JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Investeringsprogramma

Lijst
 1. Makers District - Ontwikkelingskansen in M4H
 2. Makers District - Een sterk regionaal innovatienetwerk
 3. Makers District - Stadshaven voor innovatieve maakindustrie
 4. Den Haag Zuidwest: sociale cohesie, scholing en arbeid als aanjagers van een inclusieve samenleving
 5. Den Haag 2040 - Leyenburg corridor
 6. Unmanned Valley Valkenburg
 7. Leiden - Shuttle BiosciencePark
 8. Pilot Automatisch Vervoer Last Mile Binkhorst (AVLM)
 9. Rotterdamsebaan
 10. MIRT-Verkenning Binckhorst-CID
 11. Campus faciliteiten Leiden
 12. Regeneratieve Geneeskunde
 13. Central Innovation District (CID), HSD campus, Innovation centre, museumkwartier, Binckhorsthaven
 14. Campus vastgoed Leiden - Incubator
 15. Stationsgebied Leiden CS
 16. Gebiedsontwikkeling Havengebied - Plaspoelpolder
 17. Vertical Farming
 18. Nieuwe verdienmodellen voor AGF reststromen
 19. Gebiedsontwikkeling In de Bogaard
 20. Scheveningen: "De kust voor Den Haag"
 21. Lijndraaiersbrug
 22. Coolsingel
 23. Monstersche sluis
 24. Nieuw Reijerwaard Testopstelling Vertical Farming
 25. Next Generation Woonwijken
 26. Omgeving station Pr. Alexander
 27. Sternetroutes - Fietsroutes tussen steden verbeteren
 28. Fieldlabinfrastructuur Zuid Holland
 29. Groene Hart Werkt
 30. Rondje Rijn-IJssel
 31. Mobiliteit in kerngebieden Groene Hart
 32. Hart van Zuid
 33. Rivier als Getijdenpark
 34. Zonneenergie Rotterdam
 35. Blue Energy Deal
 36. Flower Science
 37. Stadspark Wilhelminapark
 38. European Patent Office - realisatie nieuwbouw
 39. Doorstroming, verfraaiing en verduurzaming Plaspoelpolder
 40. Logistieke hotspot A12
 41. Verstedelijkingsstrategie
 42. RijswijkBuiten
 43. Lely campus
 44. Klimaatbestendige regio (veenweidegebied)
 45. Ontwikkeling Cruiseports
 46. Kaas Experience Center Bleskensgraaf
 47. Werelderfgoed Kinderdijk
 48. Verbinden Waterlinies en vestingsteden
 49. Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs - Primair ICT-HBO in de regio
 50. Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs - Primair maritiem-HBO in de regio
 51. Verbeteren personenvervoer over water
 52. A27 Traject Houten - Hooipolders
 53. A15 Traject Papendrecht-Gorinchem
 54. Nieuwe verbindingsweg N210 - Noord / Lekdijk
 55. Energy Island: ontwikkeling groene waterstofeconomie H2GO
 56. Energy highway N59
 57. Getijdencentrale Brouwersdam/Ontwikkeling Grevelingen
 58. Nationaal Park Delta Biesbosch Haringvliet
 59. Blueport/Bedrijfscluster watersport
 60. Space Campus Noordwijk
 61. Bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek
 62. Herontwikkeling Leidsenhage
 63. Transformatie kantoren
 64. Poort van de Delta Haringvliet
 65. Groene Cirkel innovatieve en duurzame landbouw en voedselketen Zuid-Hollandse eilanden
 66. Hoeksche Waard A4-zuid
 67. Financiering verduurzaming woningen kleine vve's
 68. Food Innovation Academy
 69. World Food Parc- Verwaarden reststromen
 70. World Food Parc- Smart Logistics
 71. World Food Parc-Human Capital Pool
 72. Nieuw Reijerwaard - Freshcentre/Centre of expertise
 73. Instrumentation for Space
 74. Viersporigheid: Delft Zuid - Schiedam
 75. Rivieroevers Binnenstad
 76. Hoboken Museumpark
 77. Ontwikkelen Maritiem District
 78. Central District Rotterdam
 79. Ontwikkeling offshore / maritieme industrie Maasvlakte 2
 80. Actieplan Versterking Industrie Rotterdam - Moerdijk
 81. Theemswegtracé
 82. A4 Passage + Poorten en Inprikkers
 83. Herinrichting Krimpenerhout
 84. Proeftuin Delta innovaties ZH
 85. Verlengde Velostrada
 86. Fiets - / voetveer Stormpolder - IJsselmonde
