JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Investeringsprogramma

Lijst
 1. Geothermie
 2. Fiets: Hollandse Banen
 3. Brienenoord- en Algeracorridor
 4. Fiets - / voetveer Stormpolder - IJsselmonde
 5. CCS
 6. Capelle aan den IJssel - Parkshuttle Kralingse Zoom
 7. Lokale distributie netwerken
 8. Glasvezel regio (backbone digitale infrastructuur)
 9. Zon
 10. A15 traject Papendrecht - Gorinchem
 11. Corridor Rotterdam - Antwerpen (CRA)
 12. Laadpalen elektrisch vervoer
 13. A4 Passage + Poorten en Inprikkers
 14. Blauwe verbinding Zuidrand Rotterdam
 15. TIMA (Duurzaamheids fabriek)
 16. Central District Rotterdam
 17. Big Data Innovatiehub
 18. Netwerkvisie RandstadRail 2040
 19. Transformatie kantoren en winkels
 20. Zero emissie openbaar vervoer
 21. Financiering verduurzaming woningen kleine vve's
 22. Waste to Chemicals
 23. Centrale As
 24. Aansluitingen hoofdwegennet (HWN) en onderliggend wegennet (OWN)
 25. Coolsingel
 26. De Bernisse
 27. Herinrichting Krimpenerhout
 28. Actieplan Versterking Industrie Rotterdam - Moerdijk
 29. Warmte hoofdtransportnet Zuid-Holland
 30. Doorontwikkeling warmtenet Drechtsteden
 31. Aerospace Innovation Centre
 32. Viersporigheid: Delft Zuid - Schiedam
 33. A20 Nieuwerkerk a/d IJssel-Gouda
 34. Herontwikkeling EMK terrein
 35. Nieuwe verbindingsweg N210 - Noord / Lekdijk
 36. Viersporigheid: Rijswijk - Delft Zuid
 37. Food Innovation Academy
 38. Dutch Windwheel
 39. De Vliet
 40. Windenergie
 41. Transportium
 42. Central Innovation District (CID), HSD campus, Innovation centre, museumkwartier, Binckhorsthaven
 43. Samenloop Randstadrail E met Zoetermeerlijn 3/4
 44. Campus faciliteiten Delft
 45. Extra oeververbinding
 46. Bereikbaarheid campus Delft
 47. Maritiem Service District Schiedam
 48. Bio Base Greenport
 49. Knooppunt A16 - N3, inclusief Dordtse Kil IV
 50. Digital Factory Composites
 51. Verbinding Malieveld-Haagse Bos
 52. OV visie Rotterdam 2040
 53. Ruijven Noord
 54. Ontwikkelen Maritiem District
 55. Hart van groen blauwe netwerk Holland Rijnland/ Singelpark leiden
 56. World Food Parc-Human Capital Pool
 57. Noordrand Voorne-Putten
 58. Metropolitane fietsroutes
 59. Op- en afritten A20
 60. Scheveningen: "De kust voor Den Haag"
 61. Rotte-Rijn-Vliet
 62. Den Haag 2040 Binckhorst-CID-Scheveningen ‘Koningscorridor naar Zee’
 63. Campus faciliteiten Leiden
 64. Rivierzone
 65. Campus vastgoed Delft
 66. Verlengde Velostrada
 67. Hoboken Museumpark
 68. Doorontwikkeling Dutch Innovation Park
 69. Stationsgebied
 70. Robovalley
 71. Verbeteren ontsluiting bedrijvenparken en glastuinbouw gebieden
 72. Next Generation Woonwijken
 73. Oranjepolder
 74. Smart Grid Stormpoldergebied
 75. Capaciteitsuitbreiding A12 en verbeteren uitstraling
 76. Verdieping Nieuwe Waterweg
 77. River Art
 78. Biotech campus Delft
 79. Smart Multi Commodity Grid
 80. Delft - ResearchLab TU Campus Delft
 81. The Green Village
 82. Kas als Apotheek
 83. Dutch Optics Centre (DOC)
 84. Bereikbaarheid Campus en station Leiden CS
 85. Fieldlabinfrastructuur Zuid Holland
 86. Medical Delta Living Labs
 87. Smart, Safe & Resilient Mainports
 88. RAMLAB
 89. Internationaal hippisch Kenniscentrum MRDH/CHIO
 90. Dutch Offshore Technology Centre
 91. Omgeving station Pr. Alexander
 92. Theemswegtracé
 93. Freshteq.NL
 94. Coolport Noord-West (Nieuwe Waterweg)
 95. Smart Grid Dordtse Kil IV
 96. Multimodale ontsluiting Corridor A12 (Holland RailTerminal)
 97. Hoekse Lijn
 98. Ontsluiting glastuinbouw gebied Pijnacker West en Oost
 99. Ontwikkeling offshore / maritieme industrie Maasvlakte 2
 100. Instrumentation for Space
