JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Investeringsprogramma

Lijst
 1. Geothermie
 2. Fiets: Hollandse Banen
 3. Brienenoord- en Algeracorridor
 4. Fiets - / voetveer Stormpolder - IJsselmonde
 5. CCS
 6. Lokale distributie netwerken
 7. Capelle aan den IJssel - Parkshuttle Kralingse Zoom
 8. Glasvezel regio (backbone digitale infrastructuur)
 9. Zon
 10. A15 traject Papendrecht - Gorinchem
 11. Laadpalen elektrisch vervoer
 12. TIMA (Duurzaamheids fabriek)
 13. Blauwe verbinding Zuidrand Rotterdam
 14. Big Data Innovatiehub
 15. Transformatie kantoren en winkels
 16. A4 Passage + Poorten en Inprikkers
 17. Corridor Rotterdam - Antwerpen (CRA)
 18. Central District Rotterdam
 19. Centrale As
 20. Financiering verduurzaming woningen kleine vve's
 21. Waste to Chemicals
 22. Zero emissie openbaar vervoer
 23. De Bernisse
 24. Herinrichting Krimpenerhout
 25. Coolsingel
 26. Aansluitingen hoofdwegennet (HWN) en onderliggend wegennet (OWN)
 27. Netwerkvisie RandstadRail 2040
 28. Actieplan Versterking Industrie Rotterdam - Moerdijk
 29. Doorontwikkeling warmtenet Drechtsteden
 30. Nieuwe verbindingsweg N210 - Noord / Lekdijk
 31. Aerospace Innovation Centre
 32. Herontwikkeling EMK terrein
 33. A20 Nieuwerkerk a/d IJssel-Gouda
 34. De Vliet
 35. Food Innovation Academy
 36. Viersporigheid: Delft Zuid - Schiedam
 37. Dutch Windwheel
 38. Warmte hoofdtransportnet Zuid-Holland
 39. Windenergie
 40. Transportium
 41. Viersporigheid: Rijswijk - Delft Zuid
 42. Central Innovation District (CID), HSD campus, Innovation centre, museumkwartier, Binckhorsthaven
 43. Samenloop Randstadrail E met Zoetermeerlijn 3/4
 44. Campus faciliteiten Delft
 45. Bio Base Greenport
 46. Bereikbaarheid campus Delft
 47. Extra oeververbindingen
 48. Knooppunt A16 - N3, inclusief Dordtse Kil IV
 49. Digital Factory Composites
 50. Ruijven Noord
 51. Hart van groen blauwe netwerk Holland Rijnland/ Singelpark leiden
 52. Verbinding Malieveld-Haagse Bos
 53. Maritiem Service District Schiedam
 54. World Food Parc-Human Capital Pool
 55. Noordrand Voorne-Putten
 56. Op- en afritten A20
 57. Ontwikkelen Maritiem District
 58. Campus vastgoed Delft
 59. Rivierzone
 60. Rotte-Rijn-Vliet
 61. OV visie Rotterdam 2040
 62. Scheveningen: "De kust voor Den Haag"
 63. Verbeteren ontsluiting bedrijvenparken en glastuinbouw gebieden
 64. Stationsgebied
 65. Hoboken Museumpark
 66. Metropolitane fietsroutes
 67. Campus faciliteiten Leiden
 68. Oranjepolder
 69. Smart Grid Stormpoldergebied
 70. Den Haag 2040 Binckhorst-CID-Scheveningen ‘Koningscorridor naar Zee’
 71. Doorontwikkeling Dutch Innovation Park
 72. Kas als Apotheek
 73. Capaciteitsuitbreiding A12 en verbeteren uitstraling
 74. Biotech campus Delft
 75. Medical Delta Living Labs
 76. Smart, Safe & Resilient Mainports
 77. Verdieping Nieuwe Waterweg
 78. Robovalley
 79. Delft - ResearchLab TU Campus Delft
 80. Dutch Optics Centre (DOC)
 81. Smart Multi Commodity Grid
 82. River Art
 83. The Green Village
 84. Theemswegtracé
 85. Internationaal hippisch Kenniscentrum MRDH/CHIO
 86. Bereikbaarheid Campus en station Leiden CS
 87. Fieldlabinfrastructuur Zuid Holland
 88. Freshteq.NL
 89. Dutch Offshore Technology Centre
 90. Coolport Noord-West (Nieuwe Waterweg)
 91. Verlengde Velostrada
 92. Next Generation Woonwijken
 93. Nieuw Reijerwaard - Productielocatie Duurzame Energie
 94. Instrumentation for Space
 95. Smart Grid Dordtse Kil IV
 96. Multimodale ontsluiting Corridor A12 (Holland RailTerminal)
 97. Ontwikkeling offshore / maritieme industrie Maasvlakte 2
 98. Ontsluiting glastuinbouw gebied Pijnacker West en Oost
