JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Investeringsprogramma

Lijst
 1. Rotterdamsebaan
 2. Verlengde Velostrada
 3. Verbinding Malieveld-Haagse Bos
 4. Pilot Automatisch Vervoer Last Mile Binkhorst (AVLM)
 5. Gebiedsuitwerking Greenport 3.0 in Westland
 6. Corridor Rotterdam - Antwerpen (CRA)
 7. Hart van groen blauwe netwerk Holland Rijnland/ Singelpark leiden
 8. Hollandse Plassen
 9. Space Campus Noordwijk
 10. Herinrichting Krimpenerhout
 11. Herontwikkeling EMK terrein
 12. Smart Grid Stormpoldergebied
 13. Glasvezel Stormpolder en omgeving
 14. Nieuwe verbindingsweg N210 - Noord / Lekdijk
 15. Gebiedsontwikkeling Havengebied - Plaspoelpolder
 16. Doorstroming, verfraaiing en verduurzaming Plaspoelpolder
 17. European Patent Office - realisatie nieuwbouw
 18. RijswijkBuiten
 19. Gebiedsontwikkeling In de Bogaard
 20. Fiets - / voetveer Stormpolder - IJsselmonde
 21. Rijn- en Veenstreek
 22. Verbeteren ontsluiting bedrijvenparken en glastuinbouw gebieden
 23. Ontsluiting glastuinbouw gebied Pijnacker West en Oost
 24. Molenvlietpark
 25. Blauwe verbinding Zuidrand Rotterdam
 26. Landgoederen Schiezone
 27. Onderwijs & Arbeidsmarkt instituut voor Transitie, Food for the Future
 28. CCS
 29. Waste to Chemicals
 30. Verdieping Nieuwe Waterweg
 31. Extra oeververbindingen
 32. Theemswegtracé
 33. Actieplan Versterking Industrie Rotterdam - Moerdijk
 34. Ontwikkeling offshore / maritieme industrie Maasvlakte 2
 35. RID Programmering / accelerator
 36. RDM Herontwikkeling grofsmederij
 37. Rotterdam Makers District, Ontwikkeling productiecampus
 38. Rotterdam Makers District,Transformatie Marconiplein en Vierhavenblok
 39. Rotterdam Makers District, Infrastructuurpakket
 40. Central District Rotterdam
 41. Ontwikkelen Maritiem District
 42. Hoboken Museumpark
 43. Rivieroevers Binnenstad
 44. Zonneenergie Rotterdam
 45. Rivier als Getijdenpark
 46. Hart van Zuid
 47. Omgeving station Pr. Alexander
 48. Coolsingel
 49. Nieuwe verdienmodellen voor AGF reststromen
 50. Vertical Farming
 51. Internationaal hippisch Kenniscentrum MRDH/CHIO
 52. Netwerkvisie RandstadRail 2040
 53. Proeftuinen energietransitie N470 en N211
 54. River Art
 55. Blueport/Bedrijfscluster watersport
 56. Instrumentation for Space
 57. Groene Hart Werkt
 58. Blue Energy Deal
 59. Unmanned Valley Valkenburg
 60. Campus faciliteiten Leiden
 61. Bereikbaarheid Campus en station Leiden CS
 62. Leiden - Shuttle BiosciencePark
 63. Ruijven Noord
 64. Rivierzone
 65. Maritiem Service District Schiedam
 66. Rotte-Rijn-Vliet
 67. MIRT-Verkenning Binckhorst-CID
 68. Groene Cirkel innovatieve en duurzame landbouw en voedselketen Zuid-Hollandse eilanden
 69. Rondje Rijn-IJssel
 70. Den Haag 2040 Binckhorst-CID-Scheveningen ‘Koningscorridor naar Zee’
 71. Smart Multi Commodity Grid
 72. Warmte hoofdtransportnet Zuid-Holland
 73. Nationaal Park Delta Biesbosch Haringvliet
 74. Poort van de Delta Haringvliet
 75. Logistieke hotspot A12
 76. Fieldlabinfrastructuur Zuid Holland
 77. Scheveningen: "De kust voor Den Haag"
 78. Transformatie kantoren en winkels
 79. Viersporigheid: Delft Zuid - Schiedam
 80. Verstedelijkingsstrategie
 81. Next Generation Woonwijken
 82. Viersporigheid: Rijswijk - Delft Zuid
 83. Zero emissie openbaar vervoer
 84. Fiets: Hollandse Banen
 85. OV visie Rotterdam 2040
 86. Samenloop Randstadrail E met Zoetermeerlijn 3/4
 87. Zonne-energie tram en metro
 88. Aansluitingen hoofdwegennet (HWN) en onderliggend wegennet (OWN)
 89. Hoekse Lijn
 90. Metropolitane fietsroutes
 91. Laadpalen elektrisch vervoer
 92. Schiedam - Metroshuttle en Havenshuttle Vijfsluizen
 93. Regeneratieve Geneeskunde
 94. Stationsgebied Leiden CS
 95. Campus vastgoed Leiden - Incubator
 96. Central Innovation District (CID), HSD campus, Innovation centre, museumkwartier, Binckhorsthaven
