JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Investeringsprogramma

Lijst
 1. Geothermie
 2. Fiets: Hollandse Banen
 3. Brienenoord- en Algeracorridor
 4. Fiets - / voetveer Stormpolder - IJsselmonde
 5. CCS
 6. Capelle aan den IJssel - Parkshuttle Kralingse Zoom
 7. Lokale distributie netwerken
 8. Glasvezel regio (backbone digitale infrastructuur)
 9. Zon
 10. A15 traject Papendrecht - Gorinchem
 11. Laadpalen elektrisch vervoer
 12. TIMA (Duurzaamheids fabriek)
 13. Blauwe verbinding Zuidrand Rotterdam
 14. Big Data Innovatiehub
 15. A4 Passage + Poorten en Inprikkers
 16. Transformatie kantoren en winkels
 17. Central District Rotterdam
 18. Corridor Rotterdam - Antwerpen (CRA)
 19. Zero emissie openbaar vervoer
 20. Financiering verduurzaming woningen kleine vve's
 21. Centrale As
 22. Waste to Chemicals
 23. Netwerkvisie RandstadRail 2040
 24. De Bernisse
 25. Aansluitingen hoofdwegennet (HWN) en onderliggend wegennet (OWN)
 26. Coolsingel
 27. Herinrichting Krimpenerhout
 28. Actieplan Versterking Industrie Rotterdam - Moerdijk
 29. Doorontwikkeling warmtenet Drechtsteden
 30. Aerospace Innovation Centre
 31. Nieuwe verbindingsweg N210 - Noord / Lekdijk
 32. Herontwikkeling EMK terrein
 33. A20 Nieuwerkerk a/d IJssel-Gouda
 34. Warmte hoofdtransportnet Zuid-Holland
 35. Viersporigheid: Delft Zuid - Schiedam
 36. Food Innovation Academy
 37. De Vliet
 38. Dutch Windwheel
 39. Windenergie
 40. Viersporigheid: Rijswijk - Delft Zuid
 41. Transportium
 42. Central Innovation District (CID), HSD campus, Innovation centre, museumkwartier, Binckhorsthaven
 43. Samenloop Randstadrail E met Zoetermeerlijn 3/4
 44. Bio Base Greenport
 45. Campus faciliteiten Delft
 46. Bereikbaarheid campus Delft
 47. Extra oeververbinding
 48. Knooppunt A16 - N3, inclusief Dordtse Kil IV
 49. Maritiem Service District Schiedam
 50. Digital Factory Composites
 51. Verbinding Malieveld-Haagse Bos
 52. Ruijven Noord
 53. Hart van groen blauwe netwerk Holland Rijnland/ Singelpark leiden
 54. Ontwikkelen Maritiem District
 55. World Food Parc-Human Capital Pool
 56. Noordrand Voorne-Putten
 57. Op- en afritten A20
 58. OV visie Rotterdam 2040
 59. Rotte-Rijn-Vliet
 60. Scheveningen: "De kust voor Den Haag"
 61. Metropolitane fietsroutes
 62. Rivierzone
 63. Campus vastgoed Delft
 64. Campus faciliteiten Leiden
 65. Hoboken Museumpark
 66. Den Haag 2040 Binckhorst-CID-Scheveningen ‘Koningscorridor naar Zee’
 67. Stationsgebied
 68. Verbeteren ontsluiting bedrijvenparken en glastuinbouw gebieden
 69. Doorontwikkeling Dutch Innovation Park
 70. Oranjepolder
 71. Smart Grid Stormpoldergebied
 72. Robovalley
 73. Capaciteitsuitbreiding A12 en verbeteren uitstraling
 74. Verdieping Nieuwe Waterweg
 75. Kas als Apotheek
 76. Biotech campus Delft
 77. Verlengde Velostrada
 78. River Art
 79. Delft - ResearchLab TU Campus Delft
 80. The Green Village
 81. Smart Multi Commodity Grid
 82. Medical Delta Living Labs
 83. Smart, Safe & Resilient Mainports
 84. Dutch Optics Centre (DOC)
 85. Bereikbaarheid Campus en station Leiden CS
 86. Internationaal hippisch Kenniscentrum MRDH/CHIO
 87. Next Generation Woonwijken
 88. Fieldlabinfrastructuur Zuid Holland
 89. Dutch Offshore Technology Centre
 90. Theemswegtracé
 91. Freshteq.NL
 92. Coolport Noord-West (Nieuwe Waterweg)
 93. RAMLAB
 94. Nieuw Reijerwaard - Productielocatie Duurzame Energie
 95. Instrumentation for Space
 96. Multimodale ontsluiting Corridor A12 (Holland RailTerminal)
 97. Smart Grid Dordtse Kil IV
 98. Ontwikkeling offshore / maritieme industrie Maasvlakte 2
 99. Ontsluiting glastuinbouw gebied Pijnacker West en Oost