 99. Monstersche sluis
 100. Lijndraaiersbrug
 101. Rivieroevers Binnenstad
 102. RAMLAB
 103. Zuidrand Voorne-Putten (Haringvliet)
 104. Schiedam - Metroshuttle en Havenshuttle Vijfsluizen
 105. Hoekse Lijn
 106. Rijnerwatering
 107. VP Delta
 108. Energy highway N59
 109. Rotterdam The Hague Airport - shuttle Randstadrail Meijersplein
 110. Vaarverbinding Zoetermeer
 111. Gebiedsuitwerking Greenport 3.0 in Westland
 112. Herontwikkeling Leidsenhage
 113. Campus vastgoed Leiden - Incubator
 114. Regeneratieve Geneeskunde
 115. SMASH
 116. Zonne-energie tram en metro
 117. Waaloevers
 118. Energy Island: ontwikkeling groene waterstofeconomie H2GO
 119. Molenvlietpark
 120. Stationsgebied Leiden CS
 121. Proeftuinen energietransitie N470 en N211
 122. Groene Hart Werkt
 123. Landgoederen Schiezone
 124. Werelderfgoed Kinderdijk
 125. Proeftuin multi commodity smart grid
 126. Transformatie kantoren
 127. Blueport/Bedrijfscluster watersport
 128. Getijdencentrale Brouwersdam/Ontwikkeling Grevelingen
 129. Onderwijs & Arbeidsmarkt instituut voor Transitie, Food for the Future
 130. Bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek
 131. Hoeksche Waard A4-zuid
 132. Smart Integrator 4 Aero / Space
 133. Glasvezel Stormpolder en omgeving
 134. Rijn- en Veenstreek
 135. Nieuw Reijerwaard Testopstelling Vertical Farming
 136. Proeftuin Delta innovaties ZH
 137. Nieuw Reijerwaard - Freshcentre/Centre of expertise
 138. Rivier als Getijdenpark
 139. Hollandse Plassen
 140. Verbinding groen N44
 141. Landgoederen Duin Horst en Weide
 142. Logistieke hotspot A12
 143. World Food Parc- Verwaarden reststromen
 144. Verbeteren personenvervoer over water
 145. Omgeving station Pr. Alexander
 146. A15 Traject Papendrecht-Gorinchem
 147. Poort van de Delta Haringvliet
 148. Koningsrust / Westgaag - Oostgaag / Maaslandse Dam
 149. Rondje Rijn-IJssel
 150. Kaas Experience Center Bleskensgraaf
 151. Verstedelijkingsstrategie
 152. World Food Parc- Smart Logistics
 153. Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs - Primair ICT-HBO in de regio
 154. Leiden - Shuttle BiosciencePark
 155. A27 Traject Houten - Hooipolders
 156. Space Campus Noordwijk
 157. Flood Proof Holland
 158. Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs - Primair maritiem-HBO in de regio
 159. Hart van Zuid
 160. Mobiliteit in kerngebieden Groene Hart
 161. RijswijkBuiten
 162. Verbinden Waterlinies en vestingsteden
 163. Groene Cirkel innovatieve en duurzame landbouw en voedselketen Zuid-Hollandse eilanden
 164. European Patent Office - realisatie nieuwbouw
 165. Blue Energy Deal
 166. Ontwikkeling Cruiseports
 167. Stadspark Wilhelminapark
 168. Unmanned Valley Valkenburg
 169. Zonneenergie Rotterdam
 170. Klimaatbestendige regio (veenweidegebied)
 171. MIRT-Verkenning Binckhorst-CID
 172. Lely campus
 173. Nationaal Park Delta Biesbosch Haringvliet
 174. Gebiedsontwikkeling Havengebied - Plaspoelpolder
 175. Vertical Farming
 176. Nieuwe verdienmodellen voor AGF reststromen
 177. Gebiedsontwikkeling In de Bogaard
 178. Rotterdamsebaan
 179. Flower Science
 180. Doorstroming, verfraaiing en verduurzaming Plaspoelpolder
 181. Pilot Automatisch Vervoer Last Mile Binkhorst (AVLM)
 182. Sternetroutes - Fietsroutes tussen steden verbeteren
 183. Den Haag Zuidwest: sociale cohesie, scholing en arbeid als aanjagers van een inclusieve samenleving
 184. Makers District - Ontwikkelingskansen in M4H
 185. Makers District - Stadshaven voor innovatieve maakindustrie
 186. Den Haag 2040 - Leyenburg corridor
 187. Makers District - Een sterk regionaal innovatienetwerk
 188. Bollenpolder van de toekomst

