JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Investeringsprogramma

Lijst
 1. A15 traject Papendrecht - Gorinchem
 2. A15 Traject Papendrecht-Gorinchem
 3. A20 Nieuwerkerk a/d IJssel-Gouda
 4. A27 Traject Houten - Hooipolders
 5. A4 Passage + Poorten en Inprikkers
 6. Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs - Primair ICT-HBO in de regio
 7. Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs - Primair maritiem-HBO in de regio
 8. Aansluitingen hoofdwegennet (HWN) en onderliggend wegennet (OWN)
 9. Actieplan Versterking Industrie Rotterdam - Moerdijk
 10. Aerospace Innovation Centre
 11. Bereikbaarheid campus Delft
 12. Bereikbaarheid Campus en station Leiden CS
 13. Bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek
 14. Big Data Innovatiehub
 15. Bio Base Greenport
 16. Biotech campus Delft
 17. Blauwe verbinding Zuidrand Rotterdam
 18. Blue Energy Deal
 19. Blueport/Bedrijfscluster watersport
 20. Bollenpolder van de toekomst
 21. Brienenoord- en Algeracorridor
 22. Campus faciliteiten Delft
 23. Campus faciliteiten Leiden
 24. Campus vastgoed Delft
 25. Campus vastgoed Leiden - Incubator
 26. Capaciteitsuitbreiding A12 en verbeteren uitstraling
 27. Capelle aan den IJssel - Parkshuttle Kralingse Zoom
 28. CCS
 29. Central District Rotterdam
 30. Central Innovation District (CID), HSD campus, Innovation centre, museumkwartier, Binckhorsthaven
 31. Centrale As
 32. Coolport Noord-West (Nieuwe Waterweg)
 33. Coolsingel
 34. Corridor Rotterdam - Antwerpen (CRA)
 35. De Bernisse
 36. De Vliet
 37. Delft - ResearchLab TU Campus Delft
 38. Den Haag 2040 - Leyenburg corridor
 39. Den Haag 2040 Binckhorst-CID-Scheveningen ‘Koningscorridor naar Zee’
 40. Den Haag Zuidwest: sociale cohesie, scholing en arbeid als aanjagers van een inclusieve samenleving
 41. Digital Factory Composites
 42. Doorontwikkeling Dutch Innovation Park
 43. Doorontwikkeling warmtenet Drechtsteden
 44. Doorstroming, verfraaiing en verduurzaming Plaspoelpolder
 45. Dutch Offshore Technology Centre
 46. Dutch Optics Centre (DOC)
 47. Dutch Windwheel
 48. Energy highway N59
 49. Energy Island: ontwikkeling groene waterstofeconomie H2GO
 50. European Patent Office - realisatie nieuwbouw
 51. Extra oeververbinding
 52. Fieldlabinfrastructuur Zuid Holland
 53. Fiets - / voetveer Stormpolder - IJsselmonde
 54. Fiets: Hollandse Banen
 55. Financiering verduurzaming woningen kleine vve's
 56. Flood Proof Holland
 57. Flower Science
 58. Food Innovation Academy
 59. Freshteq.NL
 60. Gebiedsontwikkeling Havengebied - Plaspoelpolder
 61. Gebiedsontwikkeling In de Bogaard
 62. Gebiedsuitwerking Greenport 3.0 in Westland
 63. Geothermie
 64. Getijdencentrale Brouwersdam/Ontwikkeling Grevelingen
 65. Glasvezel regio (backbone digitale infrastructuur)
 66. Glasvezel Stormpolder en omgeving
 67. Groene Cirkel innovatieve en duurzame landbouw en voedselketen Zuid-Hollandse eilanden
 68. Groene Hart Werkt
 69. Hart van groen blauwe netwerk Holland Rijnland/ Singelpark leiden
 70. Hart van Zuid
 71. Herinrichting Krimpenerhout
 72. Herontwikkeling EMK terrein
 73. Herontwikkeling Leidsenhage
 74. Hoboken Museumpark
 75. Hoeksche Waard A4-zuid
 76. Hoekse Lijn
 77. Hollandse Plassen
 78. Instrumentation for Space
 79. Internationaal hippisch Kenniscentrum MRDH/CHIO
 80. Kaas Experience Center Bleskensgraaf
 81. Kas als Apotheek
 82. Klimaatbestendige regio (veenweidegebied)
 83. Knooppunt A16 - N3, inclusief Dordtse Kil IV
 84. Koningsrust / Westgaag - Oostgaag / Maaslandse Dam
 85. Laadpalen elektrisch vervoer
 86. Landgoederen Duin Horst en Weide
 87. Landgoederen Schiezone