 101. Nieuw Reijerwaard - Productielocatie Duurzame Energie
 102. Herontwikkeling Leidsenhage
 103. Energy highway N59
 104. Zuidrand Voorne-Putten (Haringvliet)
 105. Monstersche sluis
 106. Groene Hart Werkt
 107. Rotterdam The Hague Airport - shuttle Randstadrail Meijersplein
 108. Schiedam - Metroshuttle en Havenshuttle Vijfsluizen
 109. Rivieroevers Binnenstad
 110. Gebiedsuitwerking Greenport 3.0 in Westland
 111. Lijndraaiersbrug
 112. VP Delta
 113. Regeneratieve Geneeskunde
 114. Stationsgebied Leiden CS
 115. Getijdencentrale Brouwersdam/Ontwikkeling Grevelingen
 116. Rijnerwatering
 117. Campus vastgoed Leiden - Incubator
 118. Vaarverbinding Zoetermeer
 119. Zonne-energie tram en metro
 120. Molenvlietpark
 121. Werelderfgoed Kinderdijk
 122. Kaas Experience Center Bleskensgraaf
 123. Energy Island: ontwikkeling groene waterstofeconomie H2GO
 124. SMASH
 125. Waaloevers
 126. Proeftuinen energietransitie N470 en N211
 127. Transformatie kantoren
 128. Landgoederen Schiezone
 129. Bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek
 130. Rivier als Getijdenpark
 131. Blueport/Bedrijfscluster watersport
 132. Hoeksche Waard A4-zuid
 133. Proeftuin multi commodity smart grid
 134. Onderwijs & Arbeidsmarkt instituut voor Transitie, Food for the Future
 135. Nieuw Reijerwaard Testopstelling Vertical Farming
 136. Smart Integrator 4 Aero / Space
 137. Flood Proof Holland
 138. Glasvezel Stormpolder en omgeving
 139. Rijn- en Veenstreek
 140. Proeftuin Delta innovaties ZH
 141. Space Campus Noordwijk
 142. Logistieke hotspot A12
 143. Nieuw Reijerwaard - Freshcentre/Centre of expertise
 144. Hollandse Plassen
 145. Landgoederen Duin Horst en Weide
 146. Verbinding groen N44
 147. Rondje Rijn-IJssel
 148. Verbeteren personenvervoer over water
 149. Verstedelijkingsstrategie
 150. World Food Parc- Verwaarden reststromen
 151. A15 Traject Papendrecht-Gorinchem
 152. RijswijkBuiten
 153. Poort van de Delta Haringvliet
 154. MIRT-Verkenning Binckhorst-CID
 155. A27 Traject Houten - Hooipolders
 156. Koningsrust / Westgaag - Oostgaag / Maaslandse Dam
 157. Groene Cirkel innovatieve en duurzame landbouw en voedselketen Zuid-Hollandse eilanden
 158. Hart van Zuid
 159. Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs - Primair ICT-HBO in de regio
 160. World Food Parc- Smart Logistics
 161. Leiden - Shuttle BiosciencePark
 162. Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs - Primair maritiem-HBO in de regio
 163. Mobiliteit in kerngebieden Groene Hart
 164. Zonneenergie Rotterdam
 165. Stadspark Wilhelminapark
 166. Blue Energy Deal
 167. Verbinden Waterlinies en vestingsteden
 168. European Patent Office - realisatie nieuwbouw
 169. Unmanned Valley Valkenburg
 170. Lely campus
 171. Ontwikkeling Cruiseports
 172. Gebiedsontwikkeling Havengebied - Plaspoelpolder
 173. Nationaal Park Delta Biesbosch Haringvliet
 174. Klimaatbestendige regio (veenweidegebied)
 175. Den Haag Zuidwest: sociale cohesie, scholing en arbeid als aanjagers van een inclusieve samenleving
 176. Nieuwe verdienmodellen voor AGF reststromen
 177. Gebiedsontwikkeling In de Bogaard
 178. Vertical Farming
 179. Rotterdamsebaan
 180. Pilot Automatisch Vervoer Last Mile Binkhorst (AVLM)
 181. Makers District - Ontwikkelingskansen in M4H
 182. Doorstroming, verfraaiing en verduurzaming Plaspoelpolder
 183. Flower Science
 184. Den Haag 2040 - Leyenburg corridor
 185. Sternetroutes - Fietsroutes tussen steden verbeteren
 186. Bollenpolder van de toekomst
 187. Makers District - Stadshaven voor innovatieve maakindustrie
 188. Makers District - Een sterk regionaal innovatienetwerk

