JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Investeringsprogramma

Lijst
 1. Bereikbaarheid Campus en station Leiden CS
 2. A4 Passage + Poorten en Inprikkers
 3. Herontwikkeling Leidsenhage
 4. Warmte hoofdtransportnet Zuid-Holland
 5. Central District Rotterdam
 6. Central Innovation District (CID), HSD campus, Innovation centre, museumkwartier, Binckhorsthaven
 7. Metropolitane fietsroutes
 8. Transportium
 9. Waste to Chemicals
 10. Gebiedsontwikkeling In de Bogaard
 11. Bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek
 12. Fiets: Hollandse Banen
 13. Maritiem Service District Schiedam
 14. Ontsluiting glastuinbouw gebied Pijnacker West en Oost
 15. Dutch Windwheel
 16. Verbinding Malieveld-Haagse Bos
 17. Zuidrand Voorne-Putten (Haringvliet)
 18. Multimodale ontsluiting Corridor A12 (Holland RailTerminal)
 19. Verlengde Velostrada
 20. Space Campus Noordwijk
 21. Dutch Optics Centre (DOC)
 22. Energy highway N59
 23. Smart, Safe & Resilient Mainports
 24. Campus vastgoed Leiden - Incubator
 25. The Green Village
 26. Rivierzone
 27. Herontwikkeling EMK terrein
 28. Aansluitingen hoofdwegennet (HWN) en onderliggend wegennet (OWN)
 29. Regeneratieve Geneeskunde
 30. Omgeving station Pr. Alexander
 31. Samenloop Randstadrail E met Zoetermeerlijn 3/4
 32. Stationsgebied
 33. Capelle aan den IJssel - Parkshuttle Kralingse Zoom
 34. Ontwikkelen Maritiem District
 35. Sternetroutes - Fietsroutes tussen steden verbeteren
 36. VP Delta
 37. Waaloevers
 38. Rotterdam The Hague Airport - shuttle Randstadrail Meijersplein
 39. Landgoederen Schiezone
 40. Medical Delta Living Labs
 41. Groene Cirkel innovatieve en duurzame landbouw en voedselketen Zuid-Hollandse eilanden
 42. Kaas Experience Center Bleskensgraaf
 43. Noordrand Voorne-Putten
 44. Instrumentation for Space
 45. Doorstroming, verfraaiing en verduurzaming Plaspoelpolder
 46. Onderwijs & Arbeidsmarkt instituut voor Transitie, Food for the Future
 47. Herinrichting Krimpenerhout
 48. De Bernisse
 49. Kas als Apotheek
 50. Koningsrust / Westgaag - Oostgaag / Maaslandse Dam
 51. Rijnerwatering
 52. Nieuw Reijerwaard - Freshcentre/Centre of expertise

Welkom bij het Regionaal Investeringsprogramma

Voor het sterker maken van onze regio moeten we vernieuwen in viervoud. Om de economische kracht te versterken en de aantrekkelijkheid van de zuidelijke Randstad te vergroten is een Regionaal Investeringsprogramma opgesteld. Concrete projecten worden gebundeld die moeten leiden tot meer werkgelegenheid, economische groei, een duurzame aantrekkelijke regio om te wonen, te werken en te recreëren en een concurrerend (internationaal) vestigingsklimaat.

Naar de kaart

Het Regionaal Investeringsprogramma is opgesteld door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Economic Board Zuid-Holland, de Provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland en Drechtsteden.

Documenten
Vernieuwen economie

Vernieuwen verbindingen

De basis voor elke economie is de kwaliteit van de infrastructuur. Daarom zetten we in op het vernieuwen van verbindingen. Uitstekende verbindingen in alle...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen economie

In de toekomst bepaalt de next economy de concurrentiekracht van Nederland, dit vraagt om het vernieuwen van de economie. Digitalisering en verduurzaming van...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen energie

De regio wil bijdragen aan oplossingen voor mondiale uitdagingen op gebied van klimaat en duurzaamheid. Daarom werken we aan het vernieuwen van energie. Met de mainport, slimme logistieke oplossingen bij...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen stad & omgeving

Kwaliteit van leven in stedelijke regio’s wordt steeds belangrijker. We vernieuwen stad en omgeving tot een aantrekkelijk en veilig gebied met...

Lees meer…
Vernieuwen verbindingen

Vernieuwen verbindingen

Uitstekende verbindingen in alle modaliteiten (weg, spoor, water, lucht) zowel in onze regio als met het (Europese) achterland zijn en blijven van onverminderd belang. Investeringen in (light)rail hebben hierin een prominente plaats. Naast investeringsruimte zijn voldoende middelen voor beheer, onderhoud en vervanging van het bestaande areaal hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. Daarnaast tekent het belang van de ICT infrastructuur in al haar facetten zich steeds sterker af als randvoorwaarde voor het vestigingsklimaat.

Vernieuwen economie

Vernieuwen economie

Digitalisering en verduurzaming van energie-opwekking en efficiënt gebruik van productiesystemen, vervoersketens en dienstverlening hebben een grote positieve impact op de economische bedrijvigheid. Het gaat om vernieuwing én om doorontwikkeling van het bestaande. Omdat deze regio de ontwikkeling naar een nieuwe economie onderkent en omarmt, ontstaat hier nieuwe economische bedrijvigheid en werkgelegenheid op alle beroepsniveaus. Deze nieuwe banen vragen meer talent met nieuwe skills. Om iedereen de kans te geven mee te doen zijn investeringen nodig in onderwijs, coaching en individuele begeleiding. Cross-sectoraal werken we aan mondiale uitdagingen op het gebied van voeding, gezondheid, maritieme- en logistieke vraagstukken, watermanagement en veiligheid.

Vernieuwen energie

Vernieuwen energie

Met de mainport, slimme logistieke oplossingen bij TNO en TU Delft is dit dé regio voor het in de praktijk brengen van de circulaire economie, hergebruik van grondstoffen en het duurzaam benutten van natuurlijke hulpbronnen. We verduurzamen stapsgewijs onze energievoorziening (geothermie, zon, wind) en zetten in op efficiënter energieverbruik in industrie, glastuinbouw en gebouwde omgeving.

Vernieuwen stad en omgeving

Vernieuwen stad en omgeving

We vernieuwen stad en omgeving tot een aantrekkelijk en veilig gebied met een goede woon- en leefomgeving, topklasse werklocaties, nabij goed toegankelijk groen met ruimte voor sport, cultuur en vrije tijd. We versterken het groen in en om de stad en ontwikkelen onze binnensteden tot nog aantrekkelijker gebieden.

Totale financiele dekking van selectie
Van de geselecteerde projecten
Totaal aantal projecten per fase
Totaal overzicht mijlpalen