JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Investeringsprogramma

Lijst
 1. Verlengde Velostrada
 2. Extra oeververbinding
 3. Omgeving station Pr. Alexander
 4. Den Haag 2040 Binckhorst-CID-Scheveningen ‘Koningscorridor naar Zee’
 5. Rotterdamsebaan
 6. Den Haag 2040 - Leyenburg corridor
 7. A4 Passage + Poorten en Inprikkers
 8. Pilot Automatisch Vervoer Last Mile Binkhorst (AVLM)
 9. MIRT-Verkenning Binckhorst-CID
 10. Glasvezel regio (backbone digitale infrastructuur)
 11. Gebiedsuitwerking Greenport 3.0 in Westland
 12. Corridor Rotterdam - Antwerpen (CRA)
 13. Nieuwe verbindingsweg N210 - Noord / Lekdijk
 14. Gebiedsontwikkeling Havengebied - Plaspoelpolder
 15. Doorstroming, verfraaiing en verduurzaming Plaspoelpolder
 16. Fiets - / voetveer Stormpolder - IJsselmonde
 17. Verbeteren ontsluiting bedrijvenparken en glastuinbouw gebieden
 18. Ontsluiting glastuinbouw gebied Pijnacker West en Oost
 19. Verdieping Nieuwe Waterweg
 20. Theemswegtracé
 21. Netwerkvisie RandstadRail 2040
 22. Bereikbaarheid Campus en station Leiden CS
 23. Leiden - Shuttle BiosciencePark
 24. Viersporigheid: Delft Zuid - Schiedam
 25. Viersporigheid: Rijswijk - Delft Zuid
 26. OV visie Rotterdam 2040
 27. Samenloop Randstadrail E met Zoetermeerlijn 3/4
 28. Aansluitingen hoofdwegennet (HWN) en onderliggend wegennet (OWN)
 29. Hoekse Lijn
 30. Schiedam - Metroshuttle en Havenshuttle Vijfsluizen
 31. Stationsgebied Leiden CS
 32. Stationsgebied
 33. Rotterdam The Hague Airport - shuttle Randstadrail Meijersplein
 34. Brienenoord- en Algeracorridor
 35. Multimodale ontsluiting Corridor A12 (Holland RailTerminal)
 36. Capelle aan den IJssel - Parkshuttle Kralingse Zoom
 37. Sternetroutes - Fietsroutes tussen steden verbeteren
 38. Bereikbaarheid campus Delft
 39. Delft - ResearchLab TU Campus Delft
 40. A20 Nieuwerkerk a/d IJssel-Gouda
 41. Knooppunt A16 - N3, inclusief Dordtse Kil IV
 42. Bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek
 43. Hoeksche Waard A4-zuid
 44. A15 Traject Papendrecht-Gorinchem
 45. Verbeteren personenvervoer over water
 46. Mobiliteit in kerngebieden Groene Hart
 47. A27 Traject Houten - Hooipolders
 48. Centrale As
 49. Flower Science
 50. Op- en afritten A20
 51. A15 traject Papendrecht - Gorinchem
 52. Capaciteitsuitbreiding A12 en verbeteren uitstraling

Welkom bij het Regionaal Investeringsprogramma

Voor het sterker maken van onze regio moeten we vernieuwen in viervoud. Om de economische kracht te versterken en de aantrekkelijkheid van de zuidelijke Randstad te vergroten is een Regionaal Investeringsprogramma opgesteld. Concrete projecten worden gebundeld die moeten leiden tot meer werkgelegenheid, economische groei, een duurzame aantrekkelijke regio om te wonen, te werken en te recreëren en een concurrerend (internationaal) vestigingsklimaat.

Naar de kaart

Het Regionaal Investeringsprogramma is opgesteld door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Economic Board Zuid-Holland, de Provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland en Drechtsteden.

Documenten
Vernieuwen economie

Vernieuwen verbindingen

De basis voor elke economie is de kwaliteit van de infrastructuur. Daarom zetten we in op het vernieuwen van verbindingen. Uitstekende verbindingen in alle...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen economie

In de toekomst bepaalt de next economy de concurrentiekracht van Nederland, dit vraagt om het vernieuwen van de economie. Digitalisering en verduurzaming van...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen energie

De regio wil bijdragen aan oplossingen voor mondiale uitdagingen op gebied van klimaat en duurzaamheid. Daarom werken we aan het vernieuwen van energie. Met de mainport, slimme logistieke oplossingen bij...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen stad & omgeving

Kwaliteit van leven in stedelijke regio’s wordt steeds belangrijker. We vernieuwen stad en omgeving tot een aantrekkelijk en veilig gebied met...

Lees meer…
Vernieuwen verbindingen

Vernieuwen verbindingen

Uitstekende verbindingen in alle modaliteiten (weg, spoor, water, lucht) zowel in onze regio als met het (Europese) achterland zijn en blijven van onverminderd belang. Investeringen in (light)rail hebben hierin een prominente plaats. Naast investeringsruimte zijn voldoende middelen voor beheer, onderhoud en vervanging van het bestaande areaal hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. Daarnaast tekent het belang van de ICT infrastructuur in al haar facetten zich steeds sterker af als randvoorwaarde voor het vestigingsklimaat.

Vernieuwen economie

Vernieuwen economie

Digitalisering en verduurzaming van energie-opwekking en efficiënt gebruik van productiesystemen, vervoersketens en dienstverlening hebben een grote positieve impact op de economische bedrijvigheid. Het gaat om vernieuwing én om doorontwikkeling van het bestaande. Omdat deze regio de ontwikkeling naar een nieuwe economie onderkent en omarmt, ontstaat hier nieuwe economische bedrijvigheid en werkgelegenheid op alle beroepsniveaus. Deze nieuwe banen vragen meer talent met nieuwe skills. Om iedereen de kans te geven mee te doen zijn investeringen nodig in onderwijs, coaching en individuele begeleiding. Cross-sectoraal werken we aan mondiale uitdagingen op het gebied van voeding, gezondheid, maritieme- en logistieke vraagstukken, watermanagement en veiligheid.

Vernieuwen energie

Vernieuwen energie

Met de mainport, slimme logistieke oplossingen bij TNO en TU Delft is dit dé regio voor het in de praktijk brengen van de circulaire economie, hergebruik van grondstoffen en het duurzaam benutten van natuurlijke hulpbronnen. We verduurzamen stapsgewijs onze energievoorziening (geothermie, zon, wind) en zetten in op efficiënter energieverbruik in industrie, glastuinbouw en gebouwde omgeving.

Vernieuwen stad en omgeving

Vernieuwen stad en omgeving

We vernieuwen stad en omgeving tot een aantrekkelijk en veilig gebied met een goede woon- en leefomgeving, topklasse werklocaties, nabij goed toegankelijk groen met ruimte voor sport, cultuur en vrije tijd. We versterken het groen in en om de stad en ontwikkelen onze binnensteden tot nog aantrekkelijker gebieden.

Totale financiele dekking van selectie
Van de geselecteerde projecten
Totaal aantal projecten per fase
Totaal overzicht mijlpalen