JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Investeringsprogramma

Lijst
 1. Geothermie
 2. Fiets: Hollandse Banen
 3. Brienenoord- en Algeracorridor
 4. Fiets - / voetveer Stormpolder - IJsselmonde
 5. CCS
 6. Lokale distributie netwerken
 7. Capelle aan den IJssel - Parkshuttle Kralingse Zoom
 8. Glasvezel regio (backbone digitale infrastructuur)
 9. Zon
 10. A15 traject Papendrecht - Gorinchem
 11. Laadpalen elektrisch vervoer
 12. TIMA (Duurzaamheids fabriek)
 13. Blauwe verbinding Zuidrand Rotterdam
 14. Big Data Innovatiehub
 15. Transformatie kantoren en winkels
 16. A4 Passage + Poorten en Inprikkers
 17. Corridor Rotterdam - Antwerpen (CRA)
 18. Centrale As
 19. Central District Rotterdam
 20. Financiering verduurzaming woningen kleine vve's
 21. Waste to Chemicals
 22. Zero emissie openbaar vervoer
 23. De Bernisse
 24. Herinrichting Krimpenerhout
 25. Coolsingel
 26. Aansluitingen hoofdwegennet (HWN) en onderliggend wegennet (OWN)
 27. Netwerkvisie RandstadRail 2040
 28. Actieplan Versterking Industrie Rotterdam - Moerdijk
 29. Doorontwikkeling warmtenet Drechtsteden
 30. Nieuwe verbindingsweg N210 - Noord / Lekdijk
 31. Aerospace Innovation Centre
 32. Herontwikkeling EMK terrein
 33. A20 Nieuwerkerk a/d IJssel-Gouda
 34. De Vliet
 35. Food Innovation Academy
 36. Dutch Windwheel
 37. Viersporigheid: Delft Zuid - Schiedam
 38. Windenergie
 39. Warmte hoofdtransportnet Zuid-Holland
 40. Transportium
 41. Central Innovation District (CID), HSD campus, Innovation centre, museumkwartier, Binckhorsthaven
 42. Viersporigheid: Rijswijk - Delft Zuid
 43. Samenloop Randstadrail E met Zoetermeerlijn 3/4
 44. Campus faciliteiten Delft
 45. Bio Base Greenport
 46. Bereikbaarheid campus Delft
 47. Knooppunt A16 - N3, inclusief Dordtse Kil IV
 48. Extra oeververbindingen
 49. Digital Factory Composites
 50. Ruijven Noord
 51. Hart van groen blauwe netwerk Holland Rijnland/ Singelpark leiden
 52. Verbinding Malieveld-Haagse Bos
 53. World Food Parc-Human Capital Pool
 54. Maritiem Service District Schiedam
 55. Op- en afritten A20
 56. Noordrand Voorne-Putten
 57. Ontwikkelen Maritiem District
 58. Campus vastgoed Delft
 59. Rivierzone
 60. Rotte-Rijn-Vliet
 61. OV visie Rotterdam 2040
 62. Verbeteren ontsluiting bedrijvenparken en glastuinbouw gebieden
 63. Scheveningen: "De kust voor Den Haag"
 64. Stationsgebied
 65. Oranjepolder
 66. Smart Grid Stormpoldergebied
 67. Campus faciliteiten Leiden
 68. Hoboken Museumpark
 69. Metropolitane fietsroutes
 70. Den Haag 2040 Binckhorst-CID-Scheveningen ‘Koningscorridor naar Zee’
 71. Doorontwikkeling Dutch Innovation Park
 72. Kas als Apotheek
 73. Medical Delta Living Labs
 74. Smart, Safe & Resilient Mainports
 75. Biotech campus Delft
 76. Capaciteitsuitbreiding A12 en verbeteren uitstraling
 77. Verdieping Nieuwe Waterweg
 78. Robovalley
 79. Delft - ResearchLab TU Campus Delft
 80. Dutch Optics Centre (DOC)
 81. Theemswegtracé
 82. The Green Village
 83. Smart Multi Commodity Grid
 84. River Art
 85. Internationaal hippisch Kenniscentrum MRDH/CHIO
 86. Fieldlabinfrastructuur Zuid Holland
 87. Freshteq.NL
 88. Bereikbaarheid Campus en station Leiden CS
 89. Dutch Offshore Technology Centre
 90. Coolport Noord-West (Nieuwe Waterweg)
 91. Nieuw Reijerwaard - Productielocatie Duurzame Energie
 92. Instrumentation for Space
 93. Verlengde Velostrada
 94. Next Generation Woonwijken
 95. Smart Grid Dordtse Kil IV
 96. Ontwikkeling offshore / maritieme industrie Maasvlakte 2
 97. Multimodale ontsluiting Corridor A12 (Holland RailTerminal)
 98. Ontsluiting glastuinbouw gebied Pijnacker West en Oost
