JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Investeringsprogramma

Lijst
 1. Den Haag 2040 Binckhorst-CID-Scheveningen ‘Koningscorridor naar Zee’
 2. Bereikbaarheid Campus en station Leiden CS
 3. Brienenoord- en Algeracorridor
 4. Windenergie
 5. A4 Passage + Poorten en Inprikkers
 6. Verbinding groen N44
 7. Herontwikkeling Leidsenhage
 8. Hart van Zuid
 9. Warmte hoofdtransportnet Zuid-Holland
 10. Central District Rotterdam
 11. MIRT-Verkenning Binckhorst-CID
 12. Hoekse Lijn
 13. Theemswegtracé
 14. Central Innovation District (CID), HSD campus, Innovation centre, museumkwartier, Binckhorsthaven
 15. Scheveningen: "De kust voor Den Haag"
 16. Bereikbaarheid campus Delft
 17. Transformatie kantoren en winkels
 18. A15 traject Papendrecht - Gorinchem
 19. A15 Traject Papendrecht-Gorinchem
 20. RijswijkBuiten
 21. Viersporigheid: Delft Zuid - Schiedam
 22. Metropolitane fietsroutes
 23. Viersporigheid: Rijswijk - Delft Zuid
 24. Transportium
 25. European Patent Office - realisatie nieuwbouw
 26. Getijdencentrale Brouwersdam/Ontwikkeling Grevelingen
 27. Waste to Chemicals
 28. Centrale As
 29. Gebiedsontwikkeling In de Bogaard
 30. A20 Nieuwerkerk a/d IJssel-Gouda
 31. Bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek
 32. Stationsgebied Leiden CS
 33. Campus faciliteiten Delft
 34. Capaciteitsuitbreiding A12 en verbeteren uitstraling
 35. Fiets: Hollandse Banen
 36. Maritiem Service District Schiedam
 37. Doorontwikkeling Dutch Innovation Park
 38. Ontsluiting glastuinbouw gebied Pijnacker West en Oost
 39. Lokale distributie netwerken
 40. Knooppunt A16 - N3, inclusief Dordtse Kil IV
 41. Verdieping Nieuwe Waterweg
 42. Rivieroevers Binnenstad
 43. Coolsingel
 44. Dutch Windwheel
 45. Oranjepolder
 46. Freshteq.NL
 47. Verbinding Malieveld-Haagse Bos
 48. Rijn- en Veenstreek
 49. Blauwe verbinding Zuidrand Rotterdam
 50. Zuidrand Voorne-Putten (Haringvliet)
 51. Smart Multi Commodity Grid
 52. Dutch Offshore Technology Centre
 53. Multimodale ontsluiting Corridor A12 (Holland RailTerminal)
 54. Transformatie kantoren
 55. Campus faciliteiten Leiden
 56. Verlengde Velostrada
 57. Space Campus Noordwijk
 58. Robovalley
 59. Bollenpolder van de toekomst
 60. Proeftuinen energietransitie N470 en N211
 61. Molenvlietpark
 62. Dutch Optics Centre (DOC)
 63. Energy highway N59
 64. Smart, Safe & Resilient Mainports
 65. Campus vastgoed Leiden - Incubator
 66. Campus vastgoed Delft
 67. Biotech campus Delft
 68. The Green Village
 69. Op- en afritten A20
 70. Rivierzone
 71. Herontwikkeling EMK terrein
 72. Aansluitingen hoofdwegennet (HWN) en onderliggend wegennet (OWN)
 73. River Art
 74. Regeneratieve Geneeskunde
 75. Verbeteren personenvervoer over water
 76. Rondje Rijn-IJssel
 77. Landgoederen Duin Horst en Weide
 78. Omgeving station Pr. Alexander
 79. Samenloop Randstadrail E met Zoetermeerlijn 3/4
 80. Stationsgebied
 81. Schiedam - Metroshuttle en Havenshuttle Vijfsluizen
 82. Capelle aan den IJssel - Parkshuttle Kralingse Zoom
 83. Digital Factory Composites
 84. Zero emissie openbaar vervoer
 85. Laadpalen elektrisch vervoer
 86. Ruijven Noord
 87. Ontwikkelen Maritiem District
 88. Sternetroutes - Fietsroutes tussen steden verbeteren
 89. VP Delta
 90. Waaloevers
 91. Rotterdam The Hague Airport - shuttle Randstadrail Meijersplein
 92. RAMLAB
 93. Landgoederen Schiezone
 94. Medical Delta Living Labs
 95. Coolport Noord-West (Nieuwe Waterweg)
 96. Glasvezel regio (backbone digitale infrastructuur)
 97. Proeftuin multi commodity smart grid
 98. Groene Cirkel innovatieve en duurzame landbouw en voedselketen Zuid-Hollandse eilanden
 99. Smart Grid Stormpoldergebied
 100. Nieuwe verbindingsweg N210 - Noord / Lekdijk
 101. Proeftuin Delta innovaties ZH
 102. Kaas Experience Center Bleskensgraaf
 103. Noordrand Voorne-Putten
 104. Big Data Innovatiehub
 105. TIMA (Duurzaamheids fabriek)
 106. Bio Base Greenport
 107. Smart Grid Dordtse Kil IV
 108. Flood Proof Holland
 109. Instrumentation for Space
 110. Delft - ResearchLab TU Campus Delft
 111. Hart van groen blauwe netwerk Holland Rijnland/ Singelpark leiden
 112. Ontwikkeling Cruiseports
 113. Klimaatbestendige regio (veenweidegebied)
 114. Doorstroming, verfraaiing en verduurzaming Plaspoelpolder
 115. Stadspark Wilhelminapark
 116. Glasvezel Stormpolder en omgeving
 117. Vaarverbinding Zoetermeer
 118. Onderwijs & Arbeidsmarkt instituut voor Transitie, Food for the Future
 119. Poort van de Delta Haringvliet
 120. Groene Hart Werkt
 121. Nieuwe verdienmodellen voor AGF reststromen
 122. Vertical Farming
 123. Internationaal hippisch Kenniscentrum MRDH/CHIO
 124. Fiets - / voetveer Stormpolder - IJsselmonde
 125. World Food Parc-Human Capital Pool
 126. World Food Parc- Smart Logistics
 127. Lijndraaiersbrug
 128. Herinrichting Krimpenerhout
 129. Aerospace Innovation Centre
 130. Monstersche sluis
 131. De Vliet
 132. Food Innovation Academy
 133. De Bernisse
 134. Nieuw Reijerwaard Testopstelling Vertical Farming
 135. Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs - Primair ICT-HBO in de regio
 136. Kas als Apotheek
 137. Fieldlabinfrastructuur Zuid Holland
 138. Smart Integrator 4 Aero / Space
 139. World Food Parc- Verwaarden reststromen
 140. Verbeteren ontsluiting bedrijvenparken en glastuinbouw gebieden
 141. Koningsrust / Westgaag - Oostgaag / Maaslandse Dam
 142. Rijnerwatering
 143. SMASH
 144. Zonne-energie tram en metro
 145. Nieuw Reijerwaard - Freshcentre/Centre of expertise
 146. Rotterdamsebaan

