JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Investeringsprogramma

Lijst
 1. Central District Rotterdam
 2. Extra oeververbinding
 3. Zonneenergie Rotterdam
 4. Rivier als Getijdenpark
 5. Omgeving station Pr. Alexander
 6. Coolsingel
 7. Vertical Farming
 8. Makers District - Stadshaven voor innovatieve maakindustrie
 9. Makers District - Een sterk regionaal innovatienetwerk
 10. Makers District - Ontwikkelingskansen in M4H
 11. Glasvezel regio (backbone digitale infrastructuur)
 12. Zero emissie openbaar vervoer
 13. Corridor Rotterdam - Antwerpen (CRA)
 14. Blauwe verbinding Zuidrand Rotterdam
 15. Landgoederen Schiezone
 16. Onderwijs & Arbeidsmarkt instituut voor Transitie, Food for the Future
 17. CCS
 18. Waste to Chemicals
 19. Verdieping Nieuwe Waterweg
 20. Theemswegtracé
 21. Actieplan Versterking Industrie Rotterdam - Moerdijk
 22. Ontwikkeling offshore / maritieme industrie Maasvlakte 2
 23. Ontwikkelen Maritiem District
 24. Hoboken Museumpark
 25. Rivieroevers Binnenstad
 26. Hart van Zuid
 27. Netwerkvisie RandstadRail 2040
 28. Rivierzone
 29. Rotte-Rijn-Vliet
 30. Warmte hoofdtransportnet Zuid-Holland
 31. Fieldlabinfrastructuur Zuid Holland
 32. Transformatie kantoren en winkels
 33. Next Generation Woonwijken
 34. Fiets: Hollandse Banen
 35. OV visie Rotterdam 2040
 36. Zonne-energie tram en metro
 37. Aansluitingen hoofdwegennet (HWN) en onderliggend wegennet (OWN)
 38. Hoekse Lijn
 39. Metropolitane fietsroutes
 40. Laadpalen elektrisch vervoer
 41. Rotterdam The Hague Airport - shuttle Randstadrail Meijersplein
 42. Brienenoord- en Algeracorridor
 43. Financiering verduurzaming woningen kleine vve's
 44. Geothermie
 45. Windenergie
 46. Zon
 47. Nieuw Reijerwaard Testopstelling Vertical Farming
 48. Lokale distributie netwerken
 49. Verbeteren personenvervoer over water
 50. RAMLAB
 51. Dutch Windwheel

Welkom bij het Regionaal Investeringsprogramma

Voor het sterker maken van onze regio moeten we vernieuwen in viervoud. Om de economische kracht te versterken en de aantrekkelijkheid van de zuidelijke Randstad te vergroten is een Regionaal Investeringsprogramma opgesteld. Concrete projecten worden gebundeld die moeten leiden tot meer werkgelegenheid, economische groei, een duurzame aantrekkelijke regio om te wonen, te werken en te recreëren en een concurrerend (internationaal) vestigingsklimaat.

Naar de kaart

Het Regionaal Investeringsprogramma is opgesteld door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Economic Board Zuid-Holland, de Provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland en Drechtsteden.

Documenten
Vernieuwen economie

Vernieuwen verbindingen

De basis voor elke economie is de kwaliteit van de infrastructuur. Daarom zetten we in op het vernieuwen van verbindingen. Uitstekende verbindingen in alle...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen economie

In de toekomst bepaalt de next economy de concurrentiekracht van Nederland, dit vraagt om het vernieuwen van de economie. Digitalisering en verduurzaming van...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen energie

De regio wil bijdragen aan oplossingen voor mondiale uitdagingen op gebied van klimaat en duurzaamheid. Daarom werken we aan het vernieuwen van energie. Met de mainport, slimme logistieke oplossingen bij...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen stad & omgeving

Kwaliteit van leven in stedelijke regio’s wordt steeds belangrijker. We vernieuwen stad en omgeving tot een aantrekkelijk en veilig gebied met...

Lees meer…
Vernieuwen verbindingen

Vernieuwen verbindingen

Uitstekende verbindingen in alle modaliteiten (weg, spoor, water, lucht) zowel in onze regio als met het (Europese) achterland zijn en blijven van onverminderd belang. Investeringen in (light)rail hebben hierin een prominente plaats. Naast investeringsruimte zijn voldoende middelen voor beheer, onderhoud en vervanging van het bestaande areaal hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. Daarnaast tekent het belang van de ICT infrastructuur in al haar facetten zich steeds sterker af als randvoorwaarde voor het vestigingsklimaat.

Vernieuwen economie

Vernieuwen economie

Digitalisering en verduurzaming van energie-opwekking en efficiënt gebruik van productiesystemen, vervoersketens en dienstverlening hebben een grote positieve impact op de economische bedrijvigheid. Het gaat om vernieuwing én om doorontwikkeling van het bestaande. Omdat deze regio de ontwikkeling naar een nieuwe economie onderkent en omarmt, ontstaat hier nieuwe economische bedrijvigheid en werkgelegenheid op alle beroepsniveaus. Deze nieuwe banen vragen meer talent met nieuwe skills. Om iedereen de kans te geven mee te doen zijn investeringen nodig in onderwijs, coaching en individuele begeleiding. Cross-sectoraal werken we aan mondiale uitdagingen op het gebied van voeding, gezondheid, maritieme- en logistieke vraagstukken, watermanagement en veiligheid.

Vernieuwen energie

Vernieuwen energie

Met de mainport, slimme logistieke oplossingen bij TNO en TU Delft is dit dé regio voor het in de praktijk brengen van de circulaire economie, hergebruik van grondstoffen en het duurzaam benutten van natuurlijke hulpbronnen. We verduurzamen stapsgewijs onze energievoorziening (geothermie, zon, wind) en zetten in op efficiënter energieverbruik in industrie, glastuinbouw en gebouwde omgeving.

Vernieuwen stad en omgeving

Vernieuwen stad en omgeving

We vernieuwen stad en omgeving tot een aantrekkelijk en veilig gebied met een goede woon- en leefomgeving, topklasse werklocaties, nabij goed toegankelijk groen met ruimte voor sport, cultuur en vrije tijd. We versterken het groen in en om de stad en ontwikkelen onze binnensteden tot nog aantrekkelijker gebieden.

Totale financiele dekking van selectie
Van de geselecteerde projecten
Totaal aantal projecten per fase
Totaal overzicht mijlpalen