JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Investeringsprogramma

Lijst
 1. Central District Rotterdam
 2. Blueport/Bedrijfscluster watersport
 3. Space Campus Noordwijk
 4. Verlengde Velostrada
 5. Extra oeververbinding
 6. Zonneenergie Rotterdam
 7. Rivier als Getijdenpark
 8. Omgeving station Pr. Alexander
 9. Coolsingel
 10. Nieuwe verdienmodellen voor AGF reststromen
 11. Bollenpolder van de toekomst
 12. Vertical Farming
 13. Molenvlietpark
 14. Den Haag 2040 Binckhorst-CID-Scheveningen ‘Koningscorridor naar Zee’
 15. Rijnerwatering
 16. Central Innovation District (CID), HSD campus, Innovation centre, museumkwartier, Binckhorsthaven
 17. Scheveningen: "De kust voor Den Haag"
 18. Rotterdamsebaan
 19. Den Haag Zuidwest: sociale cohesie, scholing en arbeid als aanjagers van een inclusieve samenleving
 20. Den Haag 2040 - Leyenburg corridor
 21. A4 Passage + Poorten en Inprikkers
 22. Makers District - Stadshaven voor innovatieve maakindustrie
 23. Makers District - Een sterk regionaal innovatienetwerk
 24. Makers District - Ontwikkelingskansen in M4H
 25. Pilot Automatisch Vervoer Last Mile Binkhorst (AVLM)
 26. MIRT-Verkenning Binckhorst-CID
 27. Glasvezel regio (backbone digitale infrastructuur)
 28. River Art
 29. Zero emissie openbaar vervoer
 30. Verbinding Malieveld-Haagse Bos
 31. Gebiedsuitwerking Greenport 3.0 in Westland
 32. Corridor Rotterdam - Antwerpen (CRA)
 33. Hart van groen blauwe netwerk Holland Rijnland/ Singelpark leiden
 34. Hollandse Plassen
 35. Herinrichting Krimpenerhout
 36. Herontwikkeling EMK terrein
 37. Smart Grid Stormpoldergebied
 38. Glasvezel Stormpolder en omgeving
 39. Nieuwe verbindingsweg N210 - Noord / Lekdijk
 40. Gebiedsontwikkeling Havengebied - Plaspoelpolder
 41. Doorstroming, verfraaiing en verduurzaming Plaspoelpolder
 42. European Patent Office - realisatie nieuwbouw
 43. RijswijkBuiten
 44. Gebiedsontwikkeling In de Bogaard
 45. Fiets - / voetveer Stormpolder - IJsselmonde
 46. Rijn- en Veenstreek
 47. Verbeteren ontsluiting bedrijvenparken en glastuinbouw gebieden
 48. Ontsluiting glastuinbouw gebied Pijnacker West en Oost
 49. Blauwe verbinding Zuidrand Rotterdam
 50. Landgoederen Schiezone
 51. Onderwijs & Arbeidsmarkt instituut voor Transitie, Food for the Future
 52. CCS
 53. Waste to Chemicals
 54. Verdieping Nieuwe Waterweg
 55. Theemswegtracé
 56. Actieplan Versterking Industrie Rotterdam - Moerdijk
 57. Ontwikkeling offshore / maritieme industrie Maasvlakte 2
 58. Ontwikkelen Maritiem District
 59. Hoboken Museumpark
 60. Rivieroevers Binnenstad
 61. Hart van Zuid
 62. Internationaal hippisch Kenniscentrum MRDH/CHIO
 63. Netwerkvisie RandstadRail 2040
 64. Proeftuinen energietransitie N470 en N211
 65. Instrumentation for Space
 66. Groene Hart Werkt
 67. Blue Energy Deal
 68. Unmanned Valley Valkenburg
 69. Campus faciliteiten Leiden
 70. Bereikbaarheid Campus en station Leiden CS
 71. Leiden - Shuttle BiosciencePark
 72. Ruijven Noord
 73. Rivierzone
 74. Maritiem Service District Schiedam
 75. Rotte-Rijn-Vliet
 76. Groene Cirkel innovatieve en duurzame landbouw en voedselketen Zuid-Hollandse eilanden
 77. Rondje Rijn-IJssel
 78. Smart Multi Commodity Grid
 79. Warmte hoofdtransportnet Zuid-Holland
 80. Nationaal Park Delta Biesbosch Haringvliet
 81. Poort van de Delta Haringvliet
 82. Logistieke hotspot A12
 83. Fieldlabinfrastructuur Zuid Holland
 84. Transformatie kantoren en winkels
 85. Viersporigheid: Delft Zuid - Schiedam
 86. Verstedelijkingsstrategie
 87. Next Generation Woonwijken
 88. Viersporigheid: Rijswijk - Delft Zuid
 89. Fiets: Hollandse Banen
 90. OV visie Rotterdam 2040
