JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Investeringsprogramma

Lijst
 1. Central District Rotterdam
 2. Space Campus Noordwijk
 3. Bollenpolder van de toekomst
 4. Central Innovation District (CID), HSD campus, Innovation centre, museumkwartier, Binckhorsthaven
 5. Den Haag Zuidwest: sociale cohesie, scholing en arbeid als aanjagers van een inclusieve samenleving
 6. Makers District - Stadshaven voor innovatieve maakindustrie
 7. Makers District - Een sterk regionaal innovatienetwerk
 8. Makers District - Ontwikkelingskansen in M4H
 9. Herontwikkeling EMK terrein
 10. Glasvezel Stormpolder en omgeving
 11. European Patent Office - realisatie nieuwbouw
 12. Gebiedsontwikkeling In de Bogaard
 13. Onderwijs & Arbeidsmarkt instituut voor Transitie, Food for the Future
 14. Waste to Chemicals
 15. Actieplan Versterking Industrie Rotterdam - Moerdijk
 16. Ontwikkeling offshore / maritieme industrie Maasvlakte 2
 17. Ontwikkelen Maritiem District
 18. Hart van Zuid
 19. Instrumentation for Space
 20. Groene Hart Werkt
 21. Unmanned Valley Valkenburg
 22. Campus faciliteiten Leiden
 23. Maritiem Service District Schiedam
 24. Groene Cirkel innovatieve en duurzame landbouw en voedselketen Zuid-Hollandse eilanden
 25. Logistieke hotspot A12
 26. Fieldlabinfrastructuur Zuid Holland
 27. Transformatie kantoren en winkels
 28. Regeneratieve Geneeskunde
 29. Campus vastgoed Leiden - Incubator
 30. Biotech campus Delft
 31. Campus vastgoed Delft
 32. Campus faciliteiten Delft
 33. Herontwikkeling Leidsenhage
 34. TIMA (Duurzaamheids fabriek)
 35. SMASH
 36. Big Data Innovatiehub
 37. Smart Integrator 4 Aero / Space
 38. The Green Village
 39. Nieuw Reijerwaard Testopstelling Vertical Farming
 40. Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs - Primair ICT-HBO in de regio
 41. Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs - Primair maritiem-HBO in de regio
 42. Dutch Optics Centre (DOC)
 43. RAMLAB
 44. Freshteq.NL
 45. Medical Delta Living Labs
 46. Smart, Safe & Resilient Mainports
 47. Robovalley
 48. Kas als Apotheek
 49. Food Innovation Academy
 50. Lely campus
 51. Doorontwikkeling Dutch Innovation Park
 52. Coolport Noord-West (Nieuwe Waterweg)
 53. Oranjepolder
 54. World Food Parc-Human Capital Pool
 55. World Food Parc- Smart Logistics
 56. World Food Parc- Verwaarden reststromen
 57. Nieuw Reijerwaard - Freshcentre/Centre of expertise
 58. Aerospace Innovation Centre
 59. Dutch Offshore Technology Centre
 60. Proeftuin Delta innovaties ZH
 61. Digital Factory Composites
 62. Bio Base Greenport
 63. Dutch Windwheel
 64. VP Delta
 65. Flood Proof Holland

Welkom bij het Regionaal Investeringsprogramma

Voor het sterker maken van onze regio moeten we vernieuwen in viervoud. Om de economische kracht te versterken en de aantrekkelijkheid van de zuidelijke Randstad te vergroten is een Regionaal Investeringsprogramma opgesteld. Concrete projecten worden gebundeld die moeten leiden tot meer werkgelegenheid, economische groei, een duurzame aantrekkelijke regio om te wonen, te werken en te recreëren en een concurrerend (internationaal) vestigingsklimaat.

Naar de kaart

Het Regionaal Investeringsprogramma is opgesteld door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Economic Board Zuid-Holland, de Provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland en Drechtsteden.

Documenten
Vernieuwen economie

Vernieuwen verbindingen

De basis voor elke economie is de kwaliteit van de infrastructuur. Daarom zetten we in op het vernieuwen van verbindingen. Uitstekende verbindingen in alle...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen economie

In de toekomst bepaalt de next economy de concurrentiekracht van Nederland, dit vraagt om het vernieuwen van de economie. Digitalisering en verduurzaming van...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen energie

De regio wil bijdragen aan oplossingen voor mondiale uitdagingen op gebied van klimaat en duurzaamheid. Daarom werken we aan het vernieuwen van energie. Met de mainport, slimme logistieke oplossingen bij...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen stad & omgeving

Kwaliteit van leven in stedelijke regio’s wordt steeds belangrijker. We vernieuwen stad en omgeving tot een aantrekkelijk en veilig gebied met...

Lees meer…
Vernieuwen verbindingen

Vernieuwen verbindingen

Uitstekende verbindingen in alle modaliteiten (weg, spoor, water, lucht) zowel in onze regio als met het (Europese) achterland zijn en blijven van onverminderd belang. Investeringen in (light)rail hebben hierin een prominente plaats. Naast investeringsruimte zijn voldoende middelen voor beheer, onderhoud en vervanging van het bestaande areaal hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. Daarnaast tekent het belang van de ICT infrastructuur in al haar facetten zich steeds sterker af als randvoorwaarde voor het vestigingsklimaat.

Vernieuwen economie

Vernieuwen economie

Digitalisering en verduurzaming van energie-opwekking en efficiënt gebruik van productiesystemen, vervoersketens en dienstverlening hebben een grote positieve impact op de economische bedrijvigheid. Het gaat om vernieuwing én om doorontwikkeling van het bestaande. Omdat deze regio de ontwikkeling naar een nieuwe economie onderkent en omarmt, ontstaat hier nieuwe economische bedrijvigheid en werkgelegenheid op alle beroepsniveaus. Deze nieuwe banen vragen meer talent met nieuwe skills. Om iedereen de kans te geven mee te doen zijn investeringen nodig in onderwijs, coaching en individuele begeleiding. Cross-sectoraal werken we aan mondiale uitdagingen op het gebied van voeding, gezondheid, maritieme- en logistieke vraagstukken, watermanagement en veiligheid.

Vernieuwen energie

Vernieuwen energie

Met de mainport, slimme logistieke oplossingen bij TNO en TU Delft is dit dé regio voor het in de praktijk brengen van de circulaire economie, hergebruik van grondstoffen en het duurzaam benutten van natuurlijke hulpbronnen. We verduurzamen stapsgewijs onze energievoorziening (geothermie, zon, wind) en zetten in op efficiënter energieverbruik in industrie, glastuinbouw en gebouwde omgeving.

Vernieuwen stad en omgeving

Vernieuwen stad en omgeving

We vernieuwen stad en omgeving tot een aantrekkelijk en veilig gebied met een goede woon- en leefomgeving, topklasse werklocaties, nabij goed toegankelijk groen met ruimte voor sport, cultuur en vrije tijd. We versterken het groen in en om de stad en ontwikkelen onze binnensteden tot nog aantrekkelijker gebieden.

Totale financiele dekking van selectie
Van de geselecteerde projecten
Totaal aantal projecten per fase
Totaal overzicht mijlpalen