 88. Leiden - Shuttle BiosciencePark
 89. Lely campus
 90. Lijndraaiersbrug
 91. Logistieke hotspot A12
 92. Lokale distributie netwerken
 93. Makers District - Een sterk regionaal innovatienetwerk
 94. Makers District - Ontwikkelingskansen in M4H
 95. Makers District - Stadshaven voor innovatieve maakindustrie
 96. Maritiem Service District Schiedam
 97. Medical Delta Living Labs
 98. Metropolitane fietsroutes
 99. MIRT-Verkenning Binckhorst-CID
 100. Mobiliteit in kerngebieden Groene Hart
 101. Molenvlietpark
 102. Monstersche sluis
 103. Multimodale ontsluiting Corridor A12 (Holland RailTerminal)
 104. Nationaal Park Delta Biesbosch Haringvliet
 105. Netwerkvisie RandstadRail 2040
 106. Next Generation Woonwijken
 107. Nieuw Reijerwaard - Freshcentre/Centre of expertise
 108. Nieuw Reijerwaard - Productielocatie Duurzame Energie
 109. Nieuw Reijerwaard Testopstelling Vertical Farming
 110. Nieuwe verbindingsweg N210 - Noord / Lekdijk
 111. Nieuwe verdienmodellen voor AGF reststromen
 112. Noordrand Voorne-Putten
 113. Omgeving station Pr. Alexander
 114. Onderwijs & Arbeidsmarkt instituut voor Transitie, Food for the Future
 115. Ontsluiting glastuinbouw gebied Pijnacker West en Oost
 116. Ontwikkelen Maritiem District
 117. Ontwikkeling Cruiseports
 118. Ontwikkeling offshore / maritieme industrie Maasvlakte 2
 119. Op- en afritten A20
 120. Oranjepolder
 121. OV visie Rotterdam 2040
 122. Pilot Automatisch Vervoer Last Mile Binkhorst (AVLM)
 123. Poort van de Delta Haringvliet
 124. Proeftuin Delta innovaties ZH
 125. Proeftuin multi commodity smart grid
 126. Proeftuinen energietransitie N470 en N211
 127. RAMLAB
 128. Regeneratieve Geneeskunde
 129. Rijn- en Veenstreek
 130. Rijnerwatering
 131. RijswijkBuiten
 132. River Art
 133. Rivier als Getijdenpark
 134. Rivieroevers Binnenstad
 135. Rivierzone
 136. Robovalley
 137. Rondje Rijn-IJssel
 138. Rotte-Rijn-Vliet
 139. Rotterdam The Hague Airport - shuttle Randstadrail Meijersplein
 140. Rotterdamsebaan
 141. Ruijven Noord
 142. Samenloop Randstadrail E met Zoetermeerlijn 3/4
 143. Scheveningen: "De kust voor Den Haag"
 144. Schiedam - Metroshuttle en Havenshuttle Vijfsluizen
 145. Smart Grid Dordtse Kil IV
 146. Smart Grid Stormpoldergebied
 147. Smart Integrator 4 Aero / Space
 148. Smart Multi Commodity Grid
 149. Smart, Safe & Resilient Mainports
 150. SMASH
 151. Space Campus Noordwijk
 152. Stadspark Wilhelminapark
 153. Stationsgebied
 154. Stationsgebied Leiden CS
 155. Sternetroutes - Fietsroutes tussen steden verbeteren
 156. The Green Village
 157. Theemswegtracé
 158. TIMA (Duurzaamheids fabriek)
 159. Transformatie kantoren
 160. Transformatie kantoren en winkels
 161. Transportium
 162. Unmanned Valley Valkenburg
 163. Vaarverbinding Zoetermeer
 164. Verbeteren ontsluiting bedrijvenparken en glastuinbouw gebieden
 165. Verbeteren personenvervoer over water
 166. Verbinden Waterlinies en vestingsteden
 167. Verbinding groen N44
 168. Verbinding Malieveld-Haagse Bos
 169. Verdieping Nieuwe Waterweg
 170. Verlengde Velostrada
 171. Verstedelijkingsstrategie
 172. Vertical Farming
 173. Viersporigheid: Delft Zuid - Schiedam
 174. Viersporigheid: Rijswijk - Delft Zuid
 175. VP Delta
 176. Waaloevers
 177. Warmte hoofdtransportnet Zuid-Holland
 178. Waste to Chemicals
 179. Werelderfgoed Kinderdijk
 180. Windenergie
 181. World Food Parc- Smart Logistics
 182. World Food Parc- Verwaarden reststromen
 183. World Food Parc-Human Capital Pool
 184. Zero emissie openbaar vervoer
 185. Zon
 186. Zonne-energie tram en metro
 187. Zonneenergie Rotterdam
 188. Zuidrand Voorne-Putten (Haringvliet)