 91. Samenloop Randstadrail E met Zoetermeerlijn 3/4
 92. Zonne-energie tram en metro
 93. Aansluitingen hoofdwegennet (HWN) en onderliggend wegennet (OWN)
 94. Hoekse Lijn
 95. Metropolitane fietsroutes
 96. Laadpalen elektrisch vervoer
 97. Schiedam - Metroshuttle en Havenshuttle Vijfsluizen
 98. Regeneratieve Geneeskunde
 99. Stationsgebied Leiden CS
 100. Campus vastgoed Leiden - Incubator
 101. Ontwikkeling Cruiseports
 102. Transformatie kantoren
 103. Monstersche sluis
 104. Biotech campus Delft
 105. Campus vastgoed Delft
 106. Campus faciliteiten Delft
 107. Herontwikkeling Leidsenhage
 108. Stationsgebied
 109. Rotterdam The Hague Airport - shuttle Randstadrail Meijersplein
 110. Brienenoord- en Algeracorridor
 111. Multimodale ontsluiting Corridor A12 (Holland RailTerminal)
 112. Capelle aan den IJssel - Parkshuttle Kralingse Zoom
 113. Getijdencentrale Brouwersdam/Ontwikkeling Grevelingen
 114. Doorontwikkeling warmtenet Drechtsteden
 115. TIMA (Duurzaamheids fabriek)
 116. SMASH
 117. Sternetroutes - Fietsroutes tussen steden verbeteren
 118. Stadspark Wilhelminapark
 119. Financiering verduurzaming woningen kleine vve's
 120. Bereikbaarheid campus Delft
 121. Delft - ResearchLab TU Campus Delft
 122. Big Data Innovatiehub
 123. A20 Nieuwerkerk a/d IJssel-Gouda
 124. Geothermie
 125. Windenergie
 126. Knooppunt A16 - N3, inclusief Dordtse Kil IV
 127. Smart Grid Dordtse Kil IV
 128. Zon
 129. Energy highway N59
 130. Bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek
 131. Energy Island: ontwikkeling groene waterstofeconomie H2GO
 132. Smart Integrator 4 Aero / Space
 133. Lijndraaiersbrug
 134. De Vliet
 135. Klimaatbestendige regio (veenweidegebied)
 136. Hoeksche Waard A4-zuid
 137. The Green Village
 138. Nieuw Reijerwaard Testopstelling Vertical Farming
 139. A15 Traject Papendrecht-Gorinchem
 140. Lokale distributie netwerken
 141. Kaas Experience Center Bleskensgraaf
 142. Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs - Primair ICT-HBO in de regio
 143. Werelderfgoed Kinderdijk
 144. Verbinden Waterlinies en vestingsteden
 145. Verbeteren personenvervoer over water
 146. Mobiliteit in kerngebieden Groene Hart
 147. A27 Traject Houten - Hooipolders
 148. Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs - Primair maritiem-HBO in de regio
 149. Centrale As
 150. Dutch Optics Centre (DOC)
 151. RAMLAB
 152. Freshteq.NL
 153. Medical Delta Living Labs
 154. Smart, Safe & Resilient Mainports
 155. Robovalley
 156. Kas als Apotheek
 157. Food Innovation Academy
 158. Lely campus
 159. Doorontwikkeling Dutch Innovation Park
 160. Vaarverbinding Zoetermeer
 161. Flower Science
 162. Coolport Noord-West (Nieuwe Waterweg)
 163. Oranjepolder
 164. Noordrand Voorne-Putten
 165. Zuidrand Voorne-Putten (Haringvliet)
 166. Transportium
 167. Waaloevers
 168. Nieuw Reijerwaard - Productielocatie Duurzame Energie
 169. World Food Parc-Human Capital Pool
 170. World Food Parc- Smart Logistics
 171. World Food Parc- Verwaarden reststromen
 172. Nieuw Reijerwaard - Freshcentre/Centre of expertise
 173. Op- en afritten A20
 174. A15 traject Papendrecht - Gorinchem
 175. Aerospace Innovation Centre
 176. Dutch Offshore Technology Centre
 177. Proeftuin Delta innovaties ZH
 178. Digital Factory Composites
 179. Capaciteitsuitbreiding A12 en verbeteren uitstraling
 180. Landgoederen Duin Horst en Weide
 181. Verbinding groen N44
 182. Koningsrust / Westgaag - Oostgaag / Maaslandse Dam
 183. Bio Base Greenport
 184. Dutch Windwheel
 185. VP Delta
 186. De Bernisse
 187. Flood Proof Holland
 188. Proeftuin multi commodity smart grid

