JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Investeringsprogramma

Informatie
Openen in een nieuw venster
 1. Uitrol Geothermie
 2. Corridor Rotterdam – Antwerpen
 3. Gebiedsontwikkeling Rotterdam
 4. Versterken digitale infrastructuur
 5. Verbeteren aansluitingen hoofdwegen
 6. Warmtenet Zuid-Holland
 7. Central Innovation District / Binckhorst Den Haag
 8. Versterken regionale HOV lijnen
 9. Opzetten duurzaam energienetwerk
 10. Fieldlabinfrastructuur
 11. Stationsgebied Leiden
 12. Versterken campussen
 13. Verhogen capaciteit centrale spoorlijn
 14. Spoorzone Dordrecht
 15. Innovatieve aanpak A15