 100. Monstersche sluis
 101. Zuidrand Voorne-Putten (Haringvliet)
 102. Hoekse Lijn
 103. Herontwikkeling Leidsenhage
 104. Energy highway N59
 105. Rivieroevers Binnenstad
 106. Lijndraaiersbrug
 107. Rotterdam The Hague Airport - shuttle Randstadrail Meijersplein
 108. Schiedam - Metroshuttle en Havenshuttle Vijfsluizen
 109. VP Delta
 110. Gebiedsuitwerking Greenport 3.0 in Westland
 111. Rijnerwatering
 112. Regeneratieve Geneeskunde
 113. Groene Hart Werkt
 114. Vaarverbinding Zoetermeer
 115. Stationsgebied Leiden CS
 116. Campus vastgoed Leiden - Incubator
 117. Zonne-energie tram en metro
 118. SMASH
 119. Molenvlietpark
 120. Energy Island: ontwikkeling groene waterstofeconomie H2GO
 121. Waaloevers
 122. Werelderfgoed Kinderdijk
 123. Proeftuinen energietransitie N470 en N211
 124. Landgoederen Schiezone
 125. Transformatie kantoren
 126. Getijdencentrale Brouwersdam/Ontwikkeling Grevelingen
 127. Bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek
 128. Blueport/Bedrijfscluster watersport
 129. Proeftuin multi commodity smart grid
 130. Hoeksche Waard A4-zuid
 131. Onderwijs & Arbeidsmarkt instituut voor Transitie, Food for the Future
 132. Smart Integrator 4 Aero / Space
 133. Rivier als Getijdenpark
 134. Glasvezel Stormpolder en omgeving
 135. Nieuw Reijerwaard Testopstelling Vertical Farming
 136. Rijn- en Veenstreek
 137. Proeftuin Delta innovaties ZH
 138. Nieuw Reijerwaard - Freshcentre/Centre of expertise
 139. Omgeving station Pr. Alexander
 140. Hollandse Plassen
 141. Logistieke hotspot A12
 142. Verbinding groen N44
 143. Landgoederen Duin Horst en Weide
 144. Verbeteren personenvervoer over water
 145. World Food Parc- Verwaarden reststromen
 146. Rondje Rijn-IJssel
 147. A15 Traject Papendrecht-Gorinchem
 148. Poort van de Delta Haringvliet
 149. Kaas Experience Center Bleskensgraaf
 150. Verstedelijkingsstrategie
 151. Space Campus Noordwijk
 152. Koningsrust / Westgaag - Oostgaag / Maaslandse Dam
 153. A27 Traject Houten - Hooipolders
 154. Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs - Primair ICT-HBO in de regio
 155. World Food Parc- Smart Logistics
 156. Leiden - Shuttle BiosciencePark
 157. RijswijkBuiten
 158. Hart van Zuid
 159. Flood Proof Holland
 160. Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs - Primair maritiem-HBO in de regio
 161. Groene Cirkel innovatieve en duurzame landbouw en voedselketen Zuid-Hollandse eilanden
 162. Mobiliteit in kerngebieden Groene Hart
 163. MIRT-Verkenning Binckhorst-CID
 164. Verbinden Waterlinies en vestingsteden
 165. European Patent Office - realisatie nieuwbouw
 166. Stadspark Wilhelminapark
 167. Blue Energy Deal
 168. Unmanned Valley Valkenburg
 169. Ontwikkeling Cruiseports
 170. Zonneenergie Rotterdam
 171. Lely campus
 172. Klimaatbestendige regio (veenweidegebied)
 173. Nationaal Park Delta Biesbosch Haringvliet
 174. Gebiedsontwikkeling Havengebied - Plaspoelpolder
 175. Nieuwe verdienmodellen voor AGF reststromen
 176. Gebiedsontwikkeling In de Bogaard
 177. Vertical Farming
 178. Rotterdamsebaan
 179. Den Haag Zuidwest: sociale cohesie, scholing en arbeid als aanjagers van een inclusieve samenleving
 180. Pilot Automatisch Vervoer Last Mile Binkhorst (AVLM)
 181. Flower Science
 182. Doorstroming, verfraaiing en verduurzaming Plaspoelpolder
 183. Sternetroutes - Fietsroutes tussen steden verbeteren
 184. Makers District - Ontwikkelingskansen in M4H
 185. Den Haag 2040 - Leyenburg corridor
 186. Makers District - Stadshaven voor innovatieve maakindustrie
 187. Makers District - Een sterk regionaal innovatienetwerk
 188. Bollenpolder van de toekomst

