JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Investeringsprogramma

Lijst
 1. Central District Rotterdam
 2. Blueport/Bedrijfscluster watersport
 3. Space Campus Noordwijk
 4. Verlengde Velostrada
 5. Rivier als Getijdenpark
 6. Omgeving station Pr. Alexander
 7. Rijnerwatering
 8. Central Innovation District (CID), HSD campus, Innovation centre, museumkwartier, Binckhorsthaven
 9. A4 Passage + Poorten en Inprikkers
 10. Makers District - Stadshaven voor innovatieve maakindustrie
 11. Makers District - Een sterk regionaal innovatienetwerk
 12. Makers District - Ontwikkelingskansen in M4H
 13. Verbinding Malieveld-Haagse Bos
 14. Hollandse Plassen
 15. Herinrichting Krimpenerhout
 16. Herontwikkeling EMK terrein
 17. Doorstroming, verfraaiing en verduurzaming Plaspoelpolder
 18. Gebiedsontwikkeling In de Bogaard
 19. Ontsluiting glastuinbouw gebied Pijnacker West en Oost
 20. Landgoederen Schiezone
 21. Onderwijs & Arbeidsmarkt instituut voor Transitie, Food for the Future
 22. CCS
 23. Waste to Chemicals
 24. Actieplan Versterking Industrie Rotterdam - Moerdijk
 25. Ontwikkeling offshore / maritieme industrie Maasvlakte 2
 26. Ontwikkelen Maritiem District
 27. Hoboken Museumpark
 28. Instrumentation for Space
 29. Bereikbaarheid Campus en station Leiden CS
 30. Rivierzone
 31. Maritiem Service District Schiedam
 32. Groene Cirkel innovatieve en duurzame landbouw en voedselketen Zuid-Hollandse eilanden
 33. Warmte hoofdtransportnet Zuid-Holland
 34. Logistieke hotspot A12
 35. Fiets: Hollandse Banen
 36. Samenloop Randstadrail E met Zoetermeerlijn 3/4
 37. Aansluitingen hoofdwegennet (HWN) en onderliggend wegennet (OWN)
 38. Metropolitane fietsroutes
 39. Regeneratieve Geneeskunde
 40. Campus vastgoed Leiden - Incubator
 41. Herontwikkeling Leidsenhage
 42. Stationsgebied
 43. Rotterdam The Hague Airport - shuttle Randstadrail Meijersplein
 44. Multimodale ontsluiting Corridor A12 (Holland RailTerminal)
 45. Capelle aan den IJssel - Parkshuttle Kralingse Zoom
 46. Doorontwikkeling warmtenet Drechtsteden
 47. Sternetroutes - Fietsroutes tussen steden verbeteren
 48. Zon
 49. Energy highway N59
 50. Bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek
 51. Energy Island: ontwikkeling groene waterstofeconomie H2GO
 52. The Green Village
 53. Kaas Experience Center Bleskensgraaf
 54. Dutch Optics Centre (DOC)
 55. Medical Delta Living Labs
 56. Smart, Safe & Resilient Mainports
 57. Kas als Apotheek
 58. Noordrand Voorne-Putten
 59. Zuidrand Voorne-Putten (Haringvliet)
 60. Transportium
 61. Waaloevers
 62. Nieuw Reijerwaard - Freshcentre/Centre of expertise
 63. Koningsrust / Westgaag - Oostgaag / Maaslandse Dam
 64. Dutch Windwheel
 65. VP Delta
 66. De Bernisse

Welkom bij het Regionaal Investeringsprogramma

Voor het sterker maken van onze regio moeten we vernieuwen in viervoud. Om de economische kracht te versterken en de aantrekkelijkheid van de zuidelijke Randstad te vergroten is een Regionaal Investeringsprogramma opgesteld. Concrete projecten worden gebundeld die moeten leiden tot meer werkgelegenheid, economische groei, een duurzame aantrekkelijke regio om te wonen, te werken en te recreëren en een concurrerend (internationaal) vestigingsklimaat.

Naar de kaart

Het Regionaal Investeringsprogramma is opgesteld door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Economic Board Zuid-Holland, de Provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland en Drechtsteden.

Documenten
Vernieuwen economie

Vernieuwen verbindingen

De basis voor elke economie is de kwaliteit van de infrastructuur. Daarom zetten we in op het vernieuwen van verbindingen. Uitstekende verbindingen in alle...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen economie

In de toekomst bepaalt de next economy de concurrentiekracht van Nederland, dit vraagt om het vernieuwen van de economie. Digitalisering en verduurzaming van...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen energie

De regio wil bijdragen aan oplossingen voor mondiale uitdagingen op gebied van klimaat en duurzaamheid. Daarom werken we aan het vernieuwen van energie. Met de mainport, slimme logistieke oplossingen bij...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen stad & omgeving

Kwaliteit van leven in stedelijke regio’s wordt steeds belangrijker. We vernieuwen stad en omgeving tot een aantrekkelijk en veilig gebied met...

Lees meer…
Vernieuwen verbindingen

Vernieuwen verbindingen

Uitstekende verbindingen in alle modaliteiten (weg, spoor, water, lucht) zowel in onze regio als met het (Europese) achterland zijn en blijven van onverminderd belang. Investeringen in (light)rail hebben hierin een prominente plaats. Naast investeringsruimte zijn voldoende middelen voor beheer, onderhoud en vervanging van het bestaande areaal hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. Daarnaast tekent het belang van de ICT infrastructuur in al haar facetten zich steeds sterker af als randvoorwaarde voor het vestigingsklimaat.

Vernieuwen economie

Vernieuwen economie

Digitalisering en verduurzaming van energie-opwekking en efficiënt gebruik van productiesystemen, vervoersketens en dienstverlening hebben een grote positieve impact op de economische bedrijvigheid. Het gaat om vernieuwing én om doorontwikkeling van het bestaande. Omdat deze regio de ontwikkeling naar een nieuwe economie onderkent en omarmt, ontstaat hier nieuwe economische bedrijvigheid en werkgelegenheid op alle beroepsniveaus. Deze nieuwe banen vragen meer talent met nieuwe skills. Om iedereen de kans te geven mee te doen zijn investeringen nodig in onderwijs, coaching en individuele begeleiding. Cross-sectoraal werken we aan mondiale uitdagingen op het gebied van voeding, gezondheid, maritieme- en logistieke vraagstukken, watermanagement en veiligheid.

Vernieuwen energie

Vernieuwen energie

Met de mainport, slimme logistieke oplossingen bij TNO en TU Delft is dit dé regio voor het in de praktijk brengen van de circulaire economie, hergebruik van grondstoffen en het duurzaam benutten van natuurlijke hulpbronnen. We verduurzamen stapsgewijs onze energievoorziening (geothermie, zon, wind) en zetten in op efficiënter energieverbruik in industrie, glastuinbouw en gebouwde omgeving.

Vernieuwen stad en omgeving

Vernieuwen stad en omgeving

We vernieuwen stad en omgeving tot een aantrekkelijk en veilig gebied met een goede woon- en leefomgeving, topklasse werklocaties, nabij goed toegankelijk groen met ruimte voor sport, cultuur en vrije tijd. We versterken het groen in en om de stad en ontwikkelen onze binnensteden tot nog aantrekkelijker gebieden.

Totale financiele dekking van selectie
Van de geselecteerde projecten
Totaal aantal projecten per fase
Totaal overzicht mijlpalen