Welkom bij het Regionaal Investeringsprogramma

Voor het sterker maken van onze regio moeten we vernieuwen in viervoud. Om de economische kracht te versterken en de aantrekkelijkheid van de zuidelijke Randstad te vergroten is een Regionaal Investeringsprogramma opgesteld. Concrete projecten worden gebundeld die moeten leiden tot meer werkgelegenheid, economische groei, een duurzame aantrekkelijke regio om te wonen, te werken en te recreëren en een concurrerend (internationaal) vestigingsklimaat.

Naar de kaart

Het Regionaal Investeringsprogramma is opgesteld door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Economic Board Zuid-Holland, de Provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland en Drechtsteden.

Documenten
Vernieuwen economie

Vernieuwen verbindingen

De basis voor elke economie is de kwaliteit van de infrastructuur. Daarom zetten we in op het vernieuwen van verbindingen. Uitstekende verbindingen in alle...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen economie

In de toekomst bepaalt de next economy de concurrentiekracht van Nederland, dit vraagt om het vernieuwen van de economie. Digitalisering en verduurzaming van...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen energie

De regio wil bijdragen aan oplossingen voor mondiale uitdagingen op gebied van klimaat en duurzaamheid. Daarom werken we aan het vernieuwen van energie. Met de mainport, slimme logistieke oplossingen bij...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen stad & omgeving

Kwaliteit van leven in stedelijke regio’s wordt steeds belangrijker. We vernieuwen stad en omgeving tot een aantrekkelijk en veilig gebied met...

Lees meer…
Vernieuwen verbindingen

Vernieuwen verbindingen

Uitstekende verbindingen in alle modaliteiten (weg, spoor, water, lucht) zowel in onze regio als met het (Europese) achterland zijn en blijven van onverminderd belang. Investeringen in (light)rail hebben hierin een prominente plaats. Naast investeringsruimte zijn voldoende middelen voor beheer, onderhoud en vervanging van het bestaande areaal hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. Daarnaast tekent het belang van de ICT infrastructuur in al haar facetten zich steeds sterker af als randvoorwaarde voor het vestigingsklimaat.

Vernieuwen economie

Vernieuwen economie

Digitalisering en verduurzaming van energie-opwekking en efficiënt gebruik van productiesystemen, vervoersketens en dienstverlening hebben een grote positieve impact op de economische bedrijvigheid. Het gaat om vernieuwing én om doorontwikkeling van het bestaande. Omdat deze regio de ontwikkeling naar een nieuwe economie onderkent en omarmt, ontstaat hier nieuwe economische bedrijvigheid en werkgelegenheid op alle beroepsniveaus. Deze nieuwe banen vragen meer talent met nieuwe skills. Om iedereen de kans te geven mee te doen zijn investeringen nodig in onderwijs, coaching en individuele begeleiding. Cross-sectoraal werken we aan mondiale uitdagingen op het gebied van voeding, gezondheid, maritieme- en logistieke vraagstukken, watermanagement en veiligheid.

Vernieuwen energie

Vernieuwen energie

Met de mainport, slimme logistieke oplossingen bij TNO en TU Delft is dit dé regio voor het in de praktijk brengen van de circulaire economie, hergebruik van grondstoffen en het duurzaam benutten van natuurlijke hulpbronnen. We verduurzamen stapsgewijs onze energievoorziening (geothermie, zon, wind) en zetten in op efficiënter energieverbruik in industrie, glastuinbouw en gebouwde omgeving.

Vernieuwen stad en omgeving

Vernieuwen stad en omgeving

We vernieuwen stad en omgeving tot een aantrekkelijk en veilig gebied met een goede woon- en leefomgeving, topklasse werklocaties, nabij goed toegankelijk groen met ruimte voor sport, cultuur en vrije tijd. We versterken het groen in en om de stad en ontwikkelen onze binnensteden tot nog aantrekkelijker gebieden.

Totale financiele dekking van selectie
Van de geselecteerde projecten
Totaal aantal projecten per fase
Totaal overzicht mijlpalen