JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Investeringsprogramma

Lijst
 1. A15 traject Papendrecht - Gorinchem
 2. A15 Traject Papendrecht-Gorinchem
 3. A20 Nieuwerkerk a/d IJssel-Gouda
 4. A27 Traject Houten - Hooipolders
 5. A4 Passage + Poorten en Inprikkers
 6. Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs - Primair ICT-HBO in de regio
 7. Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs - Primair maritiem-HBO in de regio
 8. Aansluitingen hoofdwegennet (HWN) en onderliggend wegennet (OWN)
 9. Actieplan Versterking Industrie Rotterdam - Moerdijk
 10. Aerospace Innovation Centre
 11. Bereikbaarheid campus Delft
 12. Bereikbaarheid Campus en station Leiden CS
 13. Bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek
 14. Big Data Innovatiehub
 15. Bio Base Greenport
 16. Biotech campus Delft
 17. Blauwe verbinding Zuidrand Rotterdam
 18. Blue Energy Deal
 19. Blueport/Bedrijfscluster watersport
 20. Brienenoord- en Algeracorridor
 21. Campus faciliteiten Delft
 22. Campus faciliteiten Leiden
 23. Campus vastgoed Delft
 24. Campus vastgoed Leiden - Incubator
 25. Capaciteitsuitbreiding A12 en verbeteren uitstraling
 26. Capelle aan den IJssel - Parkshuttle Kralingse Zoom
 27. CCS
 28. Central District Rotterdam
 29. Central Innovation District (CID), HSD campus, Innovation centre, museumkwartier, Binckhorsthaven
 30. Centrale As
 31. Coolport Noord-West (Nieuwe Waterweg)
 32. Coolsingel
 33. Corridor Rotterdam - Antwerpen (CRA)
 34. De Bernisse
 35. De Vliet
 36. Delft - ResearchLab TU Campus Delft
 37. Den Haag 2040 - Leyenburg corridor
 38. Den Haag 2040 Binckhorst-CID-Scheveningen ‘Koningscorridor naar Zee’
 39. Den Haag Zuidwest: sociale cohesie, scholing en arbeid als aanjagers van een inclusieve samenleving
 40. Digital Factory Composites
 41. Doorontwikkeling Dutch Innovation Park
 42. Doorontwikkeling warmtenet Drechtsteden
 43. Doorstroming, verfraaiing en verduurzaming Plaspoelpolder
 44. Dutch Offshore Technology Centre
 45. Dutch Optics Centre (DOC)
 46. Dutch Windwheel
 47. Energy highway N59
 48. Energy Island: ontwikkeling groene waterstofeconomie H2GO
 49. European Patent Office - realisatie nieuwbouw
 50. Extra oeververbindingen
 51. Fieldlabinfrastructuur Zuid Holland
 52. Fiets - / voetveer Stormpolder - IJsselmonde
 53. Fiets: Hollandse Banen
 54. Financiering verduurzaming woningen kleine vve's
 55. Flood Proof Holland
 56. Flower Science
 57. Food Innovation Academy
 58. Freshteq.NL
 59. Gebiedsontwikkeling Havengebied - Plaspoelpolder
 60. Gebiedsontwikkeling In de Bogaard
 61. Gebiedsuitwerking Greenport 3.0 in Westland
 62. Geothermie
 63. Getijdencentrale Brouwersdam/Ontwikkeling Grevelingen
 64. Glasvezel regio (backbone digitale infrastructuur)
 65. Glasvezel Stormpolder en omgeving
 66. Groene Cirkel innovatieve en duurzame landbouw en voedselketen Zuid-Hollandse eilanden
 67. Groene Hart Werkt
 68. Hart van groen blauwe netwerk Holland Rijnland/ Singelpark leiden
 69. Hart van Zuid
 70. Herinrichting Krimpenerhout
 71. Herontwikkeling EMK terrein
 72. Herontwikkeling Leidsenhage
 73. Hoboken Museumpark
 74. Hoeksche Waard A4-zuid
 75. Hoekse Lijn
 76. Hollandse Plassen
 77. Instrumentation for Space
 78. Internationaal hippisch Kenniscentrum MRDH/CHIO
 79. Kaas Experience Center Bleskensgraaf
 80. Kas als Apotheek
 81. Klimaatbestendige regio (veenweidegebied)
 82. Knooppunt A16 - N3, inclusief Dordtse Kil IV
 83. Koningsrust / Westgaag - Oostgaag / Maaslandse Dam
 84. Laadpalen elektrisch vervoer
 85. Landgoederen Duin Horst en Weide
 86. Landgoederen Schiezone
