JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Investeringsprogramma

Lijst
 1. Central Innovation District (CID), HSD campus, Innovation centre, museumkwartier, Binckhorsthaven
 2. Ontwikkeling Cruiseports
 3. Rivieroevers Binnenstad
 4. CCS
 5. Nieuwe verdienmodellen voor AGF reststromen
 6. Vertical Farming
 7. Rijnerwatering
 8. Metropolitane fietsroutes
 9. Transformatie kantoren
 10. Monstersche sluis
 11. Glasvezel regio (backbone digitale infrastructuur)
 12. Biotech campus Delft
 13. Campus vastgoed Delft
 14. Campus faciliteiten Delft
 15. Campus faciliteiten Leiden
 16. Campus vastgoed Leiden - Incubator
 17. Herontwikkeling EMK terrein
 18. Central District Rotterdam
 19. Herontwikkeling Leidsenhage
 20. Schiedam - Metroshuttle en Havenshuttle Vijfsluizen
 21. Stationsgebied
 22. Rotterdam The Hague Airport - shuttle Randstadrail Meijersplein
 23. Stationsgebied Leiden CS
 24. Samenloop Randstadrail E met Zoetermeerlijn 3/4
 25. OV visie Rotterdam 2040
 26. Aansluitingen hoofdwegennet (HWN) en onderliggend wegennet (OWN)
 27. Brienenoord- en Algeracorridor
 28. Den Haag 2040 Binckhorst-CID-Scheveningen "Metro naar zee"
 29. Multimodale ontsluiting Corridor A12 (Holland RailTerminal)
 30. Capelle aan den IJssel - Parkshuttle Kralingse Zoom
 31. Extra oeververbindingen
 32. Gebiedsuitwerking Greenport 3.0 in Westland
 33. Hoekse Lijn
 34. Getijdencentrale Brouwersdam/Ontwikkeling Grevelingen
 35. Theemswegtracé
 36. Actieplan Versterking Industrie Rotterdam - Moerdijk
 37. Ontwikkeling offshore / maritieme industrie Maasvlakte 2
 38. Omgeving station Pr. Alexander
 39. Onderwijs & Arbeidsmarkt instituut voor Transitie, Food for the Future
 40. Doorontwikkeling warmtenet Drechtsteden
 41. TIMA (Duurzaamheids fabriek)
 42. SMASH
 43. Doorstroming, verfraaiing en verduurzaming Plaspoelpolder
 44. Sternetroutes - Fietsroutes tussen steden verbeteren
 45. Gebiedsontwikkeling Havengebied - Plaspoelpolder
 46. Stadspark Wilhelminapark
 47. European Patent Office - realisatie nieuwbouw
 48. Transformatie kantorenlocatie In de Bogaard
 49. Rivier als Getijdenpark
 50. Blauwe verbinding Zuidrand Rotterdam
 51. Zonneenergie Rotterdam
 52. Ontwikkelen Maritiem District
 53. Coolsingel
 54. Hoboken Museumpark
 55. Scheveningen: "De kust voor Den Haag"
 56. Regeneratieve Geneeskunde
 57. Verdieping Nieuwe Waterweg
 58. Logistieke hotspot A12
 59. Corridor Rotterdam - Antwerpen (CRA)
 60. Laadpalen elektrisch vervoer
 61. Internationaal hippisch Kenniscentrum MRDH/CHIO
 62. Smart Multi Commodity Grid
 63. Financiering verduurzaming woningen kleine vve's
 64. Verstedelijkingsstrategie
 65. Viersporigheid: Delft Zuid- Schiedam
 66. Bereikbaarheid Campus en station Leiden CS
 67. Bereikbaarheid campus Delft
 68. Delft - ResearchLab TU Campus Delft
 69. Big Data Innovatiehub
 70. Groene Hart Werkt
 71. Molenvlietpark
 72. A20 Nieuwerkerk a/d IJssel-Gouda
 73. Geothermie
 74. Windenergie
 75. Knooppunt A16 - N3, inclusief Dordtse Kil IV
 76. Smart Grid Dordtse Kil IV
 77. Zon
 78. Proeftuinen energietransitie N470 en N211
 79. Energy highway N59
 80. Bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek
 81. Warmte hoofdtransportnet Zuid-Holland
 82. Energy Island: ontwikkeling groene waterstofeconomie H2GO
 83. Smart Integrator 4 Aero / Space
 84. Rotterdam Makers District,Transformatie Marconiplein en Vierhavenblok
 85. Rotterdam Makers District, Infrastructuurpakket
 86. Rotterdam Makers District, Ontwikkeling productiecampus
 87. Hart van Zuid
 88. Landgoederen Schiezone
 89. Lijndraaiersbrug
 90. De Vliet
 91. Poort van de Delta Haringvliet
 92. Klimaatbestendige regio (veenweidegebied)
 93. Hoeksche Waard A4-zuid
 94. Innovatieve landbouw in de Hoeksche Waard