 97. Ontwikkeling Cruiseports
 98. Rijnerwatering
 99. Transformatie kantoren
 100. Monstersche sluis
 101. Glasvezel regio (backbone digitale infrastructuur)
 102. Biotech campus Delft
 103. Campus vastgoed Delft
 104. Campus faciliteiten Delft
 105. Herontwikkeling Leidsenhage
 106. Stationsgebied
 107. Rotterdam The Hague Airport - shuttle Randstadrail Meijersplein
 108. Brienenoord- en Algeracorridor
 109. Multimodale ontsluiting Corridor A12 (Holland RailTerminal)
 110. Capelle aan den IJssel - Parkshuttle Kralingse Zoom
 111. Getijdencentrale Brouwersdam/Ontwikkeling Grevelingen
 112. Doorontwikkeling warmtenet Drechtsteden
 113. TIMA (Duurzaamheids fabriek)
 114. SMASH
 115. Sternetroutes - Fietsroutes tussen steden verbeteren
 116. Stadspark Wilhelminapark
 117. Financiering verduurzaming woningen kleine vve's
 118. Bereikbaarheid campus Delft
 119. Delft - ResearchLab TU Campus Delft
 120. Big Data Innovatiehub
 121. A20 Nieuwerkerk a/d IJssel-Gouda
 122. Geothermie
 123. Windenergie
 124. Knooppunt A16 - N3, inclusief Dordtse Kil IV
 125. Smart Grid Dordtse Kil IV
 126. Zon
 127. Energy highway N59
 128. Bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek
 129. Energy Island: ontwikkeling groene waterstofeconomie H2GO
 130. Smart Integrator 4 Aero / Space
 131. Lijndraaiersbrug
 132. De Vliet
 133. Klimaatbestendige regio (veenweidegebied)
 134. Hoeksche Waard A4-zuid
 135. The Green Village
 136. Nieuw Reijerwaard Testopstelling Vertical Farming
 137. A15 Traject Papendrecht-Gorinchem
 138. Lokale distributie netwerken
 139. Kaas Experience Center Bleskensgraaf
 140. Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs - Primair ICT-HBO in de regio
 141. Werelderfgoed Kinderdijk
 142. Verbinden Waterlinies en vestingsteden
 143. Verbeteren personenvervoer over water
 144. Mobiliteit in kerngebieden Groene Hart
 145. A27 Traject Houten - Hooipolders
 146. Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs - Primair maritiem-HBO in de regio
 147. A4 Passage + Poorten en Inprikkers
 148. Centrale As
 149. Dutch Optics Centre (DOC)
 150. RAMLAB
 151. Freshteq.NL
 152. Medical Delta Living Labs
 153. Smart, Safe & Resilient Mainports
 154. Robovalley
 155. Kas als Apotheek
 156. Food Innovation Academy
 157. Lely campus
 158. Doorontwikkeling Dutch Innovation Park
 159. Vaarverbinding Zoetermeer
 160. Flower Science
 161. Coolport Noord-West (Nieuwe Waterweg)
 162. Oranjepolder
 163. Noordrand Voorne-Putten
 164. Zuidrand Voorne-Putten (Haringvliet)
 165. Transportium
 166. Waaloevers
 167. Nieuw Reijerwaard - Productielocatie Duurzame Energie
 168. World Food Parc-Human Capital Pool
 169. World Food Parc- Smart Logistics
 170. World Food Parc- Verwaarden reststromen
 171. Nieuw Reijerwaard - Freshcentre/Centre of expertise
 172. Op- en afritten A20
 173. A15 traject Papendrecht - Gorinchem
 174. Aerospace Innovation Centre
 175. Dutch Offshore Technology Centre
 176. Proeftuin Delta innovaties ZH
 177. Digital Factory Composites
 178. Capaciteitsuitbreiding A12 en verbeteren uitstraling
 179. Landgoederen Duin Horst en Weide
 180. Verbinding groen N44
 181. Koningsrust / Westgaag - Oostgaag / Maaslandse Dam
 182. Bio Base Greenport
 183. Dutch Windwheel
 184. VP Delta
 185. De Bernisse
 186. Flood Proof Holland
 187. Proeftuin multi commodity smart grid

Welkom bij het Regionaal Investeringsprogramma

Voor het sterker maken van onze regio moeten we vernieuwen in viervoud. Om de economische kracht te versterken en de aantrekkelijkheid van de zuidelijke Randstad te vergroten is een Regionaal Investeringsprogramma opgesteld. Concrete projecten worden gebundeld die moeten leiden tot meer werkgelegenheid, economische groei, een duurzame aantrekkelijke regio om te wonen, te werken en te recreëren en een concurrerend (internationaal) vestigingsklimaat.