 87. Leiden - Shuttle BiosciencePark
 88. Lely campus
 89. Lijndraaiersbrug
 90. Logistieke hotspot A12
 91. Lokale distributie netwerken
 92. Makers District - Een sterk regionaal innovatienetwerk
 93. Makers District - Ontwikkelingskansen in M4H
 94. Makers District - Stadshaven voor innovatieve maakindustrie
 95. Maritiem Service District Schiedam
 96. Medical Delta Living Labs
 97. Metropolitane fietsroutes
 98. MIRT-Verkenning Binckhorst-CID
 99. Mobiliteit in kerngebieden Groene Hart
 100. Molenvlietpark
 101. Monstersche sluis
 102. Multimodale ontsluiting Corridor A12 (Holland RailTerminal)
 103. Nationaal Park Delta Biesbosch Haringvliet
 104. Netwerkvisie RandstadRail 2040
 105. Next Generation Woonwijken
 106. Nieuw Reijerwaard - Freshcentre/Centre of expertise
 107. Nieuw Reijerwaard - Productielocatie Duurzame Energie
 108. Nieuw Reijerwaard Testopstelling Vertical Farming
 109. Nieuwe verbindingsweg N210 - Noord / Lekdijk
 110. Nieuwe verdienmodellen voor AGF reststromen
 111. Noordrand Voorne-Putten
 112. Omgeving station Pr. Alexander
 113. Onderwijs & Arbeidsmarkt instituut voor Transitie, Food for the Future
 114. Ontsluiting glastuinbouw gebied Pijnacker West en Oost
 115. Ontwikkelen Maritiem District
 116. Ontwikkeling Cruiseports
 117. Ontwikkeling offshore / maritieme industrie Maasvlakte 2
 118. Op- en afritten A20
 119. Oranjepolder
 120. OV visie Rotterdam 2040
 121. Pilot Automatisch Vervoer Last Mile Binkhorst (AVLM)
 122. Poort van de Delta Haringvliet
 123. Proeftuin Delta innovaties ZH
 124. Proeftuin multi commodity smart grid
 125. Proeftuinen energietransitie N470 en N211
 126. RAMLAB
 127. Regeneratieve Geneeskunde
 128. Rijn- en Veenstreek
 129. Rijnerwatering
 130. RijswijkBuiten
 131. River Art
 132. Rivier als Getijdenpark
 133. Rivieroevers Binnenstad
 134. Rivierzone
 135. Robovalley
 136. Rondje Rijn-IJssel
 137. Rotte-Rijn-Vliet
 138. Rotterdam The Hague Airport - shuttle Randstadrail Meijersplein
 139. Rotterdamsebaan
 140. Ruijven Noord
 141. Samenloop Randstadrail E met Zoetermeerlijn 3/4
 142. Scheveningen: "De kust voor Den Haag"
 143. Schiedam - Metroshuttle en Havenshuttle Vijfsluizen
 144. Smart Grid Dordtse Kil IV
 145. Smart Grid Stormpoldergebied
 146. Smart Integrator 4 Aero / Space
 147. Smart Multi Commodity Grid
 148. Smart, Safe & Resilient Mainports
 149. SMASH
 150. Space Campus Noordwijk
 151. Stadspark Wilhelminapark
 152. Stationsgebied
 153. Stationsgebied Leiden CS
 154. Sternetroutes - Fietsroutes tussen steden verbeteren
 155. The Green Village
 156. Theemswegtracé
 157. TIMA (Duurzaamheids fabriek)
 158. Transformatie kantoren
 159. Transformatie kantoren en winkels
 160. Transportium
 161. Unmanned Valley Valkenburg
 162. Vaarverbinding Zoetermeer
 163. Verbeteren ontsluiting bedrijvenparken en glastuinbouw gebieden
 164. Verbeteren personenvervoer over water
 165. Verbinden Waterlinies en vestingsteden
 166. Verbinding groen N44
 167. Verbinding Malieveld-Haagse Bos
 168. Verdieping Nieuwe Waterweg
 169. Verlengde Velostrada
 170. Verstedelijkingsstrategie
 171. Vertical Farming
 172. Viersporigheid: Delft Zuid - Schiedam
 173. Viersporigheid: Rijswijk - Delft Zuid
 174. VP Delta
 175. Waaloevers
 176. Warmte hoofdtransportnet Zuid-Holland
 177. Waste to Chemicals
 178. Werelderfgoed Kinderdijk
 179. Windenergie
 180. World Food Parc- Smart Logistics
 181. World Food Parc- Verwaarden reststromen
 182. World Food Parc-Human Capital Pool
 183. Zero emissie openbaar vervoer
 184. Zon
 185. Zonne-energie tram en metro
 186. Zonneenergie Rotterdam
 187. Zuidrand Voorne-Putten (Haringvliet)

