JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Investeringsprogramma

Informatie
Openen in een nieuw venster
 1. Verhogen capaciteit centrale spoorlijn
 2. Warmtenet Zuid-Holland
 3. Stationsgebied Leiden
 4. Versterken campussen
 5. Innovatieve aanpak A15
 6. Versterken digitale infrastructuur
 7. Spoorzone Dordrecht
 8. Fieldlabinfrastructuur
 9. Gebiedsontwikkeling Rotterdam
 10. Central Innovation District / Binckhorst Den Haag
 11. Corridor Rotterdam – Antwerpen
 12. Uitrol Geothermie
 13. Opzetten duurzaam energienetwerk
 14. Versterken regionale HOV lijnen
 15. Verbeteren aansluitingen hoofdwegen