JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Investeringsprogramma

Lijst
 1. Geothermie
 2. Fiets: Hollandse Banen
 3. Brienenoord- en Algeracorridor
 4. Fiets - / voetveer Stormpolder - IJsselmonde
 5. CCS
 6. Capelle aan den IJssel - Parkshuttle Kralingse Zoom
 7. Lokale distributie netwerken
 8. Glasvezel regio (backbone digitale infrastructuur)
 9. Zon
 10. A15 traject Papendrecht - Gorinchem
 11. Laadpalen elektrisch vervoer
 12. TIMA (Duurzaamheids fabriek)
 13. Blauwe verbinding Zuidrand Rotterdam
 14. A4 Passage + Poorten en Inprikkers
 15. Big Data Innovatiehub
 16. Transformatie kantoren en winkels
 17. Central District Rotterdam
 18. Corridor Rotterdam - Antwerpen (CRA)
 19. Netwerkvisie RandstadRail 2040
 20. Zero emissie openbaar vervoer
 21. Financiering verduurzaming woningen kleine vve's
 22. Waste to Chemicals
 23. Centrale As
 24. De Bernisse
 25. Aansluitingen hoofdwegennet (HWN) en onderliggend wegennet (OWN)
 26. Coolsingel
 27. Herinrichting Krimpenerhout
 28. Actieplan Versterking Industrie Rotterdam - Moerdijk
 29. Doorontwikkeling warmtenet Drechtsteden
 30. Aerospace Innovation Centre
 31. Warmte hoofdtransportnet Zuid-Holland
 32. Nieuwe verbindingsweg N210 - Noord / Lekdijk
 33. Herontwikkeling EMK terrein
 34. A20 Nieuwerkerk a/d IJssel-Gouda
 35. Viersporigheid: Delft Zuid - Schiedam
 36. Food Innovation Academy
 37. Viersporigheid: Rijswijk - Delft Zuid
 38. Dutch Windwheel
 39. De Vliet
 40. Windenergie
 41. Transportium
 42. Central Innovation District (CID), HSD campus, Innovation centre, museumkwartier, Binckhorsthaven
 43. Samenloop Randstadrail E met Zoetermeerlijn 3/4
 44. Campus faciliteiten Delft
 45. Extra oeververbinding
 46. Bio Base Greenport
 47. Bereikbaarheid campus Delft
 48. Maritiem Service District Schiedam
 49. Knooppunt A16 - N3, inclusief Dordtse Kil IV
 50. Digital Factory Composites
 51. Verbinding Malieveld-Haagse Bos
 52. Ruijven Noord
 53. Ontwikkelen Maritiem District
 54. Hart van groen blauwe netwerk Holland Rijnland/ Singelpark leiden
 55. World Food Parc-Human Capital Pool
 56. Noordrand Voorne-Putten
 57. OV visie Rotterdam 2040
 58. Op- en afritten A20
 59. Metropolitane fietsroutes
 60. Rotte-Rijn-Vliet
 61. Scheveningen: "De kust voor Den Haag"
 62. Rivierzone
 63. Campus faciliteiten Leiden
 64. Campus vastgoed Delft
 65. Den Haag 2040 Binckhorst-CID-Scheveningen ‘Koningscorridor naar Zee’
 66. Hoboken Museumpark
 67. Stationsgebied
 68. Doorontwikkeling Dutch Innovation Park
 69. Verlengde Velostrada
 70. Verbeteren ontsluiting bedrijvenparken en glastuinbouw gebieden
 71. Oranjepolder
 72. Robovalley
 73. Smart Grid Stormpoldergebied
 74. Capaciteitsuitbreiding A12 en verbeteren uitstraling
 75. Verdieping Nieuwe Waterweg
 76. Biotech campus Delft
 77. River Art
 78. Kas als Apotheek
 79. Next Generation Woonwijken
 80. Delft - ResearchLab TU Campus Delft
 81. Smart Multi Commodity Grid
 82. The Green Village
 83. Dutch Optics Centre (DOC)
 84. Medical Delta Living Labs
 85. Bereikbaarheid Campus en station Leiden CS
 86. Smart, Safe & Resilient Mainports
 87. Fieldlabinfrastructuur Zuid Holland
 88. Internationaal hippisch Kenniscentrum MRDH/CHIO
 89. Dutch Offshore Technology Centre
 90. Theemswegtracé
 91. Freshteq.NL
 92. RAMLAB
 93. Coolport Noord-West (Nieuwe Waterweg)
 94. Smart Grid Dordtse Kil IV
 95. Multimodale ontsluiting Corridor A12 (Holland RailTerminal)
 96. Instrumentation for Space
 97. Nieuw Reijerwaard - Productielocatie Duurzame Energie
 98. Ontwikkeling offshore / maritieme industrie Maasvlakte 2
 99. Ontsluiting glastuinbouw gebied Pijnacker West en Oost
