JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Investeringsprogramma

Lijst
 1. Extra oeververbinding
 2. Bollenpolder van de toekomst
 3. Den Haag 2040 Binckhorst-CID-Scheveningen ‘Koningscorridor naar Zee’
 4. Scheveningen: "De kust voor Den Haag"
 5. Den Haag Zuidwest: sociale cohesie, scholing en arbeid als aanjagers van een inclusieve samenleving
 6. Pilot Automatisch Vervoer Last Mile Binkhorst (AVLM)
 7. MIRT-Verkenning Binckhorst-CID
 8. Glasvezel regio (backbone digitale infrastructuur)
 9. Gebiedsuitwerking Greenport 3.0 in Westland
 10. Corridor Rotterdam - Antwerpen (CRA)
 11. Nieuwe verbindingsweg N210 - Noord / Lekdijk
 12. Gebiedsontwikkeling Havengebied - Plaspoelpolder
 13. Verbeteren ontsluiting bedrijvenparken en glastuinbouw gebieden
 14. Rivieroevers Binnenstad
 15. Leiden - Shuttle BiosciencePark
 16. Ruijven Noord
 17. Rotte-Rijn-Vliet
 18. Rondje Rijn-IJssel
 19. Smart Multi Commodity Grid
 20. Poort van de Delta Haringvliet
 21. Transformatie kantoren en winkels
 22. Next Generation Woonwijken
 23. Schiedam - Metroshuttle en Havenshuttle Vijfsluizen
 24. Campus vastgoed Delft
 25. Brienenoord- en Algeracorridor
 26. Getijdencentrale Brouwersdam/Ontwikkeling Grevelingen
 27. Financiering verduurzaming woningen kleine vve's
 28. A20 Nieuwerkerk a/d IJssel-Gouda
 29. Smart Grid Dordtse Kil IV
 30. De Vliet
 31. Klimaatbestendige regio (veenweidegebied)
 32. Hoeksche Waard A4-zuid
 33. Nieuw Reijerwaard Testopstelling Vertical Farming
 34. Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs - Primair ICT-HBO in de regio
 35. Werelderfgoed Kinderdijk
 36. Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs - Primair maritiem-HBO in de regio
 37. Centrale As
 38. Vaarverbinding Zoetermeer
 39. Coolport Noord-West (Nieuwe Waterweg)
 40. Oranjepolder
 41. Nieuw Reijerwaard - Productielocatie Duurzame Energie
 42. World Food Parc-Human Capital Pool
 43. World Food Parc- Smart Logistics
 44. World Food Parc- Verwaarden reststromen
 45. Op- en afritten A20
 46. A15 traject Papendrecht - Gorinchem
 47. Dutch Offshore Technology Centre
 48. Capaciteitsuitbreiding A12 en verbeteren uitstraling
 49. Landgoederen Duin Horst en Weide
 50. Verbinding groen N44
 51. Bio Base Greenport
 52. Flood Proof Holland
 53. Proeftuin multi commodity smart grid

Welkom bij het Regionaal Investeringsprogramma

Voor het sterker maken van onze regio moeten we vernieuwen in viervoud. Om de economische kracht te versterken en de aantrekkelijkheid van de zuidelijke Randstad te vergroten is een Regionaal Investeringsprogramma opgesteld. Concrete projecten worden gebundeld die moeten leiden tot meer werkgelegenheid, economische groei, een duurzame aantrekkelijke regio om te wonen, te werken en te recreëren en een concurrerend (internationaal) vestigingsklimaat.

Naar de kaart

Het Regionaal Investeringsprogramma is opgesteld door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Economic Board Zuid-Holland, de Provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland en Drechtsteden.

Documenten
Vernieuwen economie

Vernieuwen verbindingen

De basis voor elke economie is de kwaliteit van de infrastructuur. Daarom zetten we in op het vernieuwen van verbindingen. Uitstekende verbindingen in alle...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen economie

In de toekomst bepaalt de next economy de concurrentiekracht van Nederland, dit vraagt om het vernieuwen van de economie. Digitalisering en verduurzaming van...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen energie

De regio wil bijdragen aan oplossingen voor mondiale uitdagingen op gebied van klimaat en duurzaamheid. Daarom werken we aan het vernieuwen van energie. Met de mainport, slimme logistieke oplossingen bij...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen stad & omgeving

Kwaliteit van leven in stedelijke regio’s wordt steeds belangrijker. We vernieuwen stad en omgeving tot een aantrekkelijk en veilig gebied met...

Lees meer…
Vernieuwen verbindingen

Vernieuwen verbindingen

Uitstekende verbindingen in alle modaliteiten (weg, spoor, water, lucht) zowel in onze regio als met het (Europese) achterland zijn en blijven van onverminderd belang. Investeringen in (light)rail hebben hierin een prominente plaats. Naast investeringsruimte zijn voldoende middelen voor beheer, onderhoud en vervanging van het bestaande areaal hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. Daarnaast tekent het belang van de ICT infrastructuur in al haar facetten zich steeds sterker af als randvoorwaarde voor het vestigingsklimaat.

Vernieuwen economie

Vernieuwen economie

Digitalisering en verduurzaming van energie-opwekking en efficiënt gebruik van productiesystemen, vervoersketens en dienstverlening hebben een grote positieve impact op de economische bedrijvigheid. Het gaat om vernieuwing én om doorontwikkeling van het bestaande. Omdat deze regio de ontwikkeling naar een nieuwe economie onderkent en omarmt, ontstaat hier nieuwe economische bedrijvigheid en werkgelegenheid op alle beroepsniveaus. Deze nieuwe banen vragen meer talent met nieuwe skills. Om iedereen de kans te geven mee te doen zijn investeringen nodig in onderwijs, coaching en individuele begeleiding. Cross-sectoraal werken we aan mondiale uitdagingen op het gebied van voeding, gezondheid, maritieme- en logistieke vraagstukken, watermanagement en veiligheid.

Vernieuwen energie

Vernieuwen energie

Met de mainport, slimme logistieke oplossingen bij TNO en TU Delft is dit dé regio voor het in de praktijk brengen van de circulaire economie, hergebruik van grondstoffen en het duurzaam benutten van natuurlijke hulpbronnen. We verduurzamen stapsgewijs onze energievoorziening (geothermie, zon, wind) en zetten in op efficiënter energieverbruik in industrie, glastuinbouw en gebouwde omgeving.

Vernieuwen stad en omgeving

Vernieuwen stad en omgeving

We vernieuwen stad en omgeving tot een aantrekkelijk en veilig gebied met een goede woon- en leefomgeving, topklasse werklocaties, nabij goed toegankelijk groen met ruimte voor sport, cultuur en vrije tijd. We versterken het groen in en om de stad en ontwikkelen onze binnensteden tot nog aantrekkelijker gebieden.

Totale financiele dekking van selectie
Van de geselecteerde projecten
Totaal aantal projecten per fase
Totaal overzicht mijlpalen