Welkom bij het Regionaal Investeringsprogramma

Voor het sterker maken van onze regio moeten we vernieuwen in viervoud. Om de economische kracht te versterken en de aantrekkelijkheid van de zuidelijke Randstad te vergroten is een Regionaal Investeringsprogramma opgesteld. Concrete projecten worden gebundeld die moeten leiden tot meer werkgelegenheid, economische groei, een duurzame aantrekkelijke regio om te wonen, te werken en te recreëren en een concurrerend (internationaal) vestigingsklimaat.

Naar de kaart

Het Regionaal Investeringsprogramma is opgesteld door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Economic Board Zuid-Holland, de Provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland en Drechtsteden.

Documenten
Vernieuwen economie

Vernieuwen verbindingen

De basis voor elke economie is de kwaliteit van de infrastructuur. Daarom zetten we in op het vernieuwen van verbindingen. Uitstekende verbindingen in alle...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen economie

In de toekomst bepaalt de next economy de concurrentiekracht van Nederland, dit vraagt om het vernieuwen van de economie. Digitalisering en verduurzaming van...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen energie

De regio wil bijdragen aan oplossingen voor mondiale uitdagingen op gebied van klimaat en duurzaamheid. Daarom werken we aan het vernieuwen van energie. Met de mainport, slimme logistieke oplossingen bij...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen stad & omgeving

Kwaliteit van leven in stedelijke regio’s wordt steeds belangrijker. We vernieuwen stad en omgeving tot een aantrekkelijk en veilig gebied met...

Lees meer…
Vernieuwen verbindingen

Vernieuwen verbindingen

Uitstekende verbindingen in alle modaliteiten (weg, spoor, water, lucht) zowel in onze regio als met het (Europese) achterland zijn en blijven van onverminderd belang. Investeringen in (light)rail hebben hierin een prominente plaats. Naast investeringsruimte zijn voldoende middelen voor beheer, onderhoud en vervanging van het bestaande areaal hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. Daarnaast tekent het belang van de ICT infrastructuur in al haar facetten zich steeds sterker af als randvoorwaarde voor het vestigingsklimaat.

Vernieuwen economie

Vernieuwen economie

Digitalisering en verduurzaming van energie-opwekking en efficiënt gebruik van productiesystemen, vervoersketens en dienstverlening hebben een grote positieve impact op de economische bedrijvigheid. Het gaat om vernieuwing én om doorontwikkeling van het bestaande. Omdat deze regio de ontwikkeling naar een nieuwe economie onderkent en omarmt, ontstaat hier nieuwe economische bedrijvigheid en werkgelegenheid op alle beroepsniveaus. Deze nieuwe banen vragen meer talent met nieuwe skills. Om iedereen de kans te geven mee te doen zijn investeringen nodig in onderwijs, coaching en individuele begeleiding. Cross-sectoraal werken we aan mondiale uitdagingen op het gebied van voeding, gezondheid, maritieme- en logistieke vraagstukken, watermanagement en veiligheid.

Vernieuwen energie

Vernieuwen energie

Met de mainport, slimme logistieke oplossingen bij TNO en TU Delft is dit dé regio voor het in de praktijk brengen van de circulaire economie, hergebruik van grondstoffen en het duurzaam benutten van natuurlijke hulpbronnen. We verduurzamen stapsgewijs onze energievoorziening (geothermie, zon, wind) en zetten in op efficiënter energieverbruik in industrie, glastuinbouw en gebouwde omgeving.

Vernieuwen stad en omgeving

Vernieuwen stad en omgeving

We vernieuwen stad en omgeving tot een aantrekkelijk en veilig gebied met een goede woon- en leefomgeving, topklasse werklocaties, nabij goed toegankelijk groen met ruimte voor sport, cultuur en vrije tijd. We versterken het groen in en om de stad en ontwikkelen onze binnensteden tot nog aantrekkelijker gebieden.

Totale financiele dekking van selectie
Van de geselecteerde projecten
Totaal aantal projecten per fase
Totaal overzicht mijlpalen