 87. Viersporigheid: Rijswijk - Delft Zuid
 88. Warmte hoofdtransportnet Zuid-Holland
 89. Samenloop Randstadrail E met Zoetermeerlijn 3/4
 90. Smart Multi Commodity Grid
 91. Netwerkvisie RandstadRail 2040
 92. Hoekse Lijn
 93. Smart Grid Dordtse Kil IV
 94. Doorontwikkeling warmtenet Drechtsteden
 95. Lokale distributie netwerken
 96. Smart Grid Stormpoldergebied
 97. Geothermie
 98. Zon
 99. Windenergie
 100. Glasvezel Stormpolder en omgeving
 101. Glasvezel regio (backbone digitale infrastructuur)
 102. Delft - ResearchLab TU Campus Delft
 103. Schiedam - Metroshuttle en Havenshuttle Vijfsluizen
 104. Capelle aan den IJssel - Parkshuttle Kralingse Zoom
 105. Rotterdam The Hague Airport - shuttle Randstadrail Meijersplein
 106. Zonne-energie tram en metro
 107. Laadpalen elektrisch vervoer
 108. Zero emissie openbaar vervoer
 109. Proeftuinen energietransitie N470 en N211
 110. Transformatie kantoren en winkels
 111. Extra oeververbindingen
 112. A20 Nieuwerkerk a/d IJssel-Gouda
 113. Brienenoord- en Algeracorridor
 114. Knooppunt A16 - N3, inclusief Dordtse Kil IV
 115. Aansluitingen hoofdwegennet (HWN) en onderliggend wegennet (OWN)
 116. Corridor Rotterdam - Antwerpen (CRA)
 117. A15 traject Papendrecht - Gorinchem
 118. Verdieping Nieuwe Waterweg
 119. Waste to Chemicals
 120. CCS
 121. Herontwikkeling EMK terrein
 122. Den Haag 2040 Binckhorst-CID-Scheveningen ‘Koningscorridor naar Zee’
 123. OV visie Rotterdam 2040
 124. Campus faciliteiten Delft
 125. Campus vastgoed Delft
 126. Bereikbaarheid campus Delft
 127. Bereikbaarheid Campus en station Leiden CS
 128. Stationsgebied
 129. Dutch Offshore Technology Centre
 130. Aerospace Innovation Centre
 131. Biotech campus Delft
 132. Flood Proof Holland
 133. Proeftuin multi commodity smart grid
 134. TIMA (Duurzaamheids fabriek)
 135. RAMLAB
 136. Big Data Innovatiehub
 137. Robovalley
 138. The Green Village
 139. Smart Integrator 4 Aero / Space
 140. Smart, Safe & Resilient Mainports
 141. Dutch Optics Centre (DOC)
 142. Freshteq.NL
 143. Dutch Windwheel
 144. SMASH
 145. Medical Delta Living Labs
 146. Digital Factory Composites
 147. VP Delta
 148. Centrale As
 149. Oranjepolder
 150. Op- en afritten A20
 151. Gebiedsuitwerking Greenport 3.0 in Westland
 152. Ontsluiting glastuinbouw gebied Pijnacker West en Oost
 153. Nieuw Reijerwaard - Productielocatie Duurzame Energie
 154. Bio Base Greenport
 155. Kas als Apotheek
 156. Onderwijs & Arbeidsmarkt instituut voor Transitie, Food for the Future
 157. Coolport Noord-West (Nieuwe Waterweg)
 158. Transportium
 159. Multimodale ontsluiting Corridor A12 (Holland RailTerminal)
 160. Capaciteitsuitbreiding A12 en verbeteren uitstraling
 161. Verbeteren ontsluiting bedrijvenparken en glastuinbouw gebieden
 162. Doorontwikkeling Dutch Innovation Park
 163. Landgoederen Duin Horst en Weide
 164. Maritiem Service District Schiedam
 165. Landgoederen Schiezone
 166. Verbinding Malieveld-Haagse Bos
 167. Molenvlietpark
 168. Koningsrust / Westgaag - Oostgaag / Maaslandse Dam
 169. Ruijven Noord
 170. Waaloevers
 171. Noordrand Voorne-Putten
 172. Zuidrand Voorne-Putten (Haringvliet)
 173. Internationaal hippisch Kenniscentrum MRDH/CHIO
 174. Hart van groen blauwe netwerk Holland Rijnland/ Singelpark leiden
 175. Fiets: Hollandse Banen
 176. Metropolitane fietsroutes
 177. Rijnerwatering
 178. De Vliet
 179. De Bernisse
 180. Blauwe verbinding Zuidrand Rotterdam
 181. Vaarverbinding Zoetermeer
 182. Rotte-Rijn-Vliet
 183. Hollandse Plassen
 184. River Art
 185. Rijn- en Veenstreek
 186. Verbinding groen N44
 187. Rivierzone

