JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Investeringsprogramma

Lijst
 1. Blueport/Bedrijfscluster watersport
 2. Rivier als Getijdenpark
 3. Coolsingel
 4. Molenvlietpark
 5. Rijnerwatering
 6. Scheveningen: "De kust voor Den Haag"
 7. River Art
 8. Verbinding Malieveld-Haagse Bos
 9. Hart van groen blauwe netwerk Holland Rijnland/ Singelpark leiden
 10. Hollandse Plassen
 11. Herinrichting Krimpenerhout
 12. Rijn- en Veenstreek
 13. Blauwe verbinding Zuidrand Rotterdam
 14. Landgoederen Schiezone
 15. Hoboken Museumpark
 16. Rivieroevers Binnenstad
 17. Internationaal hippisch Kenniscentrum MRDH/CHIO
 18. Ruijven Noord
 19. Rivierzone
 20. Rotte-Rijn-Vliet
 21. Rondje Rijn-IJssel
 22. Nationaal Park Delta Biesbosch Haringvliet
 23. Poort van de Delta Haringvliet
 24. Verstedelijkingsstrategie
 25. Next Generation Woonwijken
 26. Fiets: Hollandse Banen
 27. Metropolitane fietsroutes
 28. Ontwikkeling Cruiseports
 29. Transformatie kantoren
 30. Monstersche sluis
 31. Stadspark Wilhelminapark
 32. Lijndraaiersbrug
 33. De Vliet
 34. Klimaatbestendige regio (veenweidegebied)
 35. Kaas Experience Center Bleskensgraaf
 36. Werelderfgoed Kinderdijk
 37. Verbinden Waterlinies en vestingsteden
 38. Vaarverbinding Zoetermeer
 39. Noordrand Voorne-Putten
 40. Zuidrand Voorne-Putten (Haringvliet)
 41. Transportium
 42. Waaloevers
 43. Landgoederen Duin Horst en Weide
 44. Verbinding groen N44
 45. Koningsrust / Westgaag - Oostgaag / Maaslandse Dam
 46. De Bernisse

Welkom bij het Regionaal Investeringsprogramma

Voor het sterker maken van onze regio moeten we vernieuwen in viervoud. Om de economische kracht te versterken en de aantrekkelijkheid van de zuidelijke Randstad te vergroten is een Regionaal Investeringsprogramma opgesteld. Concrete projecten worden gebundeld die moeten leiden tot meer werkgelegenheid, economische groei, een duurzame aantrekkelijke regio om te wonen, te werken en te recreëren en een concurrerend (internationaal) vestigingsklimaat.

Naar de kaart

Het Regionaal Investeringsprogramma is opgesteld door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Economic Board Zuid-Holland, de Provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland en Drechtsteden.

Documenten
Vernieuwen economie

Vernieuwen verbindingen

De basis voor elke economie is de kwaliteit van de infrastructuur. Daarom zetten we in op het vernieuwen van verbindingen. Uitstekende verbindingen in alle...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen economie

In de toekomst bepaalt de next economy de concurrentiekracht van Nederland, dit vraagt om het vernieuwen van de economie. Digitalisering en verduurzaming van...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen energie

De regio wil bijdragen aan oplossingen voor mondiale uitdagingen op gebied van klimaat en duurzaamheid. Daarom werken we aan het vernieuwen van energie. Met de mainport, slimme logistieke oplossingen bij...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen stad & omgeving

Kwaliteit van leven in stedelijke regio’s wordt steeds belangrijker. We vernieuwen stad en omgeving tot een aantrekkelijk en veilig gebied met...

Lees meer…
Vernieuwen verbindingen

Vernieuwen verbindingen

Uitstekende verbindingen in alle modaliteiten (weg, spoor, water, lucht) zowel in onze regio als met het (Europese) achterland zijn en blijven van onverminderd belang. Investeringen in (light)rail hebben hierin een prominente plaats. Naast investeringsruimte zijn voldoende middelen voor beheer, onderhoud en vervanging van het bestaande areaal hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. Daarnaast tekent het belang van de ICT infrastructuur in al haar facetten zich steeds sterker af als randvoorwaarde voor het vestigingsklimaat.

Vernieuwen economie

Vernieuwen economie

Digitalisering en verduurzaming van energie-opwekking en efficiënt gebruik van productiesystemen, vervoersketens en dienstverlening hebben een grote positieve impact op de economische bedrijvigheid. Het gaat om vernieuwing én om doorontwikkeling van het bestaande. Omdat deze regio de ontwikkeling naar een nieuwe economie onderkent en omarmt, ontstaat hier nieuwe economische bedrijvigheid en werkgelegenheid op alle beroepsniveaus. Deze nieuwe banen vragen meer talent met nieuwe skills. Om iedereen de kans te geven mee te doen zijn investeringen nodig in onderwijs, coaching en individuele begeleiding. Cross-sectoraal werken we aan mondiale uitdagingen op het gebied van voeding, gezondheid, maritieme- en logistieke vraagstukken, watermanagement en veiligheid.

Vernieuwen energie

Vernieuwen energie

Met de mainport, slimme logistieke oplossingen bij TNO en TU Delft is dit dé regio voor het in de praktijk brengen van de circulaire economie, hergebruik van grondstoffen en het duurzaam benutten van natuurlijke hulpbronnen. We verduurzamen stapsgewijs onze energievoorziening (geothermie, zon, wind) en zetten in op efficiënter energieverbruik in industrie, glastuinbouw en gebouwde omgeving.

Vernieuwen stad en omgeving

Vernieuwen stad en omgeving

We vernieuwen stad en omgeving tot een aantrekkelijk en veilig gebied met een goede woon- en leefomgeving, topklasse werklocaties, nabij goed toegankelijk groen met ruimte voor sport, cultuur en vrije tijd. We versterken het groen in en om de stad en ontwikkelen onze binnensteden tot nog aantrekkelijker gebieden.

Totale financiele dekking van selectie
Van de geselecteerde projecten
Totaal aantal projecten per fase
Totaal overzicht mijlpalen