JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Investeringsprogramma

Lijst
 1. Brienenoord- en Algeracorridor
 2. Glasvezel regio (backbone digitale infrastructuur)
 3. Campus vastgoed Delft
 4. Viersporigheid: Delft Zuid - Schiedam
 5. Laadpalen elektrisch vervoer
 6. OV visie Rotterdam 2040
 7. Financiering verduurzaming woningen kleine vve's
 8. Zero emissie openbaar vervoer
 9. Netwerkvisie RandstadRail 2040
 10. Samenloop Randstadrail E met Zoetermeerlijn 3/4
 11. Campus faciliteiten Delft
 12. Capelle aan den IJssel - Parkshuttle Kralingse Zoom
 13. Metropolitane fietsroutes
 14. Stationsgebied
 15. Viersporigheid: Rijswijk - Delft Zuid
 16. Biotech campus Delft
 17. Transformatie kantoren en winkels
 18. Aansluitingen hoofdwegennet (HWN) en onderliggend wegennet (OWN)
 19. Maritiem Service District Schiedam
 20. Ontsluiting glastuinbouw gebied Pijnacker West en Oost
 21. Rotterdam The Hague Airport - shuttle Randstadrail Meijersplein
 22. Food Innovation Academy
 23. Den Haag 2040 Binckhorst-CID-Scheveningen "Metro naar zee"
 24. Next Generation Woonwijken
 25. Gebiedsuitwerking Greenport 3.0 in Westland
 26. A20 Nieuwerkerk a/d IJssel-Gouda
 27. Corridor Rotterdam - Antwerpen (CRA)
 28. Smart Multi Commodity Grid
 29. Verstedelijkingsstrategie
 30. Geothermie
 31. Fieldlabinfrastructuur Zuid Holland
 32. Logistieke hotspot A12
 33. Multimodale ontsluiting Corridor A12 (Holland RailTerminal)
 34. Extra oeververbindingen
 35. Transformatie kantoren
 36. Central District Rotterdam
 37. Warmte hoofdtransportnet Zuid-Holland
 38. Proeftuinen energietransitie N470 en N211
 39. Bereikbaarheid campus Delft
 40. Bereikbaarheid Campus en station Leiden CS
 41. Scheveningen: "De kust voor Den Haag"
 42. Central Innovation District (CID), HSD campus, Innovation centre, museumkwartier, Binckhorsthaven
 43. Campus faciliteiten Leiden
 44. Campus vastgoed Leiden - Incubator
 45. Stationsgebied Leiden CS
Totale financiele dekking van selectie
Van de geselecteerde projecten
Totaal aantal projecten per fase
Totaal overzicht mijlpalen