JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Investeringsprogramma

Lijst
 1. Bollenpolder van de toekomst
 2. Makers District - Ontwikkelingskansen in M4H
 3. Makers District - Een sterk regionaal innovatienetwerk
 4. Makers District - Stadshaven voor innovatieve maakindustrie
 5. Den Haag Zuidwest: sociale cohesie, scholing en arbeid als aanjagers van een inclusieve samenleving
 6. Den Haag 2040 - Leyenburg corridor
 7. Unmanned Valley Valkenburg
 8. Leiden - Shuttle BiosciencePark
 9. Pilot Automatisch Vervoer Last Mile Binkhorst (AVLM)
 10. Rotterdamsebaan
 11. MIRT-Verkenning Binckhorst-CID
 12. Campus faciliteiten Leiden
 13. Regeneratieve Geneeskunde
 14. Central Innovation District (CID), HSD campus, Innovation centre, museumkwartier, Binckhorsthaven
 15. Campus vastgoed Leiden - Incubator
 16. Stationsgebied Leiden CS
 17. Gebiedsontwikkeling Havengebied - Plaspoelpolder
 18. Vertical Farming
 19. Nieuwe verdienmodellen voor AGF reststromen
 20. Gebiedsontwikkeling In de Bogaard
 21. Scheveningen: "De kust voor Den Haag"
 22. Lijndraaiersbrug
 23. Coolsingel
 24. Monstersche sluis
 25. Nieuw Reijerwaard Testopstelling Vertical Farming
 26. Next Generation Woonwijken
 27. Omgeving station Pr. Alexander
 28. Sternetroutes - Fietsroutes tussen steden verbeteren
 29. Fieldlabinfrastructuur Zuid Holland
 30. Groene Hart Werkt
 31. Rondje Rijn-IJssel
 32. Mobiliteit in kerngebieden Groene Hart
 33. Hart van Zuid
 34. Rivier als Getijdenpark
 35. Zonneenergie Rotterdam
 36. Blue Energy Deal
 37. Flower Science
 38. Stadspark Wilhelminapark
 39. European Patent Office - realisatie nieuwbouw
 40. Doorstroming, verfraaiing en verduurzaming Plaspoelpolder
 41. Logistieke hotspot A12
 42. Verstedelijkingsstrategie
 43. RijswijkBuiten
 44. Lely campus
 45. Klimaatbestendige regio (veenweidegebied)
 46. Ontwikkeling Cruiseports
 47. Kaas Experience Center Bleskensgraaf
 48. Werelderfgoed Kinderdijk
 49. Verbinden Waterlinies en vestingsteden
 50. Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs - Primair ICT-HBO in de regio
 51. Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs - Primair maritiem-HBO in de regio
 52. Verbeteren personenvervoer over water
 53. A27 Traject Houten - Hooipolders
 54. A15 Traject Papendrecht-Gorinchem
 55. Nieuwe verbindingsweg N210 - Noord / Lekdijk
 56. Energy Island: ontwikkeling groene waterstofeconomie H2GO
 57. Energy highway N59
 58. Getijdencentrale Brouwersdam/Ontwikkeling Grevelingen
 59. Nationaal Park Delta Biesbosch Haringvliet
 60. Blueport/Bedrijfscluster watersport
 61. Space Campus Noordwijk
 62. Bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek
 63. Herontwikkeling Leidsenhage
 64. Transformatie kantoren
 65. Poort van de Delta Haringvliet
 66. Groene Cirkel innovatieve en duurzame landbouw en voedselketen Zuid-Hollandse eilanden
 67. Hoeksche Waard A4-zuid
 68. Financiering verduurzaming woningen kleine vve's
 69. Food Innovation Academy
 70. World Food Parc- Verwaarden reststromen
 71. World Food Parc- Smart Logistics
 72. World Food Parc-Human Capital Pool
 73. Nieuw Reijerwaard - Freshcentre/Centre of expertise
 74. Instrumentation for Space
 75. Viersporigheid: Delft Zuid - Schiedam
 76. Rivieroevers Binnenstad
 77. Hoboken Museumpark
 78. Ontwikkelen Maritiem District
 79. Central District Rotterdam
 80. Ontwikkeling offshore / maritieme industrie Maasvlakte 2
 81. Actieplan Versterking Industrie Rotterdam - Moerdijk
 82. Theemswegtracé
 83. A4 Passage + Poorten en Inprikkers
 84. Herinrichting Krimpenerhout
 85. Proeftuin Delta innovaties ZH
 86. Verlengde Velostrada
