JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Investeringsprogramma

Lijst
 1. Internationaal hippisch Kenniscentrum MRDH/CHIO
 2. Netwerkvisie RandstadRail 2040
 3. Proeftuinen energietransitie N470 en N211
 4. River Art
 5. Blueport/Bedrijfscluster watersport
 6. Instrumentation for Space
 7. Groene Hart Werkt
 8. Space Tech Campus-Uitbouw Space Business Park
 9. RijswijkBuiten
 10. Blauwe verbinding Zuidrand Rotterdam
 11. Blue Energy Deal
 12. Unmanned Valley Valkenburg
 13. Campus faciliteiten Leiden
 14. Bereikbaarheid Campus en station Leiden CS
 15. Leiden - Shuttle BiosciencePark
 16. Ruijven Noord
 17. Ontsluiting glastuinbouw gebied Pijnacker West en Oost
 18. Groenstructuur Holland Rijnland
 19. Rivierzone
 20. Maritiem Service District Schiedam
 21. Rotte-Rijn-Vliet
 22. MIRT-Verkenning Binckhorst-CID
 23. Groene Cirkel innovatieve en duurzame landbouw en voedselketen Zuid-Hollandse eilanden
 24. Rondje Rijn-IJssel
 25. Den Haag 2040 Binckhorst-CID-Scheveningen ‘Koningscorridor naar Zee’
 26. Rotterdamsebaan
 27. Smart Multi Commodity Grid
 28. Warmte hoofdtransportnet Zuid-Holland
 29. Nationaal Park Delta Biesbosch Haringvliet
 30. Poort van de Delta Haringvliet
 31. Logistieke hotspot A12
 32. Waste to Chemicals
 33. Ontwikkeling offshore / maritieme industrie Maasvlakte 2
 34. Fieldlabinfrastructuur Zuid Holland
 35. Scheveningen: "De kust voor Den Haag"
 36. Transformatie kantoren en winkels
 37. Viersporigheid: Delft Zuid - Schiedam
 38. Verstedelijkingsstrategie
 39. Next Generation Woonwijken
 40. Viersporigheid: Rijswijk - Delft Zuid
 41. Zero emissie openbaar vervoer
 42. Fiets: Hollandse Banen
 43. OV visie Rotterdam 2040
 44. Samenloop Randstadrail E met Zoetermeerlijn 3/4
 45. Zonne-energie tram en metro
 46. Aansluitingen hoofdwegennet (HWN) en onderliggend wegennet (OWN)
 47. Hoekse Lijn
 48. Metropolitane fietsroutes
 49. Laadpalen elektrisch vervoer
 50. Rivier als Getijdenpark
 51. Schiedam - Metroshuttle en Havenshuttle Vijfsluizen
 52. Regeneratieve Geneeskunde
 53. Stationsgebied Leiden CS
 54. Campus vastgoed Leiden - Incubator
 55. CCS
 56. Verdieping Nieuwe Waterweg
 57. Theemswegtracé
 58. Central Innovation District (CID), HSD campus, Innovation centre, museumkwartier, Binckhorsthaven
 59. Ontwikkeling Cruiseports
 60. Rivieroevers Binnenstad
 61. Nieuwe verdienmodellen voor AGF reststromen
 62. Vertical Farming
 63. Rijnerwatering
 64. Transformatie kantoren
 65. Monstersche sluis
 66. Glasvezel regio (backbone digitale infrastructuur)
 67. Biotech campus Delft
 68. Campus vastgoed Delft
 69. Campus faciliteiten Delft
 70. Herontwikkeling EMK terrein
 71. Central District Rotterdam
 72. Herontwikkeling Leidsenhage
 73. Stationsgebied
 74. Rotterdam The Hague Airport - shuttle Randstadrail Meijersplein
 75. Brienenoord- en Algeracorridor
 76. Multimodale ontsluiting Corridor A12 (Holland RailTerminal)
 77. Capelle aan den IJssel - Parkshuttle Kralingse Zoom
 78. Extra oeververbindingen
 79. Gebiedsuitwerking Greenport 3.0 in Westland
 80. Getijdencentrale Brouwersdam/Ontwikkeling Grevelingen
 81. Actieplan Versterking Industrie Rotterdam - Moerdijk
 82. Omgeving station Pr. Alexander
 83. Onderwijs & Arbeidsmarkt instituut voor Transitie, Food for the Future
 84. Doorontwikkeling warmtenet Drechtsteden
 85. TIMA (Duurzaamheids fabriek)
 86. SMASH
 87. Doorstroming, verfraaiing en verduurzaming Plaspoelpolder
 88. Sternetroutes - Fietsroutes tussen steden verbeteren
 89. Gebiedsontwikkeling Havengebied - Plaspoelpolder
 90. Stadspark Wilhelminapark
 91. European Patent Office - realisatie nieuwbouw
 92. Transformatie kantorenlocatie In de Bogaard
 93. Zonneenergie Rotterdam
 94. Ontwikkelen Maritiem District
