JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Investeringsprogramma

Informatie
Openen in een nieuw venster
 1. Versterken digitale infrastructuur
 2. Spoorzone Dordrecht
 3. Innovatieve aanpak A15
 4. Verhogen capaciteit centrale spoorlijn
 5. Fieldlabinfrastructuur
 6. Gebiedsontwikkeling Rotterdam
 7. Central Innovation District / Binckhorst Den Haag
 8. Versterken campussen
 9. Corridor Rotterdam – Antwerpen
 10. Uitrol Geothermie
 11. Stationsgebied Leiden
 12. Opzetten duurzaam energienetwerk
 13. Versterken regionale HOV lijnen
 14. Verbeteren aansluitingen hoofdwegen
 15. Warmtenet Zuid-Holland