Welkom bij het Regionaal Investeringsprogramma

Voor het sterker maken van onze regio moeten we vernieuwen in viervoud. Om de economische kracht te versterken en de aantrekkelijkheid van de zuidelijke Randstad te vergroten is een Regionaal Investeringsprogramma opgesteld. Concrete projecten worden gebundeld die moeten leiden tot meer werkgelegenheid, economische groei, een duurzame aantrekkelijke regio om te wonen, te werken en te recreëren en een concurrerend (internationaal) vestigingsklimaat.

Naar de kaart

Het Regionaal Investeringsprogramma is opgesteld door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Economic Board Zuid-Holland, de Provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland en Drechtsteden.

Documenten
Vernieuwen economie

Vernieuwen verbindingen

De basis voor elke economie is de kwaliteit van de infrastructuur. Daarom zetten we in op het vernieuwen van verbindingen. Uitstekende verbindingen in alle...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen economie

In de toekomst bepaalt de next economy de concurrentiekracht van Nederland, dit vraagt om het vernieuwen van de economie. Digitalisering en verduurzaming van...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen energie

De regio wil bijdragen aan oplossingen voor mondiale uitdagingen op gebied van klimaat en duurzaamheid. Daarom werken we aan het vernieuwen van energie. Met de mainport, slimme logistieke oplossingen bij...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen stad & omgeving

Kwaliteit van leven in stedelijke regio’s wordt steeds belangrijker. We vernieuwen stad en omgeving tot een aantrekkelijk en veilig gebied met...

Lees meer…
Vernieuwen verbindingen

Vernieuwen verbindingen

Uitstekende verbindingen in alle modaliteiten (weg, spoor, water, lucht) zowel in onze regio als met het (Europese) achterland zijn en blijven van onverminderd belang. Investeringen in (light)rail hebben hierin een prominente plaats. Naast investeringsruimte zijn voldoende middelen voor beheer, onderhoud en vervanging van het bestaande areaal hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. Daarnaast tekent het belang van de ICT infrastructuur in al haar facetten zich steeds sterker af als randvoorwaarde voor het vestigingsklimaat.

Vernieuwen economie

Vernieuwen economie

Digitalisering en verduurzaming van energie-opwekking en efficiënt gebruik van productiesystemen, vervoersketens en dienstverlening hebben een grote positieve impact op de economische bedrijvigheid. Het gaat om vernieuwing én om doorontwikkeling van het bestaande. Omdat deze regio de ontwikkeling naar een nieuwe economie onderkent en omarmt, ontstaat hier nieuwe economische bedrijvigheid en werkgelegenheid op alle beroepsniveaus. Deze nieuwe banen vragen meer talent met nieuwe skills. Om iedereen de kans te geven mee te doen zijn investeringen nodig in onderwijs, coaching en individuele begeleiding. Cross-sectoraal werken we aan mondiale uitdagingen op het gebied van voeding, gezondheid, maritieme- en logistieke vraagstukken, watermanagement en veiligheid.

Vernieuwen energie

Vernieuwen energie

Met de mainport, slimme logistieke oplossingen bij TNO en TU Delft is dit dé regio voor het in de praktijk brengen van de circulaire economie, hergebruik van grondstoffen en het duurzaam benutten van natuurlijke hulpbronnen. We verduurzamen stapsgewijs onze energievoorziening (geothermie, zon, wind) en zetten in op efficiënter energieverbruik in industrie, glastuinbouw en gebouwde omgeving.

Vernieuwen stad en omgeving

Vernieuwen stad en omgeving

We vernieuwen stad en omgeving tot een aantrekkelijk en veilig gebied met een goede woon- en leefomgeving, topklasse werklocaties, nabij goed toegankelijk groen met ruimte voor sport, cultuur en vrije tijd. We versterken het groen in en om de stad en ontwikkelen onze binnensteden tot nog aantrekkelijker gebieden.

Totale financiele dekking van selectie
Van de geselecteerde projecten
Totaal aantal projecten per fase
Totaal overzicht mijlpalen