 95. Coolsingel
 96. Hoboken Museumpark
 97. Corridor Rotterdam - Antwerpen (CRA)
 98. Financiering verduurzaming woningen kleine vve's
 99. Bereikbaarheid campus Delft
 100. Delft - ResearchLab TU Campus Delft
 101. Big Data Innovatiehub
 102. Molenvlietpark
 103. A20 Nieuwerkerk a/d IJssel-Gouda
 104. Geothermie
 105. Windenergie
 106. Knooppunt A16 - N3, inclusief Dordtse Kil IV
 107. Smart Grid Dordtse Kil IV
 108. Zon
 109. Energy highway N59
 110. Bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek
 111. Energy Island: ontwikkeling groene waterstofeconomie H2GO
 112. Smart Integrator 4 Aero / Space
 113. Rotterdam Makers District,Transformatie Marconiplein en Vierhavenblok
 114. Rotterdam Makers District, Infrastructuurpakket
 115. Rotterdam Makers District, Ontwikkeling productiecampus
 116. Hart van Zuid
 117. Landgoederen Schiezone
 118. Lijndraaiersbrug
 119. De Vliet
 120. Klimaatbestendige regio (veenweidegebied)
 121. Hoeksche Waard A4-zuid
 122. The Green Village
 123. Nieuw Reijerwaard Testopstelling Vertical Farming
 124. A15 Traject Papendrecht-Gorinchem
 125. Lokale distributie netwerken
 126. Kaas Experience Center Bleskensgraaf
 127. Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs - Primair ICT-HBO in de regio
 128. Werelderfgoed Kinderdijk
 129. Verbinden Waterlinies en vestingsteden
 130. Verbeteren personenvervoer over water
 131. Mobiliteit in kerngebieden Groene Hart
 132. A27 Traject Houten - Hooipolders
 133. Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs - Primair maritiem-HBO in de regio
 134. A4 Passage + Poorten en Inprikkers
 135. Centrale As
 136. Haalbaarheidsonderzoek Den Haag - Binckhorstshuttle
 137. Dutch Optics Centre (DOC)
 138. RAMLAB
 139. Freshteq.NL
 140. Medical Delta Living Labs
 141. Smart, Safe & Resilient Mainports
 142. Robovalley
 143. Kas als Apotheek
 144. Food Innovation Academy
 145. Lely campus
 146. RID Programmering / accelerator
 147. RDM Herontwikkeling grofsmederij
 148. Doorontwikkeling Dutch Innovation Park
 149. Vaarverbinding Zoetermeer
 150. Rijn en Veenstreek
 151. Hart van groen blauwe netwerk Holland Rijnland/ Singelpark leiden
 152. Blueport / Hollandse plassen
 153. Space tech Campus Uitbouw space campus
 154. Flower Science
 155. Verbinding Malieveld-Haagse Bos
 156. Tramontsluiting Scheveningen Haven (1ste fase)
 157. Kustfietsroute
 158. Verlengde Velostrada
 159. Nieuwe Schenkverbinding
 160. Bereikbaarheid Scheveningen op piekmomenten
 161. Coolport Noord-West (Nieuwe Waterweg)
 162. Oranjepolder
 163. Herinrichting Krimpenerhout
 164. Fiets - / voetveer Stormpolder - IJsselmonde
 165. Nieuwe verbindingsweg N210 - Noord / Lekdijk
 166. Noordrand Voorne-Putten
 167. Zuidrand Voorne-Putten (Haringvliet)
 168. Transportium
 169. Waaloevers
 170. Nieuw Reijerwaard - Productielocatie Duurzame Energie
 171. World Food Parc-Human Capital Pool
 172. World Food Parc- Smart Logistics
 173. World Food Parc- Verwaarden reststromen
 174. Nieuw Reijerwaard - Freshcentre/Centre of expertise
 175. Op- en afritten A20
 176. A15 traject Papendrecht - Gorinchem
 177. Aerospace Innovation Centre
 178. Dutch Offshore Technology Centre
 179. Proeftuin Delta innovaties ZH
 180. Digital Factory Composites
 181. Capaciteitsuitbreiding A12 en verbeteren uitstraling
 182. Landgoederen Duin Horst en Weide
 183. Verbinding groen N44
 184. Koningsrust / Westgaag - Oostgaag / Maaslandse Dam
 185. Bio Base Greenport
 186. Dutch Windwheel
 187. VP Delta
 188. Verbeteren ontsluiting bedrijvenparken en glastuinbouw gebieden
 189. De Bernisse
 190. Flood Proof Holland
 191. Proeftuin multi commodity smart grid
 192. Glasvezel Stormpolder en omgeving
 193. Smart Grid Stormpoldergebied