 99. Monstersche sluis
 100. Rivieroevers Binnenstad
 101. Lijndraaiersbrug
 102. RAMLAB
 103. Zuidrand Voorne-Putten (Haringvliet)
 104. Rijnerwatering
 105. Schiedam - Metroshuttle en Havenshuttle Vijfsluizen
 106. Hoekse Lijn
 107. Vaarverbinding Zoetermeer
 108. VP Delta
 109. Energy highway N59
 110. Rotterdam The Hague Airport - shuttle Randstadrail Meijersplein
 111. Campus vastgoed Leiden - Incubator
 112. Gebiedsuitwerking Greenport 3.0 in Westland
 113. SMASH
 114. Zonne-energie tram en metro
 115. Waaloevers
 116. Regeneratieve Geneeskunde
 117. Energy Island: ontwikkeling groene waterstofeconomie H2GO
 118. Herontwikkeling Leidsenhage
 119. Molenvlietpark
 120. Stationsgebied Leiden CS
 121. Landgoederen Schiezone
 122. Proeftuinen energietransitie N470 en N211
 123. Proeftuin multi commodity smart grid
 124. Werelderfgoed Kinderdijk
 125. Blueport/Bedrijfscluster watersport
 126. Transformatie kantoren
 127. Onderwijs & Arbeidsmarkt instituut voor Transitie, Food for the Future
 128. Getijdencentrale Brouwersdam/Ontwikkeling Grevelingen
 129. Groene Hart Werkt
 130. Hoeksche Waard A4-zuid
 131. Smart Integrator 4 Aero / Space
 132. Bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek
 133. Glasvezel Stormpolder en omgeving
 134. Rijn- en Veenstreek
 135. Proeftuin Delta innovaties ZH
 136. Nieuw Reijerwaard Testopstelling Vertical Farming
 137. Nieuw Reijerwaard - Freshcentre/Centre of expertise
 138. Hollandse Plassen
 139. Rivier als Getijdenpark
 140. Verbinding groen N44
 141. Landgoederen Duin Horst en Weide
 142. World Food Parc- Verwaarden reststromen
 143. Logistieke hotspot A12
 144. Verbeteren personenvervoer over water
 145. A15 Traject Papendrecht-Gorinchem
 146. Poort van de Delta Haringvliet
 147. Koningsrust / Westgaag - Oostgaag / Maaslandse Dam
 148. Omgeving station Pr. Alexander
 149. Rondje Rijn-IJssel
 150. World Food Parc- Smart Logistics
 151. Kaas Experience Center Bleskensgraaf
 152. Leiden - Shuttle BiosciencePark
 153. Verstedelijkingsstrategie
 154. Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs - Primair ICT-HBO in de regio
 155. A27 Traject Houten - Hooipolders
 156. Flood Proof Holland
 157. Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs - Primair maritiem-HBO in de regio
 158. Space Campus Noordwijk
 159. Hart van Zuid
 160. Mobiliteit in kerngebieden Groene Hart
 161. Verbinden Waterlinies en vestingsteden
 162. RijswijkBuiten
 163. Groene Cirkel innovatieve en duurzame landbouw en voedselketen Zuid-Hollandse eilanden
 164. Ontwikkeling Cruiseports
 165. European Patent Office - realisatie nieuwbouw
 166. Blue Energy Deal
 167. Stadspark Wilhelminapark
 168. Klimaatbestendige regio (veenweidegebied)
 169. Zonneenergie Rotterdam
 170. Lely campus
 171. Unmanned Valley Valkenburg
 172. Nationaal Park Delta Biesbosch Haringvliet
 173. MIRT-Verkenning Binckhorst-CID
 174. Gebiedsontwikkeling Havengebied - Plaspoelpolder
 175. Nieuwe verdienmodellen voor AGF reststromen
 176. Vertical Farming
 177. Flower Science
 178. Gebiedsontwikkeling In de Bogaard
 179. Rotterdamsebaan
 180. Doorstroming, verfraaiing en verduurzaming Plaspoelpolder
 181. Sternetroutes - Fietsroutes tussen steden verbeteren
 182. Pilot Automatisch Vervoer Last Mile Binkhorst (AVLM)
 183. Makers District - Ontwikkelingskansen in M4H
 184. Den Haag Zuidwest: sociale cohesie, scholing en arbeid als aanjagers van een inclusieve samenleving
 185. Makers District - Stadshaven voor innovatieve maakindustrie
 186. Makers District - Een sterk regionaal innovatienetwerk
 187. Den Haag 2040 - Leyenburg corridor