 100. Monstersche sluis
 101. Herontwikkeling Leidsenhage
 102. Energy highway N59
 103. Hoekse Lijn
 104. Zuidrand Voorne-Putten (Haringvliet)
 105. Rotterdam The Hague Airport - shuttle Randstadrail Meijersplein
 106. Schiedam - Metroshuttle en Havenshuttle Vijfsluizen
 107. Groene Hart Werkt
 108. Rivieroevers Binnenstad
 109. Lijndraaiersbrug
 110. VP Delta
 111. Gebiedsuitwerking Greenport 3.0 in Westland
 112. Regeneratieve Geneeskunde
 113. Rijnerwatering
 114. Stationsgebied Leiden CS
 115. Campus vastgoed Leiden - Incubator
 116. Vaarverbinding Zoetermeer
 117. Zonne-energie tram en metro
 118. Molenvlietpark
 119. Getijdencentrale Brouwersdam/Ontwikkeling Grevelingen
 120. SMASH
 121. Energy Island: ontwikkeling groene waterstofeconomie H2GO
 122. Werelderfgoed Kinderdijk
 123. Waaloevers
 124. Proeftuinen energietransitie N470 en N211
 125. Transformatie kantoren
 126. Landgoederen Schiezone
 127. Bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek
 128. Hoeksche Waard A4-zuid
 129. Blueport/Bedrijfscluster watersport
 130. Rivier als Getijdenpark
 131. Proeftuin multi commodity smart grid
 132. Omgeving station Pr. Alexander
 133. Onderwijs & Arbeidsmarkt instituut voor Transitie, Food for the Future
 134. Smart Integrator 4 Aero / Space
 135. Nieuw Reijerwaard Testopstelling Vertical Farming
 136. Glasvezel Stormpolder en omgeving
 137. Rijn- en Veenstreek
 138. Proeftuin Delta innovaties ZH
 139. Nieuw Reijerwaard - Freshcentre/Centre of expertise
 140. Logistieke hotspot A12
 141. Hollandse Plassen
 142. Verbinding groen N44
 143. Landgoederen Duin Horst en Weide
 144. Space Campus Noordwijk
 145. Verbeteren personenvervoer over water
 146. Rondje Rijn-IJssel
 147. World Food Parc- Verwaarden reststromen
 148. A15 Traject Papendrecht-Gorinchem
 149. Kaas Experience Center Bleskensgraaf
 150. Verstedelijkingsstrategie
 151. Poort van de Delta Haringvliet
 152. RijswijkBuiten
 153. Koningsrust / Westgaag - Oostgaag / Maaslandse Dam
 154. A27 Traject Houten - Hooipolders
 155. Flood Proof Holland
 156. Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs - Primair ICT-HBO in de regio
 157. World Food Parc- Smart Logistics
 158. Leiden - Shuttle BiosciencePark
 159. Hart van Zuid
 160. Groene Cirkel innovatieve en duurzame landbouw en voedselketen Zuid-Hollandse eilanden
 161. MIRT-Verkenning Binckhorst-CID
 162. Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs - Primair maritiem-HBO in de regio
 163. Mobiliteit in kerngebieden Groene Hart
 164. Zonneenergie Rotterdam
 165. Blue Energy Deal
 166. Verbinden Waterlinies en vestingsteden
 167. Stadspark Wilhelminapark
 168. European Patent Office - realisatie nieuwbouw
 169. Unmanned Valley Valkenburg
 170. Ontwikkeling Cruiseports
 171. Lely campus
 172. Klimaatbestendige regio (veenweidegebied)
 173. Nationaal Park Delta Biesbosch Haringvliet
 174. Gebiedsontwikkeling Havengebied - Plaspoelpolder
 175. Den Haag Zuidwest: sociale cohesie, scholing en arbeid als aanjagers van een inclusieve samenleving
 176. Nieuwe verdienmodellen voor AGF reststromen
 177. Gebiedsontwikkeling In de Bogaard
 178. Vertical Farming
 179. Rotterdamsebaan
 180. Pilot Automatisch Vervoer Last Mile Binkhorst (AVLM)
 181. Makers District - Ontwikkelingskansen in M4H
 182. Flower Science
 183. Doorstroming, verfraaiing en verduurzaming Plaspoelpolder
 184. Sternetroutes - Fietsroutes tussen steden verbeteren
 185. Den Haag 2040 - Leyenburg corridor
 186. Bollenpolder van de toekomst
 187. Makers District - Stadshaven voor innovatieve maakindustrie
 188. Makers District - Een sterk regionaal innovatienetwerk

