JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Investeringsprogramma

Lijst
 1. Vertical Farming
 2. Molenvlietpark
 3. Den Haag 2040 Binckhorst-CID-Scheveningen ‘Koningscorridor naar Zee’
 4. Rijnerwatering
 5. Central Innovation District (CID), HSD campus, Innovation centre, museumkwartier, Binckhorsthaven
 6. Scheveningen: "De kust voor Den Haag"
 7. Rotterdamsebaan
 8. Den Haag Zuidwest: sociale cohesie, scholing en arbeid als aanjagers van een inclusieve samenleving
 9. Den Haag 2040 - Leyenburg corridor
 10. Verlengde Velostrada
 11. A4 Passage + Poorten en Inprikkers
 12. Makers District - Stadshaven voor innovatieve maakindustrie
 13. Makers District - Een sterk regionaal innovatienetwerk
 14. Makers District - Ontwikkelingskansen in M4H
 15. Pilot Automatisch Vervoer Last Mile Binkhorst (AVLM)
 16. MIRT-Verkenning Binckhorst-CID
 17. Glasvezel regio (backbone digitale infrastructuur)
 18. River Art
 19. Zero emissie openbaar vervoer
 20. Verbinding Malieveld-Haagse Bos
 21. Gebiedsuitwerking Greenport 3.0 in Westland
 22. Corridor Rotterdam - Antwerpen (CRA)
 23. Hart van groen blauwe netwerk Holland Rijnland/ Singelpark leiden
 24. Hollandse Plassen
 25. Space Campus Noordwijk
 26. Herinrichting Krimpenerhout
 27. Herontwikkeling EMK terrein
 28. Smart Grid Stormpoldergebied
 29. Glasvezel Stormpolder en omgeving
 30. Nieuwe verbindingsweg N210 - Noord / Lekdijk
 31. Gebiedsontwikkeling Havengebied - Plaspoelpolder
 32. Doorstroming, verfraaiing en verduurzaming Plaspoelpolder
 33. European Patent Office - realisatie nieuwbouw
 34. RijswijkBuiten
 35. Gebiedsontwikkeling In de Bogaard
 36. Fiets - / voetveer Stormpolder - IJsselmonde
 37. Rijn- en Veenstreek
 38. Verbeteren ontsluiting bedrijvenparken en glastuinbouw gebieden
 39. Ontsluiting glastuinbouw gebied Pijnacker West en Oost
 40. Blauwe verbinding Zuidrand Rotterdam
 41. Landgoederen Schiezone
 42. Onderwijs & Arbeidsmarkt instituut voor Transitie, Food for the Future
 43. CCS
 44. Waste to Chemicals
 45. Verdieping Nieuwe Waterweg
 46. Extra oeververbindingen
 47. Theemswegtracé
 48. Actieplan Versterking Industrie Rotterdam - Moerdijk
 49. Ontwikkeling offshore / maritieme industrie Maasvlakte 2
 50. Central District Rotterdam
 51. Ontwikkelen Maritiem District
 52. Hoboken Museumpark
 53. Rivieroevers Binnenstad
 54. Zonneenergie Rotterdam
 55. Rivier als Getijdenpark
 56. Hart van Zuid
 57. Omgeving station Pr. Alexander
 58. Coolsingel
 59. Nieuwe verdienmodellen voor AGF reststromen
 60. Internationaal hippisch Kenniscentrum MRDH/CHIO
 61. Netwerkvisie RandstadRail 2040
 62. Proeftuinen energietransitie N470 en N211
 63. Blueport/Bedrijfscluster watersport
 64. Instrumentation for Space
 65. Groene Hart Werkt
 66. Blue Energy Deal
 67. Unmanned Valley Valkenburg
 68. Campus faciliteiten Leiden
 69. Bereikbaarheid Campus en station Leiden CS
 70. Leiden - Shuttle BiosciencePark
 71. Ruijven Noord
 72. Rivierzone
 73. Maritiem Service District Schiedam
 74. Rotte-Rijn-Vliet
 75. Groene Cirkel innovatieve en duurzame landbouw en voedselketen Zuid-Hollandse eilanden
 76. Rondje Rijn-IJssel
 77. Smart Multi Commodity Grid
 78. Warmte hoofdtransportnet Zuid-Holland
 79. Nationaal Park Delta Biesbosch Haringvliet
 80. Poort van de Delta Haringvliet
 81. Logistieke hotspot A12
 82. Fieldlabinfrastructuur Zuid Holland
 83. Transformatie kantoren en winkels
 84. Viersporigheid: Delft Zuid - Schiedam
 85. Verstedelijkingsstrategie
 86. Next Generation Woonwijken
 87. Viersporigheid: Rijswijk - Delft Zuid
 88. Fiets: Hollandse Banen
 89. OV visie Rotterdam 2040