Welkom bij het Regionaal Investeringsprogramma

Voor het sterker maken van onze regio moeten we vernieuwen in viervoud. Om de economische kracht te versterken en de aantrekkelijkheid van de zuidelijke Randstad te vergroten is een Regionaal Investeringsprogramma opgesteld. Concrete projecten worden gebundeld die moeten leiden tot meer werkgelegenheid, economische groei, een duurzame aantrekkelijke regio om te wonen, te werken en te recreëren en een concurrerend (internationaal) vestigingsklimaat.

Naar de kaart

Het Regionaal Investeringsprogramma is opgesteld door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Economic Board Zuid-Holland, de Provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland en Drechtsteden.

Documenten
Vernieuwen economie

Vernieuwen verbindingen

De basis voor elke economie is de kwaliteit van de infrastructuur. Daarom zetten we in op het vernieuwen van verbindingen. Uitstekende verbindingen in alle...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen economie

In de toekomst bepaalt de next economy de concurrentiekracht van Nederland, dit vraagt om het vernieuwen van de economie. Digitalisering en verduurzaming van...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen energie

De regio wil bijdragen aan oplossingen voor mondiale uitdagingen op gebied van klimaat en duurzaamheid. Daarom werken we aan het vernieuwen van energie. Met de mainport, slimme logistieke oplossingen bij...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen stad & omgeving

Kwaliteit van leven in stedelijke regio’s wordt steeds belangrijker. We vernieuwen stad en omgeving tot een aantrekkelijk en veilig gebied met...

Lees meer…
Vernieuwen verbindingen

Vernieuwen verbindingen

Uitstekende verbindingen in alle modaliteiten (weg, spoor, water, lucht) zowel in onze regio als met het (Europese) achterland zijn en blijven van onverminderd belang. Investeringen in (light)rail hebben hierin een prominente plaats. Naast investeringsruimte zijn voldoende middelen voor beheer, onderhoud en vervanging van het bestaande areaal hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. Daarnaast tekent het belang van de ICT infrastructuur in al haar facetten zich steeds sterker af als randvoorwaarde voor het vestigingsklimaat.

Vernieuwen economie

Vernieuwen economie

Digitalisering en verduurzaming van energie-opwekking en efficiënt gebruik van productiesystemen, vervoersketens en dienstverlening hebben een grote positieve impact op de economische bedrijvigheid. Het gaat om vernieuwing én om doorontwikkeling van het bestaande. Omdat deze regio de ontwikkeling naar een nieuwe economie onderkent en omarmt, ontstaat hier nieuwe economische bedrijvigheid en werkgelegenheid op alle beroepsniveaus. Deze nieuwe banen vragen meer talent met nieuwe skills. Om iedereen de kans te geven mee te doen zijn investeringen nodig in onderwijs, coaching en individuele begeleiding. Cross-sectoraal werken we aan mondiale uitdagingen op het gebied van voeding, gezondheid, maritieme- en logistieke vraagstukken, watermanagement en veiligheid.

Vernieuwen energie

Vernieuwen energie

Met de mainport, slimme logistieke oplossingen bij TNO en TU Delft is dit dé regio voor het in de praktijk brengen van de circulaire economie, hergebruik van grondstoffen en het duurzaam benutten van natuurlijke hulpbronnen. We verduurzamen stapsgewijs onze energievoorziening (geothermie, zon, wind) en zetten in op efficiënter energieverbruik in industrie, glastuinbouw en gebouwde omgeving.

Vernieuwen stad en omgeving

Vernieuwen stad en omgeving

We vernieuwen stad en omgeving tot een aantrekkelijk en veilig gebied met een goede woon- en leefomgeving, topklasse werklocaties, nabij goed toegankelijk groen met ruimte voor sport, cultuur en vrije tijd. We versterken het groen in en om de stad en ontwikkelen onze binnensteden tot nog aantrekkelijker gebieden.

Totale financiele dekking van selectie
Van de geselecteerde projecten
Totaal aantal projecten per fase
Totaal overzicht mijlpalen