 87. Fiets - / voetveer Stormpolder - IJsselmonde
 88. Viersporigheid: Rijswijk - Delft Zuid
 89. Warmte hoofdtransportnet Zuid-Holland
 90. Samenloop Randstadrail E met Zoetermeerlijn 3/4
 91. Smart Multi Commodity Grid
 92. Netwerkvisie RandstadRail 2040
 93. Hoekse Lijn
 94. Smart Grid Dordtse Kil IV
 95. Doorontwikkeling warmtenet Drechtsteden
 96. Lokale distributie netwerken
 97. Smart Grid Stormpoldergebied
 98. Geothermie
 99. Zon
 100. Windenergie
 101. Glasvezel Stormpolder en omgeving
 102. Glasvezel regio (backbone digitale infrastructuur)
 103. Delft - ResearchLab TU Campus Delft
 104. Schiedam - Metroshuttle en Havenshuttle Vijfsluizen
 105. Capelle aan den IJssel - Parkshuttle Kralingse Zoom
 106. Rotterdam The Hague Airport - shuttle Randstadrail Meijersplein
 107. Zonne-energie tram en metro
 108. Laadpalen elektrisch vervoer
 109. Zero emissie openbaar vervoer
 110. Proeftuinen energietransitie N470 en N211
 111. Transformatie kantoren en winkels
 112. Extra oeververbinding
 113. A20 Nieuwerkerk a/d IJssel-Gouda
 114. Brienenoord- en Algeracorridor
 115. Knooppunt A16 - N3, inclusief Dordtse Kil IV
 116. Aansluitingen hoofdwegennet (HWN) en onderliggend wegennet (OWN)
 117. Corridor Rotterdam - Antwerpen (CRA)
 118. A15 traject Papendrecht - Gorinchem
 119. Verdieping Nieuwe Waterweg
 120. Waste to Chemicals
 121. CCS
 122. Herontwikkeling EMK terrein
 123. Den Haag 2040 Binckhorst-CID-Scheveningen ‘Koningscorridor naar Zee’
 124. OV visie Rotterdam 2040
 125. Campus faciliteiten Delft
 126. Campus vastgoed Delft
 127. Bereikbaarheid campus Delft
 128. Bereikbaarheid Campus en station Leiden CS
 129. Stationsgebied
 130. Dutch Offshore Technology Centre
 131. Aerospace Innovation Centre
 132. Biotech campus Delft
 133. Flood Proof Holland
 134. Proeftuin multi commodity smart grid
 135. TIMA (Duurzaamheids fabriek)
 136. RAMLAB
 137. Big Data Innovatiehub
 138. Robovalley
 139. The Green Village
 140. Smart Integrator 4 Aero / Space
 141. Smart, Safe & Resilient Mainports
 142. Dutch Optics Centre (DOC)
 143. Freshteq.NL
 144. Dutch Windwheel
 145. SMASH
 146. Medical Delta Living Labs
 147. Digital Factory Composites
 148. VP Delta
 149. Centrale As
 150. Oranjepolder
 151. Op- en afritten A20
 152. Gebiedsuitwerking Greenport 3.0 in Westland
 153. Ontsluiting glastuinbouw gebied Pijnacker West en Oost
 154. Nieuw Reijerwaard - Productielocatie Duurzame Energie
 155. Bio Base Greenport
 156. Kas als Apotheek
 157. Onderwijs & Arbeidsmarkt instituut voor Transitie, Food for the Future
 158. Coolport Noord-West (Nieuwe Waterweg)
 159. Transportium
 160. Multimodale ontsluiting Corridor A12 (Holland RailTerminal)
 161. Capaciteitsuitbreiding A12 en verbeteren uitstraling
 162. Verbeteren ontsluiting bedrijvenparken en glastuinbouw gebieden
 163. Doorontwikkeling Dutch Innovation Park
 164. Landgoederen Duin Horst en Weide
 165. Maritiem Service District Schiedam
 166. Landgoederen Schiezone
 167. Verbinding Malieveld-Haagse Bos
 168. Molenvlietpark
 169. Koningsrust / Westgaag - Oostgaag / Maaslandse Dam
 170. Ruijven Noord
 171. Waaloevers
 172. Noordrand Voorne-Putten
 173. Zuidrand Voorne-Putten (Haringvliet)
 174. Internationaal hippisch Kenniscentrum MRDH/CHIO
 175. Hart van groen blauwe netwerk Holland Rijnland/ Singelpark leiden
 176. Fiets: Hollandse Banen
 177. Metropolitane fietsroutes
 178. Rijnerwatering
 179. De Vliet
 180. De Bernisse
 181. Blauwe verbinding Zuidrand Rotterdam
 182. Vaarverbinding Zoetermeer
 183. Rotte-Rijn-Vliet
 184. Hollandse Plassen
 185. River Art
 186. Rijn- en Veenstreek
 187. Verbinding groen N44
 188. Rivierzone