Welkom bij het Regionaal Investeringsprogramma

Voor het sterker maken van onze regio moeten we vernieuwen in viervoud. Om de economische kracht te versterken en de aantrekkelijkheid van de zuidelijke Randstad te vergroten is een Regionaal Investeringsprogramma opgesteld. Concrete projecten worden gebundeld die moeten leiden tot meer werkgelegenheid, economische groei, een duurzame aantrekkelijke regio om te wonen, te werken en te recreëren en een concurrerend (internationaal) vestigingsklimaat.

Naar de kaart

Het Regionaal Investeringsprogramma is opgesteld door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Economic Board Zuid-Holland, de Provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland en Drechtsteden.

Documenten
Vernieuwen economie

Vernieuwen verbindingen

De basis voor elke economie is de kwaliteit van de infrastructuur. Daarom zetten we in op het vernieuwen van verbindingen. Uitstekende verbindingen in alle...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen economie

In de toekomst bepaalt de next economy de concurrentiekracht van Nederland, dit vraagt om het vernieuwen van de economie. Digitalisering en verduurzaming van...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen energie

De regio wil bijdragen aan oplossingen voor mondiale uitdagingen op gebied van klimaat en duurzaamheid. Daarom werken we aan het vernieuwen van energie. Met de mainport, slimme logistieke oplossingen bij...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen stad & omgeving

Kwaliteit van leven in stedelijke regio’s wordt steeds belangrijker. We vernieuwen stad en omgeving tot een aantrekkelijk en veilig gebied met...

Lees meer…
Vernieuwen verbindingen

Vernieuwen verbindingen

Uitstekende verbindingen in alle modaliteiten (weg, spoor, water, lucht) zowel in onze regio als met het (Europese) achterland zijn en blijven van onverminderd belang. Investeringen in (light)rail hebben hierin een prominente plaats. Naast investeringsruimte zijn voldoende middelen voor beheer, onderhoud en vervanging van het bestaande areaal hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. Daarnaast tekent het belang van de ICT infrastructuur in al haar facetten zich steeds sterker af als randvoorwaarde voor het vestigingsklimaat.

Vernieuwen economie

Vernieuwen economie

Digitalisering en verduurzaming van energie-opwekking en efficiënt gebruik van productiesystemen, vervoersketens en dienstverlening hebben een grote positieve impact op de economische bedrijvigheid. Het gaat om vernieuwing én om doorontwikkeling van het bestaande. Omdat deze regio de ontwikkeling naar een nieuwe economie onderkent en omarmt, ontstaat hier nieuwe economische bedrijvigheid en werkgelegenheid op alle beroepsniveaus. Deze nieuwe banen vragen meer talent met nieuwe skills. Om iedereen de kans te geven mee te doen zijn investeringen nodig in onderwijs, coaching en individuele begeleiding. Cross-sectoraal werken we aan mondiale uitdagingen op het gebied van voeding, gezondheid, maritieme- en logistieke vraagstukken, watermanagement en veiligheid.

Vernieuwen energie

Vernieuwen energie

Met de mainport, slimme logistieke oplossingen bij TNO en TU Delft is dit dé regio voor het in de praktijk brengen van de circulaire economie, hergebruik van grondstoffen en het duurzaam benutten van natuurlijke hulpbronnen. We verduurzamen stapsgewijs onze energievoorziening (geothermie, zon, wind) en zetten in op efficiënter energieverbruik in industrie, glastuinbouw en gebouwde omgeving.

Vernieuwen stad en omgeving

Vernieuwen stad en omgeving

We vernieuwen stad en omgeving tot een aantrekkelijk en veilig gebied met een goede woon- en leefomgeving, topklasse werklocaties, nabij goed toegankelijk groen met ruimte voor sport, cultuur en vrije tijd. We versterken het groen in en om de stad en ontwikkelen onze binnensteden tot nog aantrekkelijker gebieden.

Totale financiele dekking van selectie
Van de geselecteerde projecten
Totaal aantal projecten per fase
Totaal overzicht mijlpalen