Welkom bij het Regionaal Investeringsprogramma

Voor het sterker maken van onze regio moeten we vernieuwen in viervoud. Om de economische kracht te versterken en de aantrekkelijkheid van de zuidelijke Randstad te vergroten is een Regionaal Investeringsprogramma opgesteld. Concrete projecten worden gebundeld die moeten leiden tot meer werkgelegenheid, economische groei, een duurzame aantrekkelijke regio om te wonen, te werken en te recreëren en een concurrerend (internationaal) vestigingsklimaat.

Naar de kaart

Het Regionaal Investeringsprogramma is opgesteld door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Economic Board Zuid-Holland, de Provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland en Drechtsteden.

Documenten
Vernieuwen economie

Vernieuwen verbindingen

De basis voor elke economie is de kwaliteit van de infrastructuur. Daarom zetten we in op het vernieuwen van verbindingen. Uitstekende verbindingen in alle...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen economie

In de toekomst bepaalt de next economy de concurrentiekracht van Nederland, dit vraagt om het vernieuwen van de economie. Digitalisering en verduurzaming van...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen energie

De regio wil bijdragen aan oplossingen voor mondiale uitdagingen op gebied van klimaat en duurzaamheid. Daarom werken we aan het vernieuwen van energie. Met de mainport, slimme logistieke oplossingen bij...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen stad & omgeving

Kwaliteit van leven in stedelijke regio’s wordt steeds belangrijker. We vernieuwen stad en omgeving tot een aantrekkelijk en veilig gebied met...

Lees meer…
Vernieuwen verbindingen

Vernieuwen verbindingen

Uitstekende verbindingen in alle modaliteiten (weg, spoor, water, lucht) zowel in onze regio als met het (Europese) achterland zijn en blijven van onverminderd belang. Investeringen in (light)rail hebben hierin een prominente plaats. Naast investeringsruimte zijn voldoende middelen voor beheer, onderhoud en vervanging van het bestaande areaal hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. Daarnaast tekent het belang van de ICT infrastructuur in al haar facetten zich steeds sterker af als randvoorwaarde voor het vestigingsklimaat.

Vernieuwen economie

Vernieuwen economie

Digitalisering en verduurzaming van energie-opwekking en efficiënt gebruik van productiesystemen, vervoersketens en dienstverlening hebben een grote positieve impact op de economische bedrijvigheid. Het gaat om vernieuwing én om doorontwikkeling van het bestaande. Omdat deze regio de ontwikkeling naar een nieuwe economie onderkent en omarmt, ontstaat hier nieuwe economische bedrijvigheid en werkgelegenheid op alle beroepsniveaus. Deze nieuwe banen vragen meer talent met nieuwe skills. Om iedereen de kans te geven mee te doen zijn investeringen nodig in onderwijs, coaching en individuele begeleiding. Cross-sectoraal werken we aan mondiale uitdagingen op het gebied van voeding, gezondheid, maritieme- en logistieke vraagstukken, watermanagement en veiligheid.

Vernieuwen energie

Vernieuwen energie

Met de mainport, slimme logistieke oplossingen bij TNO en TU Delft is dit dé regio voor het in de praktijk brengen van de circulaire economie, hergebruik van grondstoffen en het duurzaam benutten van natuurlijke hulpbronnen. We verduurzamen stapsgewijs onze energievoorziening (geothermie, zon, wind) en zetten in op efficiënter energieverbruik in industrie, glastuinbouw en gebouwde omgeving.

Vernieuwen stad en omgeving

Vernieuwen stad en omgeving

We vernieuwen stad en omgeving tot een aantrekkelijk en veilig gebied met een goede woon- en leefomgeving, topklasse werklocaties, nabij goed toegankelijk groen met ruimte voor sport, cultuur en vrije tijd. We versterken het groen in en om de stad en ontwikkelen onze binnensteden tot nog aantrekkelijker gebieden.

Totale financiele dekking van selectie
Van de geselecteerde projecten
Totaal aantal projecten per fase
Totaal overzicht mijlpalen