Welkom bij het Regionaal Investeringsprogramma

Voor het sterker maken van onze regio moeten we vernieuwen in viervoud. Om de economische kracht te versterken en de aantrekkelijkheid van de zuidelijke Randstad te vergroten is een Regionaal Investeringsprogramma opgesteld. Concrete projecten worden gebundeld die moeten leiden tot meer werkgelegenheid, economische groei, een duurzame aantrekkelijke regio om te wonen, te werken en te recreëren en een concurrerend (internationaal) vestigingsklimaat.

Naar de kaart

Het Regionaal Investeringsprogramma is opgesteld door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Economic Board Zuid-Holland, de Provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland en Drechtsteden.

Documenten
Vernieuwen economie

Vernieuwen verbindingen

De basis voor elke economie is de kwaliteit van de infrastructuur. Daarom zetten we in op het vernieuwen van verbindingen. Uitstekende verbindingen in alle...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen economie

In de toekomst bepaalt de next economy de concurrentiekracht van Nederland, dit vraagt om het vernieuwen van de economie. Digitalisering en verduurzaming van...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen energie

De regio wil bijdragen aan oplossingen voor mondiale uitdagingen op gebied van klimaat en duurzaamheid. Daarom werken we aan het vernieuwen van energie. Met de mainport, slimme logistieke oplossingen bij...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen stad & omgeving

Kwaliteit van leven in stedelijke regio’s wordt steeds belangrijker. We vernieuwen stad en omgeving tot een aantrekkelijk en veilig gebied met...

Lees meer…
Vernieuwen verbindingen

Vernieuwen verbindingen

Uitstekende verbindingen in alle modaliteiten (weg, spoor, water, lucht) zowel in onze regio als met het (Europese) achterland zijn en blijven van onverminderd belang. Investeringen in (light)rail hebben hierin een prominente plaats. Naast investeringsruimte zijn voldoende middelen voor beheer, onderhoud en vervanging van het bestaande areaal hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. Daarnaast tekent het belang van de ICT infrastructuur in al haar facetten zich steeds sterker af als randvoorwaarde voor het vestigingsklimaat.

Vernieuwen economie

Vernieuwen economie

Digitalisering en verduurzaming van energie-opwekking en efficiënt gebruik van productiesystemen, vervoersketens en dienstverlening hebben een grote positieve impact op de economische bedrijvigheid. Het gaat om vernieuwing én om doorontwikkeling van het bestaande. Omdat deze regio de ontwikkeling naar een nieuwe economie onderkent en omarmt, ontstaat hier nieuwe economische bedrijvigheid en werkgelegenheid op alle beroepsniveaus. Deze nieuwe banen vragen meer talent met nieuwe skills. Om iedereen de kans te geven mee te doen zijn investeringen nodig in onderwijs, coaching en individuele begeleiding. Cross-sectoraal werken we aan mondiale uitdagingen op het gebied van voeding, gezondheid, maritieme- en logistieke vraagstukken, watermanagement en veiligheid.

Vernieuwen energie

Vernieuwen energie

Met de mainport, slimme logistieke oplossingen bij TNO en TU Delft is dit dé regio voor het in de praktijk brengen van de circulaire economie, hergebruik van grondstoffen en het duurzaam benutten van natuurlijke hulpbronnen. We verduurzamen stapsgewijs onze energievoorziening (geothermie, zon, wind) en zetten in op efficiënter energieverbruik in industrie, glastuinbouw en gebouwde omgeving.

Vernieuwen stad en omgeving

Vernieuwen stad en omgeving

We vernieuwen stad en omgeving tot een aantrekkelijk en veilig gebied met een goede woon- en leefomgeving, topklasse werklocaties, nabij goed toegankelijk groen met ruimte voor sport, cultuur en vrije tijd. We versterken het groen in en om de stad en ontwikkelen onze binnensteden tot nog aantrekkelijker gebieden.

Totale financiele dekking van selectie
Van de geselecteerde projecten
Totaal aantal projecten per fase
Totaal overzicht mijlpalen