Welkom bij het Regionaal Investeringsprogramma

Voor het sterker maken van onze regio moeten we vernieuwen in viervoud. Om de economische kracht te versterken en de aantrekkelijkheid van de zuidelijke Randstad te vergroten is een Regionaal Investeringsprogramma opgesteld. Concrete projecten worden gebundeld die moeten leiden tot meer werkgelegenheid, economische groei, een duurzame aantrekkelijke regio om te wonen, te werken en te recreëren en een concurrerend (internationaal) vestigingsklimaat.

Naar de kaart

Het Regionaal Investeringsprogramma is opgesteld door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Economic Board Zuid-Holland, de Provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland en Drechtsteden.

Documenten
Vernieuwen economie

Vernieuwen verbindingen

De basis voor elke economie is de kwaliteit van de infrastructuur. Daarom zetten we in op het vernieuwen van verbindingen. Uitstekende verbindingen in alle...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen economie

In de toekomst bepaalt de next economy de concurrentiekracht van Nederland, dit vraagt om het vernieuwen van de economie. Digitalisering en verduurzaming van...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen energie

De regio wil bijdragen aan oplossingen voor mondiale uitdagingen op gebied van klimaat en duurzaamheid. Daarom werken we aan het vernieuwen van energie. Met de mainport, slimme logistieke oplossingen bij...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen stad & omgeving

Kwaliteit van leven in stedelijke regio’s wordt steeds belangrijker. We vernieuwen stad en omgeving tot een aantrekkelijk en veilig gebied met...

Lees meer…
Vernieuwen verbindingen

Vernieuwen verbindingen

Uitstekende verbindingen in alle modaliteiten (weg, spoor, water, lucht) zowel in onze regio als met het (Europese) achterland zijn en blijven van onverminderd belang. Investeringen in (light)rail hebben hierin een prominente plaats. Naast investeringsruimte zijn voldoende middelen voor beheer, onderhoud en vervanging van het bestaande areaal hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. Daarnaast tekent het belang van de ICT infrastructuur in al haar facetten zich steeds sterker af als randvoorwaarde voor het vestigingsklimaat.

Vernieuwen economie

Vernieuwen economie

Digitalisering en verduurzaming van energie-opwekking en efficiënt gebruik van productiesystemen, vervoersketens en dienstverlening hebben een grote positieve impact op de economische bedrijvigheid. Het gaat om vernieuwing én om doorontwikkeling van het bestaande. Omdat deze regio de ontwikkeling naar een nieuwe economie onderkent en omarmt, ontstaat hier nieuwe economische bedrijvigheid en werkgelegenheid op alle beroepsniveaus. Deze nieuwe banen vragen meer talent met nieuwe skills. Om iedereen de kans te geven mee te doen zijn investeringen nodig in onderwijs, coaching en individuele begeleiding. Cross-sectoraal werken we aan mondiale uitdagingen op het gebied van voeding, gezondheid, maritieme- en logistieke vraagstukken, watermanagement en veiligheid.

Vernieuwen energie

Vernieuwen energie

Met de mainport, slimme logistieke oplossingen bij TNO en TU Delft is dit dé regio voor het in de praktijk brengen van de circulaire economie, hergebruik van grondstoffen en het duurzaam benutten van natuurlijke hulpbronnen. We verduurzamen stapsgewijs onze energievoorziening (geothermie, zon, wind) en zetten in op efficiënter energieverbruik in industrie, glastuinbouw en gebouwde omgeving.

Vernieuwen stad en omgeving

Vernieuwen stad en omgeving

We vernieuwen stad en omgeving tot een aantrekkelijk en veilig gebied met een goede woon- en leefomgeving, topklasse werklocaties, nabij goed toegankelijk groen met ruimte voor sport, cultuur en vrije tijd. We versterken het groen in en om de stad en ontwikkelen onze binnensteden tot nog aantrekkelijker gebieden.

Totale financiele dekking van selectie
Van de geselecteerde projecten
Totaal aantal projecten per fase
Totaal overzicht mijlpalen