Naar de kaart

Het Regionaal Investeringsprogramma is opgesteld door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Economic Board Zuid-Holland, de Provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland en Drechtsteden.

Documenten
Vernieuwen economie

Vernieuwen verbindingen

De basis voor elke economie is de kwaliteit van de infrastructuur. Daarom zetten we in op het vernieuwen van verbindingen. Uitstekende verbindingen in alle...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen economie

In de toekomst bepaalt de next economy de concurrentiekracht van Nederland, dit vraagt om het vernieuwen van de economie. Digitalisering en verduurzaming van...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen energie

De regio wil bijdragen aan oplossingen voor mondiale uitdagingen op gebied van klimaat en duurzaamheid. Daarom werken we aan het vernieuwen van energie. Met de mainport, slimme logistieke oplossingen bij...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen stad & omgeving

Kwaliteit van leven in stedelijke regio’s wordt steeds belangrijker. We vernieuwen stad en omgeving tot een aantrekkelijk en veilig gebied met...

Lees meer…
Vernieuwen verbindingen

Vernieuwen verbindingen

Uitstekende verbindingen in alle modaliteiten (weg, spoor, water, lucht) zowel in onze regio als met het (Europese) achterland zijn en blijven van onverminderd belang. Investeringen in (light)rail hebben hierin een prominente plaats. Naast investeringsruimte zijn voldoende middelen voor beheer, onderhoud en vervanging van het bestaande areaal hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. Daarnaast tekent het belang van de ICT infrastructuur in al haar facetten zich steeds sterker af als randvoorwaarde voor het vestigingsklimaat.

Vernieuwen economie

Vernieuwen economie

Digitalisering en verduurzaming van energie-opwekking en efficiënt gebruik van productiesystemen, vervoersketens en dienstverlening hebben een grote positieve impact op de economische bedrijvigheid. Het gaat om vernieuwing én om doorontwikkeling van het bestaande. Omdat deze regio de ontwikkeling naar een nieuwe economie onderkent en omarmt, ontstaat hier nieuwe economische bedrijvigheid en werkgelegenheid op alle beroepsniveaus. Deze nieuwe banen vragen meer talent met nieuwe skills. Om iedereen de kans te geven mee te doen zijn investeringen nodig in onderwijs, coaching en individuele begeleiding. Cross-sectoraal werken we aan mondiale uitdagingen op het gebied van voeding, gezondheid, maritieme- en logistieke vraagstukken, watermanagement en veiligheid.

Vernieuwen energie

Vernieuwen energie

Met de mainport, slimme logistieke oplossingen bij TNO en TU Delft is dit dé regio voor het in de praktijk brengen van de circulaire economie, hergebruik van grondstoffen en het duurzaam benutten van natuurlijke hulpbronnen. We verduurzamen stapsgewijs onze energievoorziening (geothermie, zon, wind) en zetten in op efficiënter energieverbruik in industrie, glastuinbouw en gebouwde omgeving.

Vernieuwen stad en omgeving

Vernieuwen stad en omgeving

We vernieuwen stad en omgeving tot een aantrekkelijk en veilig gebied met een goede woon- en leefomgeving, topklasse werklocaties, nabij goed toegankelijk groen met ruimte voor sport, cultuur en vrije tijd. We versterken het groen in en om de stad en ontwikkelen onze binnensteden tot nog aantrekkelijker gebieden.

documenten

Hier vindt u de uitvoeringsstrategie van het Regionaal Investeringsprogramma zoals opgesteld bij de start in 2016 en de bijbehorende factsheet. Ook vindt u hier de eerste voortgangsrapportage opgesteld medio 2017, inclusief bijlagen. Aan de huidige voortgangsrapportage van 2018 wordt nog gewerkt. Deze publiceren wij hier binnenkort.

Totale financiele dekking van selectie
Van de geselecteerde projecten
Totaal aantal projecten per fase
Totaal overzicht mijlpalen