Welkom bij het Regionaal Investeringsprogramma

Voor het sterker maken van onze regio moeten we vernieuwen in viervoud. Om de economische kracht te versterken en de aantrekkelijkheid van de zuidelijke Randstad te vergroten is een Regionaal Investeringsprogramma opgesteld. Concrete projecten worden gebundeld die moeten leiden tot meer werkgelegenheid, economische groei, een duurzame aantrekkelijke regio om te wonen, te werken en te recreëren en een concurrerend (internationaal) vestigingsklimaat.

Naar de kaart

Het Regionaal Investeringsprogramma is opgesteld door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Economic Board Zuid-Holland, de Provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland en Drechtsteden.

Documenten
Vernieuwen economie

Vernieuwen verbindingen

De basis voor elke economie is de kwaliteit van de infrastructuur. Daarom zetten we in op het vernieuwen van verbindingen. Uitstekende verbindingen in alle...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen economie

In de toekomst bepaalt de next economy de concurrentiekracht van Nederland, dit vraagt om het vernieuwen van de economie. Digitalisering en verduurzaming van...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen energie

De regio wil bijdragen aan oplossingen voor mondiale uitdagingen op gebied van klimaat en duurzaamheid. Daarom werken we aan het vernieuwen van energie. Met de mainport, slimme logistieke oplossingen bij...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen stad & omgeving

Kwaliteit van leven in stedelijke regio’s wordt steeds belangrijker. We vernieuwen stad en omgeving tot een aantrekkelijk en veilig gebied met...

Lees meer…
Vernieuwen verbindingen

Vernieuwen verbindingen

Uitstekende verbindingen in alle modaliteiten (weg, spoor, water, lucht) zowel in onze regio als met het (Europese) achterland zijn en blijven van onverminderd belang. Investeringen in (light)rail hebben hierin een prominente plaats. Naast investeringsruimte zijn voldoende middelen voor beheer, onderhoud en vervanging van het bestaande areaal hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. Daarnaast tekent het belang van de ICT infrastructuur in al haar facetten zich steeds sterker af als randvoorwaarde voor het vestigingsklimaat.

Vernieuwen economie

Vernieuwen economie

Digitalisering en verduurzaming van energie-opwekking en efficiënt gebruik van productiesystemen, vervoersketens en dienstverlening hebben een grote positieve impact op de economische bedrijvigheid. Het gaat om vernieuwing én om doorontwikkeling van het bestaande. Omdat deze regio de ontwikkeling naar een nieuwe economie onderkent en omarmt, ontstaat hier nieuwe economische bedrijvigheid en werkgelegenheid op alle beroepsniveaus. Deze nieuwe banen vragen meer talent met nieuwe skills. Om iedereen de kans te geven mee te doen zijn investeringen nodig in onderwijs, coaching en individuele begeleiding. Cross-sectoraal werken we aan mondiale uitdagingen op het gebied van voeding, gezondheid, maritieme- en logistieke vraagstukken, watermanagement en veiligheid.

Vernieuwen energie

Vernieuwen energie

Met de mainport, slimme logistieke oplossingen bij TNO en TU Delft is dit dé regio voor het in de praktijk brengen van de circulaire economie, hergebruik van grondstoffen en het duurzaam benutten van natuurlijke hulpbronnen. We verduurzamen stapsgewijs onze energievoorziening (geothermie, zon, wind) en zetten in op efficiënter energieverbruik in industrie, glastuinbouw en gebouwde omgeving.

Vernieuwen stad en omgeving

Vernieuwen stad en omgeving

We vernieuwen stad en omgeving tot een aantrekkelijk en veilig gebied met een goede woon- en leefomgeving, topklasse werklocaties, nabij goed toegankelijk groen met ruimte voor sport, cultuur en vrije tijd. We versterken het groen in en om de stad en ontwikkelen onze binnensteden tot nog aantrekkelijker gebieden.

Totale financiele dekking van selectie
Van de geselecteerde projecten
Totaal aantal projecten per fase
Totaal overzicht mijlpalen