 90. Samenloop Randstadrail E met Zoetermeerlijn 3/4
 91. Zonne-energie tram en metro
 92. Aansluitingen hoofdwegennet (HWN) en onderliggend wegennet (OWN)
 93. Hoekse Lijn
 94. Metropolitane fietsroutes
 95. Laadpalen elektrisch vervoer
 96. Schiedam - Metroshuttle en Havenshuttle Vijfsluizen
 97. Regeneratieve Geneeskunde
 98. Stationsgebied Leiden CS
 99. Campus vastgoed Leiden - Incubator
 100. Ontwikkeling Cruiseports
 101. Transformatie kantoren
 102. Monstersche sluis
 103. Biotech campus Delft
 104. Campus vastgoed Delft
 105. Campus faciliteiten Delft
 106. Herontwikkeling Leidsenhage
 107. Stationsgebied
 108. Rotterdam The Hague Airport - shuttle Randstadrail Meijersplein
 109. Brienenoord- en Algeracorridor
 110. Multimodale ontsluiting Corridor A12 (Holland RailTerminal)
 111. Capelle aan den IJssel - Parkshuttle Kralingse Zoom
 112. Getijdencentrale Brouwersdam/Ontwikkeling Grevelingen
 113. Doorontwikkeling warmtenet Drechtsteden
 114. TIMA (Duurzaamheids fabriek)
 115. SMASH
 116. Sternetroutes - Fietsroutes tussen steden verbeteren
 117. Stadspark Wilhelminapark
 118. Financiering verduurzaming woningen kleine vve's
 119. Bereikbaarheid campus Delft
 120. Delft - ResearchLab TU Campus Delft
 121. Big Data Innovatiehub
 122. A20 Nieuwerkerk a/d IJssel-Gouda
 123. Geothermie
 124. Windenergie
 125. Knooppunt A16 - N3, inclusief Dordtse Kil IV
 126. Smart Grid Dordtse Kil IV
 127. Zon
 128. Energy highway N59
 129. Bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek
 130. Energy Island: ontwikkeling groene waterstofeconomie H2GO
 131. Smart Integrator 4 Aero / Space
 132. Lijndraaiersbrug
 133. De Vliet
 134. Klimaatbestendige regio (veenweidegebied)
 135. Hoeksche Waard A4-zuid
 136. The Green Village
 137. Nieuw Reijerwaard Testopstelling Vertical Farming
 138. A15 Traject Papendrecht-Gorinchem
 139. Lokale distributie netwerken
 140. Kaas Experience Center Bleskensgraaf
 141. Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs - Primair ICT-HBO in de regio
 142. Werelderfgoed Kinderdijk
 143. Verbinden Waterlinies en vestingsteden
 144. Verbeteren personenvervoer over water
 145. Mobiliteit in kerngebieden Groene Hart
 146. A27 Traject Houten - Hooipolders
 147. Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs - Primair maritiem-HBO in de regio
 148. Centrale As
 149. Dutch Optics Centre (DOC)
 150. RAMLAB
 151. Freshteq.NL
 152. Medical Delta Living Labs
 153. Smart, Safe & Resilient Mainports
 154. Robovalley
 155. Kas als Apotheek
 156. Food Innovation Academy
 157. Lely campus
 158. Doorontwikkeling Dutch Innovation Park
 159. Vaarverbinding Zoetermeer
 160. Flower Science
 161. Coolport Noord-West (Nieuwe Waterweg)
 162. Oranjepolder
 163. Noordrand Voorne-Putten
 164. Zuidrand Voorne-Putten (Haringvliet)
 165. Transportium
 166. Waaloevers
 167. Nieuw Reijerwaard - Productielocatie Duurzame Energie
 168. World Food Parc-Human Capital Pool
 169. World Food Parc- Smart Logistics
 170. World Food Parc- Verwaarden reststromen
 171. Nieuw Reijerwaard - Freshcentre/Centre of expertise
 172. Op- en afritten A20
 173. A15 traject Papendrecht - Gorinchem
 174. Aerospace Innovation Centre
 175. Dutch Offshore Technology Centre
 176. Proeftuin Delta innovaties ZH
 177. Digital Factory Composites
 178. Capaciteitsuitbreiding A12 en verbeteren uitstraling
 179. Landgoederen Duin Horst en Weide
 180. Verbinding groen N44
 181. Koningsrust / Westgaag - Oostgaag / Maaslandse Dam
 182. Bio Base Greenport
 183. Dutch Windwheel
 184. VP Delta
 185. De Bernisse
 186. Flood Proof Holland
 187. Proeftuin multi commodity smart grid

