JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Investeringsprogramma

Lijst
 1. Den Haag 2040 Binckhorst-CID-Scheveningen ‘Koningscorridor naar Zee’
 2. Bereikbaarheid Campus en station Leiden CS
 3. Brienenoord- en Algeracorridor
 4. Windenergie
 5. A4 Passage + Poorten en Inprikkers
 6. Verbinding groen N44
 7. Herontwikkeling Leidsenhage
 8. Hart van Zuid
 9. Warmte hoofdtransportnet Zuid-Holland
 10. Central District Rotterdam
 11. MIRT-Verkenning Binckhorst-CID
 12. Hoekse Lijn
 13. Theemswegtracé
 14. Central Innovation District (CID), HSD campus, Innovation centre, museumkwartier, Binckhorsthaven
 15. Scheveningen: "De kust voor Den Haag"
 16. Bereikbaarheid campus Delft
 17. Transformatie kantoren en winkels
 18. A15 traject Papendrecht - Gorinchem
 19. A15 Traject Papendrecht-Gorinchem
 20. RijswijkBuiten
 21. Viersporigheid: Delft Zuid - Schiedam
 22. Metropolitane fietsroutes
 23. Viersporigheid: Rijswijk - Delft Zuid
 24. Transportium
 25. European Patent Office - realisatie nieuwbouw
 26. Getijdencentrale Brouwersdam/Ontwikkeling Grevelingen
 27. Waste to Chemicals
 28. Centrale As
 29. Gebiedsontwikkeling In de Bogaard
 30. A20 Nieuwerkerk a/d IJssel-Gouda
 31. Bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek
 32. Stationsgebied Leiden CS
 33. Campus faciliteiten Delft
 34. Capaciteitsuitbreiding A12 en verbeteren uitstraling
 35. Fiets: Hollandse Banen
 36. Maritiem Service District Schiedam
 37. Doorontwikkeling Dutch Innovation Park
 38. Ontsluiting glastuinbouw gebied Pijnacker West en Oost
 39. Lokale distributie netwerken
 40. Knooppunt A16 - N3, inclusief Dordtse Kil IV
 41. Verdieping Nieuwe Waterweg
 42. Rivieroevers Binnenstad
 43. Coolsingel
 44. Dutch Windwheel
 45. Oranjepolder
 46. Freshteq.NL
 47. Verbinding Malieveld-Haagse Bos
 48. Rijn- en Veenstreek
 49. Blauwe verbinding Zuidrand Rotterdam
 50. Zuidrand Voorne-Putten (Haringvliet)
 51. Smart Multi Commodity Grid
 52. Dutch Offshore Technology Centre
 53. Multimodale ontsluiting Corridor A12 (Holland RailTerminal)
 54. Transformatie kantoren
 55. Campus faciliteiten Leiden
 56. Verlengde Velostrada
 57. Robovalley
 58. Proeftuinen energietransitie N470 en N211
 59. Molenvlietpark
 60. Dutch Optics Centre (DOC)
 61. Energy highway N59
 62. Smart, Safe & Resilient Mainports
 63. Campus vastgoed Leiden - Incubator
 64. Campus vastgoed Delft
 65. Biotech campus Delft
 66. The Green Village
 67. Op- en afritten A20
 68. Rivierzone
 69. Herontwikkeling EMK terrein
 70. Aansluitingen hoofdwegennet (HWN) en onderliggend wegennet (OWN)
 71. River Art
 72. Regeneratieve Geneeskunde
 73. Verbeteren personenvervoer over water
 74. Rondje Rijn-IJssel
 75. Landgoederen Duin Horst en Weide
 76. Omgeving station Pr. Alexander
 77. Samenloop Randstadrail E met Zoetermeerlijn 3/4
 78. Stationsgebied
 79. Schiedam - Metroshuttle en Havenshuttle Vijfsluizen
 80. Capelle aan den IJssel - Parkshuttle Kralingse Zoom
 81. Digital Factory Composites
 82. Laadpalen elektrisch vervoer
 83. Zero emissie openbaar vervoer
 84. Ruijven Noord
 85. Ontwikkelen Maritiem District
 86. Sternetroutes - Fietsroutes tussen steden verbeteren
 87. VP Delta
 88. Waaloevers
 89. Rotterdam The Hague Airport - shuttle Randstadrail Meijersplein
 90. RAMLAB
 91. Landgoederen Schiezone
 92. Medical Delta Living Labs
 93. Coolport Noord-West (Nieuwe Waterweg)
 94. Glasvezel regio (backbone digitale infrastructuur)
 95. Proeftuin multi commodity smart grid
 96. Groene Cirkel innovatieve en duurzame landbouw en voedselketen Zuid-Hollandse eilanden
 97. Smart Grid Stormpoldergebied
