JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Investeringsprogramma

Lijst
 1. Brienenoord- en Algeracorridor
 2. Glasvezel regio (backbone digitale infrastructuur)
 3. Campus vastgoed Delft
 4. Viersporigheid: Delft Zuid- Schiedam
 5. Laadpalen elektrisch vervoer
 6. OV visie Rotterdam 2040
 7. Financiering verduurzaming woningen kleine vve's
 8. Zero emissie openbaar vervoer
 9. Samenloop Randstadrail E met Zoetermeerlijn 3/4
 10. Campus faciliteiten Delft
 11. Schiedam - Metroshuttle en Havenshuttle Vijfsluizen
 12. Capelle aan den IJssel - Parkshuttle Kralingse Zoom
 13. Metropolitane fietsroutes
 14. Stationsgebied
 15. Viersporigheid: Rijswijk - Delft Zuid
 16. Biotech campus Delft
 17. Aansluitingen hoofdwegennet (HWN) en onderliggend wegennet (OWN)
 18. Maritiem Service District Schiedam
 19. Ontsluiting glastuinbouw gebied Pijnacker West en Oost
 20. Rotterdam The Hague Airport - shuttle Randstadrail Meijersplein
 21. Food Innovation Academy
 22. Den Haag 2040 Binckhorst-CID-Scheveningen "Metro naar zee"
 23. Stationsgebied Leiden CS
 24. Campus faciliteiten Leiden
 25. Campus vastgoed Leiden - Incubator
 26. Next Generation Woonwijken
 27. Gebiedsuitwerking Greenport 3.0 in Westland
 28. A20 Nieuwerkerk a/d IJssel-Gouda
 29. Corridor Rotterdam - Antwerpen (CRA)
 30. Smart Multi Commodity Grid
 31. Verstedelijkingsstrategie
 32. Geothermie
 33. Fieldlabinfrastructuur Zuid Holland
 34. Logistieke hotspot A12
 35. Multimodale ontsluiting Corridor A12 (Holland RailTerminal)
 36. Extra oeververbindingen
 37. Transformatie kantoren
 38. Central District Rotterdam
 39. Warmte hoofdtransportnet Zuid-Holland
 40. Bereikbaarheid campus Delft
 41. Bereikbaarheid Campus en station Leiden CS
 42. Central Innovation District (CID), HSD campus, Innovation centre, museumkwartier, Binckhorsthaven
Totale financiele dekking van selectie
Van de geselecteerde projecten
Totaal aantal projecten per fase
Totaal overzicht mijlpalen