innovation Academy
 132. Ontsluiting glastuinbouw gebied Pijnacker West en Oost
 133. Maritiem Service District Schiedam
 134. Lely campus
 135. RID Programmering / accelerator
 136. RDM Herontwikkeling grofsmederij
 137. Doorontwikkeling Dutch Innovation Park
 138. Vaarverbinding Zoetermeer
 139. Leiden - Shuttle BiosciencePark
 140. Rijn en Veenstreek
 141. Groenstructuur Holland-Rijnland
 142. Hart van groen blauwe netwerk Holland Rijnland/ Singelpark leiden
 143. Blueport / Hollandse plassen
 144. Blue Energy Deal
 145. Space tech Campus Uitbouw space campus
 146. Flower Science
 147. Unmanned Valley
 148. Verbinding Malieveld-Haagse Bos
 149. Tramontsluiting Scheveningen Haven (1ste fase)
 150. Kustfietsroute
 151. Ruijven Noord
 152. Verlengde Velostrada
 153. Nieuwe Schenkverbinding
 154. Bereikbaarheid Scheveningen op piekmomenten
 155. Coolport Noord-West (Nieuwe Waterweg)
 156. Oranjepolder
 157. Herinrichting Krimpenerhout
 158. Fiets - / voetveer Stormpolder - IJsselmonde
 159. Nieuwe verbindingsweg N210 - Noord / Lekdijk
 160. Noordrand Voorne-Putten
 161. Zuidrand Voorne-Putten (Haringvliet)
 162. Transportium
 163. Waaloevers
 164. Nieuw Reijerwaard - Productielocatie Duurzame Energie
 165. World Food Parc-Human Capital Pool
 166. World Food Parc- Smart Logistics
 167. World Food Parc- Verwaarden reststromen
 168. Nieuw Reijerwaard - Freshcentre/Centre of expertise
 169. Bioraffinage
 170. Op- en afritten A20
 171. River Art
 172. Rivierzone
 173. A15 traject Papendrecht - Gorinchem
 174. Aerospace Innovation Centre
 175. Dutch Offshore Technology Centre
 176. Proeftuin Delta innovaties ZH
 177. Digital Factory Composites
 178. Capaciteitsuitbreiding A12 en verbeteren uitstraling
 179. Landgoederen Duin Horst en Weide
 180. Verbinding groen N44
 181. Rotte-Rijn-Vliet
 182. Koningsrust / Westgaag - Oostgaag / Maaslandse Dam
 183. Bio Base Greenport
 184. Dutch Windwheel
 185. VP Delta
 186. Verbeteren ontsluiting bedrijvenparken en glastuinbouw gebieden
 187. De Bernisse
 188. Flood Proof Holland
 189. Proeftuin multi commodity smart grid
 190. Glasvezel Stormpolder en omgeving
 191. Smart Grid Stormpoldergebied
 192. Instrumentation for Space
Totale financiele dekking van selectie
Van de geselecteerde projecten
Totaal aantal projecten per fase
Totaal overzicht mijlpalen