 98. Nieuwe verbindingsweg N210 - Noord / Lekdijk
 99. Proeftuin Delta innovaties ZH
 100. Kaas Experience Center Bleskensgraaf
 101. Noordrand Voorne-Putten
 102. Big Data Innovatiehub
 103. TIMA (Duurzaamheids fabriek)
 104. Bio Base Greenport
 105. Smart Grid Dordtse Kil IV
 106. Flood Proof Holland
 107. Instrumentation for Space
 108. Delft - ResearchLab TU Campus Delft
 109. Hart van groen blauwe netwerk Holland Rijnland/ Singelpark leiden
 110. Ontwikkeling Cruiseports
 111. Klimaatbestendige regio (veenweidegebied)
 112. Doorstroming, verfraaiing en verduurzaming Plaspoelpolder
 113. Stadspark Wilhelminapark
 114. Glasvezel Stormpolder en omgeving
 115. Vaarverbinding Zoetermeer
 116. Onderwijs & Arbeidsmarkt instituut voor Transitie, Food for the Future
 117. Poort van de Delta Haringvliet
 118. Groene Hart Werkt
 119. Nieuwe verdienmodellen voor AGF reststromen
 120. Vertical Farming
 121. Internationaal hippisch Kenniscentrum MRDH/CHIO
 122. Fiets - / voetveer Stormpolder - IJsselmonde
 123. World Food Parc-Human Capital Pool
 124. World Food Parc- Smart Logistics
 125. Lijndraaiersbrug
 126. Herinrichting Krimpenerhout
 127. Aerospace Innovation Centre
 128. Monstersche sluis
 129. De Vliet
 130. Food Innovation Academy
 131. De Bernisse
 132. Nieuw Reijerwaard Testopstelling Vertical Farming
 133. Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs - Primair ICT-HBO in de regio
 134. Kas als Apotheek
 135. Fieldlabinfrastructuur Zuid Holland
 136. Smart Integrator 4 Aero / Space
 137. World Food Parc- Verwaarden reststromen
 138. Verbeteren ontsluiting bedrijvenparken en glastuinbouw gebieden
 139. Koningsrust / Westgaag - Oostgaag / Maaslandse Dam
 140. Rijnerwatering
 141. SMASH
 142. Zonne-energie tram en metro
 143. Nieuw Reijerwaard - Freshcentre/Centre of expertise
 144. Rotterdamsebaan
 145. Netwerkvisie RandstadRail 2040
 146. Financiering verduurzaming woningen kleine vve's
 147. Doorontwikkeling warmtenet Drechtsteden
 148. Geothermie
 149. Zon
 150. Leiden - Shuttle BiosciencePark
 151. Extra oeververbindingen
 152. Corridor Rotterdam - Antwerpen (CRA)
 153. CCS
 154. OV visie Rotterdam 2040
 155. Gebiedsuitwerking Greenport 3.0 in Westland
 156. Nieuw Reijerwaard - Productielocatie Duurzame Energie
 157. Rotte-Rijn-Vliet
 158. Hollandse Plassen
 159. Actieplan Versterking Industrie Rotterdam - Moerdijk
 160. Ontwikkeling offshore / maritieme industrie Maasvlakte 2
 161. Hoboken Museumpark
 162. Hoeksche Waard A4-zuid
 163. Space Campus Noordwijk
 164. Blueport/Bedrijfscluster watersport
 165. Nationaal Park Delta Biesbosch Haringvliet
 166. Energy Island: ontwikkeling groene waterstofeconomie H2GO
 167. A27 Traject Houten - Hooipolders
 168. Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs - Primair maritiem-HBO in de regio
 169. Verbinden Waterlinies en vestingsteden
 170. Werelderfgoed Kinderdijk
 171. Lely campus
 172. Verstedelijkingsstrategie
 173. Logistieke hotspot A12
 174. Unmanned Valley Valkenburg
 175. Flower Science
 176. Blue Energy Deal
 177. Zonneenergie Rotterdam
 178. Rivier als Getijdenpark
 179. Mobiliteit in kerngebieden Groene Hart
 180. Next Generation Woonwijken
 181. Gebiedsontwikkeling Havengebied - Plaspoelpolder
 182. Pilot Automatisch Vervoer Last Mile Binkhorst (AVLM)
 183. Den Haag 2040 - Leyenburg corridor
 184. Den Haag Zuidwest: sociale cohesie, scholing en arbeid als aanjagers van een inclusieve samenleving
 185. Makers District - Stadshaven voor innovatieve maakindustrie
 186. Makers District - Een sterk regionaal innovatienetwerk
 187. Makers District - Ontwikkelingskansen in M4H