Welkom bij het Regionaal Investeringsprogramma

Voor het sterker maken van onze regio moeten we vernieuwen in viervoud. Om de economische kracht te versterken en de aantrekkelijkheid van de zuidelijke Randstad te vergroten is een Regionaal Investeringsprogramma opgesteld. Concrete projecten worden gebundeld die moeten leiden tot meer werkgelegenheid, economische groei, een duurzame aantrekkelijke regio om te wonen, te werken en te recreëren en een concurrerend (internationaal) vestigingsklimaat.

Naar de kaart

Het Regionaal Investeringsprogramma is opgesteld door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Economic Board Zuid-Holland, de Provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland en Drechtsteden.

Documenten
Vernieuwen economie

Vernieuwen verbindingen

De basis voor elke economie is de kwaliteit van de infrastructuur. Daarom zetten we in op het vernieuwen van verbindingen. Uitstekende verbindingen in alle...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen economie

In de toekomst bepaalt de next economy de concurrentiekracht van Nederland, dit vraagt om het vernieuwen van de economie. Digitalisering en verduurzaming van...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen energie

De regio wil bijdragen aan oplossingen voor mondiale uitdagingen op gebied van klimaat en duurzaamheid. Daarom werken we aan het vernieuwen van energie. Met de mainport, slimme logistieke oplossingen bij...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen stad & omgeving

Kwaliteit van leven in stedelijke regio’s wordt steeds belangrijker. We vernieuwen stad en omgeving tot een aantrekkelijk en veilig gebied met...

Lees meer…
Vernieuwen verbindingen

Vernieuwen vebindingen

Uitstekende verbindingen in alle modaliteiten (weg, spoor, water, lucht) zowel in onze regio als met het (Europese) achterland zijn en blijven van onverminderd belang. Investeringen in (light)rail hebben hierin een prominente plaats. Naast investeringsruimte zijn voldoende middelen voor beheer, onderhoud en vervanging van het bestaande areaal hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. Daarnaast tekent het belang van de ICT infrastructuur in al haar facetten zich steeds sterker af als randvoorwaarde voor het vestigingsklimaat.

Vernieuwen economie

Vernieuwen economie

Digitalisering en verduurzaming van energie-opwekking en efficiënt gebruik van productiesystemen, vervoersketens en dienstverlening hebben een grote positieve impact op de economische bedrijvigheid. Het gaat om vernieuwing én om doorontwikkeling van het bestaande. Omdat deze regio de ontwikkeling naar een nieuwe economie onderkent en omarmt, ontstaat hier nieuwe economische bedrijvigheid en werkgelegenheid op alle beroepsniveaus. Deze nieuwe banen vragen meer talent met nieuwe skills. Om iedereen de kans te geven mee te doen zijn investeringen nodig in onderwijs, coaching en individuele begeleiding. Cross-sectoraal werken we aan mondiale uitdagingen op het gebied van voeding, gezondheid, maritieme- en logistieke vraagstukken, watermanagement en veiligheid.

Vernieuwen energie

Vernieuwen energie

Met de mainport, slimme logistieke oplossingen bij TNO en TU Delft is dit dé regio voor het in de praktijk brengen van de circulaire economie, hergebruik van grondstoffen en het duurzaam benutten van natuurlijke hulpbronnen. We verduurzamen stapsgewijs onze energievoorziening (geothermie, zon, wind) en zetten in op efficiënter energieverbruik in industrie, glastuinbouw en gebouwde omgeving.

Vernieuwen stad en omgeving

Vernieuwen stad en omgeving

We vernieuwen stad en omgeving tot een aantrekkelijk en veilig gebied met een goede woon- en leefomgeving, topklasse werklocaties, nabij goed toegankelijk groen met ruimte voor sport, cultuur en vrije tijd. We versterken het groen in en om de stad en ontwikkelen onze binnensteden tot nog aantrekkelijker gebieden.

documenten

Hier vindt u de de uitvoeringsstrategie van het Regionale Investeringsprogramma zoals opgesteld bij de start in 2016 en bijbehorende factsheet. Daarnaast vindt u de eerste voortgangsrapportage opgesteld medio 2017 met bijlagen. Aan de huidige voortgangsrapportage van 2018 wordt nog gewerkt. Deze treft u hier binnenkort aan.

Totale financiele dekking van selectie
Van de geselecteerde projecten
Totaal aantal projecten per fase
Totaal overzicht mijlpalen