 95. Fieldlabinfrastructuur Zuid Holland
 96. The Green Village
 97. Nieuw Reijerwaard Testopstelling Vertical Farming
 98. A15 Traject Papendrecht-Gorinchem
 99. Lokale distributie netwerken
 100. Nationaal Park Delta Biesbosch Haringvliet
 101. Kaas Experience Center Bleskensgraaf
 102. Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs - Primair ICT-HBO in de regio
 103. Blueport/Bedrijfscluster watersport
 104. Werelderfgoed Kinderdijk
 105. Verbinden Waterlinies en vestingsteden
 106. Verbeteren personenvervoer over water
 107. Space Tech Campus-Uitbouw Space Business Park
 108. Rondje Rijn-IJssel
 109. Mobiliteit in kerngebieden Groene Hart
 110. A27 Traject Houten - Hooipolders
 111. Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs - Primair maritiem-HBO in de regio
 112. RijswijkBuiten
 113. A4 Passage + Poorten en Inprikkers
 114. Zonne-energie tram en metro
 115. Centrale As
 116. Onderzoek naar de last mile in Businesspark Plaspoelpolder en omgeving
 117. Haalbaarheidsonderzoek Den Haag - Binckhorstshuttle
 118. Dutch Optics Centre (DOC)
 119. RAMLAB
 120. Freshteq.NL
 121. Medical Delta Living Labs
 122. Smart, Safe & Resilient Mainports
 123. Robovalley
 124. Netwerkvisie RandstadRail 2040
 125. Kas als Apotheek
 126. Food Innovation Academy
 127. Next Generation Woonwijken
 128. Ontsluiting glastuinbouw gebied Pijnacker West en Oost
 129. Maritiem Service District Schiedam
 130. Zero emissie openbaar vervoer
 131. Viersporigheid: Rijswijk - Delft Zuid
 132. Lely campus
 133. RID Programmering / accelerator
 134. RDM Herontwikkeling grofsmederij
 135. Doorontwikkeling Dutch Innovation Park
 136. Vaarverbinding Zoetermeer
 137. Leiden - Shuttle BiosciencePark
 138. Rijn en Veenstreek
 139. Groenstructuur Holland-Rijnland
 140. Hart van groen blauwe netwerk Holland Rijnland/ Singelpark leiden
 141. Blueport / Hollandse plassen
 142. Blue Energy Deal
 143. Space tech Campus Uitbouw space campus
 144. Flower Science
 145. Unmanned Valley
 146. Verbinding Malieveld-Haagse Bos
 147. Tramontsluiting Scheveningen Haven (1ste fase)
 148. Kustfietsroute
 149. Ruijven Noord
 150. Verlengde Velostrada
 151. Nieuwe Schenkverbinding
 152. Bereikbaarheid Scheveningen op piekmomenten
 153. Coolport Noord-West (Nieuwe Waterweg)
 154. Oranjepolder
 155. Herinrichting Krimpenerhout
 156. Fiets - / voetveer Stormpolder - IJsselmonde
 157. Nieuwe verbindingsweg N210 - Noord / Lekdijk
 158. Noordrand Voorne-Putten
 159. Zuidrand Voorne-Putten (Haringvliet)
 160. Transportium
 161. Waaloevers
 162. Nieuw Reijerwaard - Productielocatie Duurzame Energie
 163. World Food Parc-Human Capital Pool
 164. World Food Parc- Smart Logistics
 165. World Food Parc- Verwaarden reststromen
 166. Nieuw Reijerwaard - Freshcentre/Centre of expertise
 167. Bioraffinage
 168. Op- en afritten A20
 169. River Art
 170. Rivierzone
 171. A15 traject Papendrecht - Gorinchem
 172. Aerospace Innovation Centre
 173. Dutch Offshore Technology Centre
 174. Proeftuin Delta innovaties ZH
 175. Digital Factory Composites
 176. Capaciteitsuitbreiding A12 en verbeteren uitstraling
 177. Landgoederen Duin Horst en Weide
 178. Verbinding groen N44
 179. Rotte-Rijn-Vliet
 180. Koningsrust / Westgaag - Oostgaag / Maaslandse Dam
 181. Bio Base Greenport
 182. Dutch Windwheel
 183. VP Delta
 184. Verbeteren ontsluiting bedrijvenparken en glastuinbouw gebieden
 185. De Bernisse
 186. Flood Proof Holland
 187. Proeftuin multi commodity smart grid
 188. Transformatie kantoren en winkels
 189. Glasvezel Stormpolder en omgeving
 190. Smart Grid Stormpoldergebied
 191. Hollandse banen
 192. Instrumentation for Space
Totale financiele dekking van selectie
Van de geselecteerde projecten
Totaal aantal projecten per fase
Totaal overzicht mijlpalen