Welkom bij het Regionaal Investeringsprogramma

Voor het sterker maken van onze regio moeten we vernieuwen in viervoud. Om de economische kracht te versterken en de aantrekkelijkheid van de zuidelijke Randstad te vergroten is een Regionaal Investeringsprogramma opgesteld. Concrete projecten worden gebundeld die moeten leiden tot meer werkgelegenheid, economische groei, een duurzame aantrekkelijke regio om te wonen, te werken en te recreëren en een concurrerend (internationaal) vestigingsklimaat.

Naar de kaart

Het Regionaal Investeringsprogramma is opgesteld door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Economic Board Zuid-Holland, de Provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland en Drechtsteden.

Documenten
Vernieuwen economie

Vernieuwen verbindingen

De basis voor elke economie is de kwaliteit van de infrastructuur. Daarom zetten we in op het vernieuwen van verbindingen. Uitstekende verbindingen in alle...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen economie

In de toekomst bepaalt de next economy de concurrentiekracht van Nederland, dit vraagt om het vernieuwen van de economie. Digitalisering en verduurzaming van...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen energie

De regio wil bijdragen aan oplossingen voor mondiale uitdagingen op gebied van klimaat en duurzaamheid. Daarom werken we aan het vernieuwen van energie. Met de mainport, slimme logistieke oplossingen bij...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen stad & omgeving

Kwaliteit van leven in stedelijke regio’s wordt steeds belangrijker. We vernieuwen stad en omgeving tot een aantrekkelijk en veilig gebied met...

Lees meer…
Vernieuwen verbindingen

Vernieuwen verbindingen

Uitstekende verbindingen in alle modaliteiten (weg, spoor, water, lucht) zowel in onze regio als met het (Europese) achterland zijn en blijven van onverminderd belang. Investeringen in (light)rail hebben hierin een prominente plaats. Naast investeringsruimte zijn voldoende middelen voor beheer, onderhoud en vervanging van het bestaande areaal hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. Daarnaast tekent het belang van de ICT infrastructuur in al haar facetten zich steeds sterker af als randvoorwaarde voor het vestigingsklimaat.

Vernieuwen economie

Vernieuwen economie

Digitalisering en verduurzaming van energie-opwekking en efficiënt gebruik van productiesystemen, vervoersketens en dienstverlening hebben een grote positieve impact op de economische bedrijvigheid. Het gaat om vernieuwing én om doorontwikkeling van het bestaande. Omdat deze regio de ontwikkeling naar een nieuwe economie onderkent en omarmt, ontstaat hier nieuwe economische bedrijvigheid en werkgelegenheid op alle beroepsniveaus. Deze nieuwe banen vragen meer talent met nieuwe skills. Om iedereen de kans te geven mee te doen zijn investeringen nodig in onderwijs, coaching en individuele begeleiding. Cross-sectoraal werken we aan mondiale uitdagingen op het gebied van voeding, gezondheid, maritieme- en logistieke vraagstukken, watermanagement en veiligheid.

Vernieuwen energie

Vernieuwen energie

Met de mainport, slimme logistieke oplossingen bij TNO en TU Delft is dit dé regio voor het in de praktijk brengen van de circulaire economie, hergebruik van grondstoffen en het duurzaam benutten van natuurlijke hulpbronnen. We verduurzamen stapsgewijs onze energievoorziening (geothermie, zon, wind) en zetten in op efficiënter energieverbruik in industrie, glastuinbouw en gebouwde omgeving.

Vernieuwen stad en omgeving

Vernieuwen stad en omgeving

We vernieuwen stad en omgeving tot een aantrekkelijk en veilig gebied met een goede woon- en leefomgeving, topklasse werklocaties, nabij goed toegankelijk groen met ruimte voor sport, cultuur en vrije tijd. We versterken het groen in en om de stad en ontwikkelen onze binnensteden tot nog aantrekkelijker gebieden.

Totale financiele dekking van selectie
Van de geselecteerde projecten
Totaal aantal projecten per fase
Totaal overzicht mijlpalen