Welkom bij het Regionaal Investeringsprogramma

Voor het sterker maken van onze regio moeten we vernieuwen in viervoud. Om de economische kracht te versterken en de aantrekkelijkheid van de zuidelijke Randstad te vergroten is een Regionaal Investeringsprogramma opgesteld. Concrete projecten worden gebundeld die moeten leiden tot meer werkgelegenheid, economische groei, een duurzame aantrekkelijke regio om te wonen, te werken en te recreëren en een concurrerend (internationaal) vestigingsklimaat.

Naar de kaart

Het Regionaal Investeringsprogramma is opgesteld door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Economic Board Zuid-Holland, de Provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland en Drechtsteden.

Documenten
Vernieuwen economie

Vernieuwen verbindingen

De basis voor elke economie is de kwaliteit van de infrastructuur. Daarom zetten we in op het vernieuwen van verbindingen. Uitstekende verbindingen in alle...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen economie

In de toekomst bepaalt de next economy de concurrentiekracht van Nederland, dit vraagt om het vernieuwen van de economie. Digitalisering en verduurzaming van...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen energie

De regio wil bijdragen aan oplossingen voor mondiale uitdagingen op gebied van klimaat en duurzaamheid. Daarom werken we aan het vernieuwen van energie. Met de mainport, slimme logistieke oplossingen bij...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen stad & omgeving

Kwaliteit van leven in stedelijke regio’s wordt steeds belangrijker. We vernieuwen stad en omgeving tot een aantrekkelijk en veilig gebied met...

Lees meer…
Vernieuwen verbindingen

Vernieuwen verbindingen

Uitstekende verbindingen in alle modaliteiten (weg, spoor, water, lucht) zowel in onze regio als met het (Europese) achterland zijn en blijven van onverminderd belang. Investeringen in (light)rail hebben hierin een prominente plaats. Naast investeringsruimte zijn voldoende middelen voor beheer, onderhoud en vervanging van het bestaande areaal hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. Daarnaast tekent het belang van de ICT infrastructuur in al haar facetten zich steeds sterker af als randvoorwaarde voor het vestigingsklimaat.

Vernieuwen economie

Vernieuwen economie

Digitalisering en verduurzaming van energie-opwekking en efficiënt gebruik van productiesystemen, vervoersketens en dienstverlening hebben een grote positieve impact op de economische bedrijvigheid. Het gaat om vernieuwing én om doorontwikkeling van het bestaande. Omdat deze regio de ontwikkeling naar een nieuwe economie onderkent en omarmt, ontstaat hier nieuwe economische bedrijvigheid en werkgelegenheid op alle beroepsniveaus. Deze nieuwe banen vragen meer talent met nieuwe skills. Om iedereen de kans te geven mee te doen zijn investeringen nodig in onderwijs, coaching en individuele begeleiding. Cross-sectoraal werken we aan mondiale uitdagingen op het gebied van voeding, gezondheid, maritieme- en logistieke vraagstukken, watermanagement en veiligheid.

Vernieuwen energie

Vernieuwen energie

Met de mainport, slimme logistieke oplossingen bij TNO en TU Delft is dit dé regio voor het in de praktijk brengen van de circulaire economie, hergebruik van grondstoffen en het duurzaam benutten van natuurlijke hulpbronnen. We verduurzamen stapsgewijs onze energievoorziening (geothermie, zon, wind) en zetten in op efficiënter energieverbruik in industrie, glastuinbouw en gebouwde omgeving.

Vernieuwen stad en omgeving

Vernieuwen stad en omgeving

We vernieuwen stad en omgeving tot een aantrekkelijk en veilig gebied met een goede woon- en leefomgeving, topklasse werklocaties, nabij goed toegankelijk groen met ruimte voor sport, cultuur en vrije tijd. We versterken het groen in en om de stad en ontwikkelen onze binnensteden tot nog aantrekkelijker gebieden.

Totale financiele dekking van selectie
Van de geselecteerde projecten
Totaal aantal projecten per fase
Totaal overzicht mijlpalen