JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Investeringsprogramma

Lijst
 1. Brienenoord- en Algeracorridor
 2. Glasvezel regio (backbone digitale infrastructuur)
 3. Campus vastgoed Delft
 4. Viersporigheid: Delft Zuid - Schiedam
 5. Laadpalen elektrisch vervoer
 6. OV visie Rotterdam 2040
 7. Financiering verduurzaming woningen kleine vve's
 8. Zero emissie openbaar vervoer
 9. Netwerkvisie RandstadRail 2040
 10. Samenloop Randstadrail E met Zoetermeerlijn 3/4
 11. Campus faciliteiten Delft
 12. Capelle aan den IJssel - Parkshuttle Kralingse Zoom
 13. Metropolitane fietsroutes
 14. Stationsgebied
 15. Viersporigheid: Rijswijk - Delft Zuid
 16. Biotech campus Delft
 17. Transformatie kantoren en winkels
 18. Aansluitingen hoofdwegennet (HWN) en onderliggend wegennet (OWN)
 19. Maritiem Service District Schiedam
 20. Rotterdam The Hague Airport - shuttle Randstadrail Meijersplein
 21. Food Innovation Academy
 22. Next Generation Woonwijken
 23. Gebiedsuitwerking Greenport 3.0 in Westland
 24. A20 Nieuwerkerk a/d IJssel-Gouda
 25. Corridor Rotterdam - Antwerpen (CRA)
 26. Smart Multi Commodity Grid
 27. Verstedelijkingsstrategie
 28. Geothermie
 29. Fieldlabinfrastructuur Zuid Holland
 30. Logistieke hotspot A12
 31. Multimodale ontsluiting Corridor A12 (Holland RailTerminal)
 32. Extra oeververbindingen
 33. Transformatie kantoren
 34. Central District Rotterdam
 35. Warmte hoofdtransportnet Zuid-Holland
 36. Proeftuinen energietransitie N470 en N211
 37. Bereikbaarheid campus Delft
 38. Central Innovation District (CID), HSD campus, Innovation centre, museumkwartier, Binckhorsthaven
 39. Campus vastgoed Leiden - Incubator
 40. Stationsgebied Leiden CS
 41. Den Haag 2040 Binckhorst-CID-Scheveningen ‘Koningscorridor naar Zee’
 42. Bereikbaarheid Campus en station Leiden CS
 43. Campus faciliteiten Leiden
 44. Ontsluiting glastuinbouw gebied Pijnacker West en Oost
 45. Scheveningen: "De kust voor Den Haag"

Welkom bij het Regionaal Investeringsprogramma

Voor het sterker maken van onze regio moeten we vernieuwen in viervoud. Om de economische kracht te versterken en de aantrekkelijkheid van de zuidelijke Randstad te vergroten is een Regionaal Investeringsprogramma opgesteld. Concrete projecten worden gebundeld die moeten leiden tot meer werkgelegenheid, economische groei, een duurzame aantrekkelijke regio om te wonen, te werken en te recreëren en een concurrerend (internationaal) vestigingsklimaat.

Naar de kaart

Het Regionaal Investeringsprogramma is opgesteld door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Economic Board Zuid-Holland, de Provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland en Drechtsteden.

Documenten
Vernieuwen economie

Vernieuwen verbindingen

De basis voor elke economie is de kwaliteit van de infrastructuur. Daarom zetten we in op het vernieuwen van verbindingen. Uitstekende verbindingen in alle...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen economie

In de toekomst bepaalt de next economy de concurrentiekracht van Nederland, dit vraagt om het vernieuwen van de economie. Digitalisering en verduurzaming van...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen energie

De regio wil bijdragen aan oplossingen voor mondiale uitdagingen op gebied van klimaat en duurzaamheid. Daarom werken we aan het vernieuwen van energie. Met de mainport, slimme logistieke oplossingen bij...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen stad & omgeving

Kwaliteit van leven in stedelijke regio’s wordt steeds belangrijker. We vernieuwen stad en omgeving tot een aantrekkelijk en veilig gebied met...

Lees meer…
Vernieuwen verbindingen

Vernieuwen verbindingen

Uitstekende verbindingen in alle modaliteiten (weg, spoor, water, lucht) zowel in onze regio als met het (Europese) achterland zijn en blijven van onverminderd belang. Investeringen in (light)rail hebben hierin een prominente plaats. Naast investeringsruimte zijn voldoende middelen voor beheer, onderhoud en vervanging van het bestaande areaal hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. Daarnaast tekent het belang van de ICT infrastructuur in al haar facetten zich steeds sterker af als randvoorwaarde voor het vestigingsklimaat.

Vernieuwen economie

Vernieuwen economie

Digitalisering en verduurzaming van energie-opwekking en efficiënt gebruik van productiesystemen, vervoersketens en dienstverlening hebben een grote positieve impact op de economische bedrijvigheid. Het gaat om vernieuwing én om doorontwikkeling van het bestaande. Omdat deze regio de ontwikkeling naar een nieuwe economie onderkent en omarmt, ontstaat hier nieuwe economische bedrijvigheid en werkgelegenheid op alle beroepsniveaus. Deze nieuwe banen vragen meer talent met nieuwe skills. Om iedereen de kans te geven mee te doen zijn investeringen nodig in onderwijs, coaching en individuele begeleiding. Cross-sectoraal werken we aan mondiale uitdagingen op het gebied van voeding, gezondheid, maritieme- en logistieke vraagstukken, watermanagement en veiligheid.

Vernieuwen energie

Vernieuwen energie

Met de mainport, slimme logistieke oplossingen bij TNO en TU Delft is dit dé regio voor het in de praktijk brengen van de circulaire economie, hergebruik van grondstoffen en het duurzaam benutten van natuurlijke hulpbronnen. We verduurzamen stapsgewijs onze energievoorziening (geothermie, zon, wind) en zetten in op efficiënter energieverbruik in industrie, glastuinbouw en gebouwde omgeving.

Vernieuwen stad en omgeving

Vernieuwen stad en omgeving

We vernieuwen stad en omgeving tot een aantrekkelijk en veilig gebied met een goede woon- en leefomgeving, topklasse werklocaties, nabij goed toegankelijk groen met ruimte voor sport, cultuur en vrije tijd. We versterken het groen in en om de stad en ontwikkelen onze binnensteden tot nog aantrekkelijker gebieden.

Totale financiele dekking van selectie
Van de geselecteerde projecten
Totaal aantal projecten per fase
Totaal overzicht mijlpalen