Welkom bij het Regionaal Investeringsprogramma

Voor het sterker maken van onze regio moeten we vernieuwen in viervoud. Om de economische kracht te versterken en de aantrekkelijkheid van de zuidelijke Randstad te vergroten is een Regionaal Investeringsprogramma opgesteld. Concrete projecten worden gebundeld die moeten leiden tot meer werkgelegenheid, economische groei, een duurzame aantrekkelijke regio om te wonen, te werken en te recreëren en een concurrerend (internationaal) vestigingsklimaat.

Naar de kaart

Het Regionaal Investeringsprogramma is opgesteld door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Economic Board Zuid-Holland, de Provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland en Drechtsteden.

Documenten
Vernieuwen economie

Vernieuwen verbindingen

De basis voor elke economie is de kwaliteit van de infrastructuur. Daarom zetten we in op het vernieuwen van verbindingen. Uitstekende verbindingen in alle...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen economie

In de toekomst bepaalt de next economy de concurrentiekracht van Nederland, dit vraagt om het vernieuwen van de economie. Digitalisering en verduurzaming van...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen energie

De regio wil bijdragen aan oplossingen voor mondiale uitdagingen op gebied van klimaat en duurzaamheid. Daarom werken we aan het vernieuwen van energie. Met de mainport, slimme logistieke oplossingen bij...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen stad & omgeving

Kwaliteit van leven in stedelijke regio’s wordt steeds belangrijker. We vernieuwen stad en omgeving tot een aantrekkelijk en veilig gebied met...

Lees meer…
Vernieuwen verbindingen

Vernieuwen verbindingen

Uitstekende verbindingen in alle modaliteiten (weg, spoor, water, lucht) zowel in onze regio als met het (Europese) achterland zijn en blijven van onverminderd belang. Investeringen in (light)rail hebben hierin een prominente plaats. Naast investeringsruimte zijn voldoende middelen voor beheer, onderhoud en vervanging van het bestaande areaal hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. Daarnaast tekent het belang van de ICT infrastructuur in al haar facetten zich steeds sterker af als randvoorwaarde voor het vestigingsklimaat.

Vernieuwen economie

Vernieuwen economie

Digitalisering en verduurzaming van energie-opwekking en efficiënt gebruik van productiesystemen, vervoersketens en dienstverlening hebben een grote positieve impact op de economische bedrijvigheid. Het gaat om vernieuwing én om doorontwikkeling van het bestaande. Omdat deze regio de ontwikkeling naar een nieuwe economie onderkent en omarmt, ontstaat hier nieuwe economische bedrijvigheid en werkgelegenheid op alle beroepsniveaus. Deze nieuwe banen vragen meer talent met nieuwe skills. Om iedereen de kans te geven mee te doen zijn investeringen nodig in onderwijs, coaching en individuele begeleiding. Cross-sectoraal werken we aan mondiale uitdagingen op het gebied van voeding, gezondheid, maritieme- en logistieke vraagstukken, watermanagement en veiligheid.

Vernieuwen energie

Vernieuwen energie

Met de mainport, slimme logistieke oplossingen bij TNO en TU Delft is dit dé regio voor het in de praktijk brengen van de circulaire economie, hergebruik van grondstoffen en het duurzaam benutten van natuurlijke hulpbronnen. We verduurzamen stapsgewijs onze energievoorziening (geothermie, zon, wind) en zetten in op efficiënter energieverbruik in industrie, glastuinbouw en gebouwde omgeving.

Vernieuwen stad en omgeving

Vernieuwen stad en omgeving

We vernieuwen stad en omgeving tot een aantrekkelijk en veilig gebied met een goede woon- en leefomgeving, topklasse werklocaties, nabij goed toegankelijk groen met ruimte voor sport, cultuur en vrije tijd. We versterken het groen in en om de stad en ontwikkelen onze binnensteden tot nog aantrekkelijker gebieden.

Totale financiele dekking van selectie
Van de geselecteerde projecten
Totaal aantal projecten per fase
Totaal overzicht mijlpalen