JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Investeringsprogramma

Informatie
Openen in een nieuw venster
 1. Innovatieve aanpak A15
 2. Versterken regionale HOV lijnen
 3. Verbeteren aansluitingen hoofdwegen
 4. Corridor Rotterdam – Antwerpen
 5. Opzetten duurzaam energienetwerk
 6. Uitrol Geothermie
 7. Fieldlabinfrastructuur
 8. Warmtenet Zuid-Holland
 9. Versterken campussen
 10. Stationsgebied Leiden
 11. Verhogen capaciteit centrale spoorlijn
 12. Central Innovation District / Binckhorst Den Haag
 13. Gebiedsontwikkeling Rotterdam
 14. Versterken digitale infrastructuur
 15. Spoorzone Dordrecht