Welkom bij het Regionaal Investeringsprogramma

Voor het sterker maken van onze regio moeten we vernieuwen in viervoud. Om de economische kracht te versterken en de aantrekkelijkheid van de zuidelijke Randstad te vergroten is een Regionaal Investeringsprogramma opgesteld. Concrete projecten worden gebundeld die moeten leiden tot meer werkgelegenheid, economische groei, een duurzame aantrekkelijke regio om te wonen, te werken en te recreëren en een concurrerend (internationaal) vestigingsklimaat.

Naar de kaart

Het Regionaal Investeringsprogramma is opgesteld door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Economic Board Zuid-Holland, de Provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland en Drechtsteden.

Documenten
Vernieuwen economie

Vernieuwen verbindingen

De basis voor elke economie is de kwaliteit van de infrastructuur. Daarom zetten we in op het vernieuwen van verbindingen. Uitstekende verbindingen in alle...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen economie

In de toekomst bepaalt de next economy de concurrentiekracht van Nederland, dit vraagt om het vernieuwen van de economie. Digitalisering en verduurzaming van...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen energie

De regio wil bijdragen aan oplossingen voor mondiale uitdagingen op gebied van klimaat en duurzaamheid. Daarom werken we aan het vernieuwen van energie. Met de mainport, slimme logistieke oplossingen bij...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen stad & omgeving

Kwaliteit van leven in stedelijke regio’s wordt steeds belangrijker. We vernieuwen stad en omgeving tot een aantrekkelijk en veilig gebied met...

Lees meer…
Vernieuwen verbindingen

Vernieuwen verbindingen

Uitstekende verbindingen in alle modaliteiten (weg, spoor, water, lucht) zowel in onze regio als met het (Europese) achterland zijn en blijven van onverminderd belang. Investeringen in (light)rail hebben hierin een prominente plaats. Naast investeringsruimte zijn voldoende middelen voor beheer, onderhoud en vervanging van het bestaande areaal hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. Daarnaast tekent het belang van de ICT infrastructuur in al haar facetten zich steeds sterker af als randvoorwaarde voor het vestigingsklimaat.

Vernieuwen economie

Vernieuwen economie

Digitalisering en verduurzaming van energie-opwekking en efficiënt gebruik van productiesystemen, vervoersketens en dienstverlening hebben een grote positieve impact op de economische bedrijvigheid. Het gaat om vernieuwing én om doorontwikkeling van het bestaande. Omdat deze regio de ontwikkeling naar een nieuwe economie onderkent en omarmt, ontstaat hier nieuwe economische bedrijvigheid en werkgelegenheid op alle beroepsniveaus. Deze nieuwe banen vragen meer talent met nieuwe skills. Om iedereen de kans te geven mee te doen zijn investeringen nodig in onderwijs, coaching en individuele begeleiding. Cross-sectoraal werken we aan mondiale uitdagingen op het gebied van voeding, gezondheid, maritieme- en logistieke vraagstukken, watermanagement en veiligheid.

Vernieuwen energie

Vernieuwen energie

Met de mainport, slimme logistieke oplossingen bij TNO en TU Delft is dit dé regio voor het in de praktijk brengen van de circulaire economie, hergebruik van grondstoffen en het duurzaam benutten van natuurlijke hulpbronnen. We verduurzamen stapsgewijs onze energievoorziening (geothermie, zon, wind) en zetten in op efficiënter energieverbruik in industrie, glastuinbouw en gebouwde omgeving.

Vernieuwen stad en omgeving

Vernieuwen stad en omgeving

We vernieuwen stad en omgeving tot een aantrekkelijk en veilig gebied met een goede woon- en leefomgeving, topklasse werklocaties, nabij goed toegankelijk groen met ruimte voor sport, cultuur en vrije tijd. We versterken het groen in en om de stad en ontwikkelen onze binnensteden tot nog aantrekkelijker gebieden.

Totale financiele dekking van selectie
Van de geselecteerde projecten
Totaal aantal projecten per fase
Totaal overzicht mijlpalen