JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Investeringsprogramma

Lijst
 1. A4 Passage + Poorten en Inprikkers
 2. Rotterdamsebaan
 3. MIRT-Verkenning Binckhorst-CID
 4. Glasvezel regio (backbone digitale infrastructuur)
 5. River Art
 6. Zero emissie openbaar vervoer
 7. Scheveningen: "De kust voor Den Haag"
 8. Verbinding Malieveld-Haagse Bos
 9. Rijnerwatering
 10. Verlengde Velostrada
 11. Pilot Automatisch Vervoer Last Mile Binkhorst (AVLM)
 12. Gebiedsuitwerking Greenport 3.0 in Westland
 13. Corridor Rotterdam - Antwerpen (CRA)
 14. Hart van groen blauwe netwerk Holland Rijnland/ Singelpark leiden
 15. Hollandse Plassen
 16. Space Campus Noordwijk
 17. Herinrichting Krimpenerhout
 18. Herontwikkeling EMK terrein
 19. Smart Grid Stormpoldergebied
 20. Glasvezel Stormpolder en omgeving
 21. Nieuwe verbindingsweg N210 - Noord / Lekdijk
 22. Gebiedsontwikkeling Havengebied - Plaspoelpolder
 23. Doorstroming, verfraaiing en verduurzaming Plaspoelpolder
 24. European Patent Office - realisatie nieuwbouw
 25. RijswijkBuiten
 26. Gebiedsontwikkeling In de Bogaard
 27. Fiets - / voetveer Stormpolder - IJsselmonde
 28. Rijn- en Veenstreek
 29. Verbeteren ontsluiting bedrijvenparken en glastuinbouw gebieden
 30. Ontsluiting glastuinbouw gebied Pijnacker West en Oost
 31. Molenvlietpark
 32. Blauwe verbinding Zuidrand Rotterdam
 33. Landgoederen Schiezone
 34. Onderwijs & Arbeidsmarkt instituut voor Transitie, Food for the Future
 35. CCS
 36. Waste to Chemicals
 37. Verdieping Nieuwe Waterweg
 38. Extra oeververbindingen
 39. Theemswegtracé
 40. Actieplan Versterking Industrie Rotterdam - Moerdijk
 41. Ontwikkeling offshore / maritieme industrie Maasvlakte 2
 42. Central District Rotterdam
 43. Ontwikkelen Maritiem District
 44. Hoboken Museumpark
 45. Rivieroevers Binnenstad
 46. Zonneenergie Rotterdam
 47. Rivier als Getijdenpark
 48. Hart van Zuid
 49. Omgeving station Pr. Alexander
 50. Coolsingel
 51. Nieuwe verdienmodellen voor AGF reststromen
 52. Vertical Farming
 53. Internationaal hippisch Kenniscentrum MRDH/CHIO
 54. Netwerkvisie RandstadRail 2040
 55. Proeftuinen energietransitie N470 en N211
 56. Blueport/Bedrijfscluster watersport
 57. Instrumentation for Space
 58. Groene Hart Werkt
 59. Blue Energy Deal
 60. Unmanned Valley Valkenburg
 61. Campus faciliteiten Leiden
 62. Bereikbaarheid Campus en station Leiden CS
 63. Leiden - Shuttle BiosciencePark
 64. Ruijven Noord
 65. Rivierzone
 66. Maritiem Service District Schiedam
 67. Rotte-Rijn-Vliet
 68. Groene Cirkel innovatieve en duurzame landbouw en voedselketen Zuid-Hollandse eilanden
 69. Rondje Rijn-IJssel
 70. Den Haag 2040 Binckhorst-CID-Scheveningen ‘Koningscorridor naar Zee’
 71. Smart Multi Commodity Grid
 72. Warmte hoofdtransportnet Zuid-Holland
 73. Nationaal Park Delta Biesbosch Haringvliet
 74. Poort van de Delta Haringvliet
 75. Logistieke hotspot A12
 76. Fieldlabinfrastructuur Zuid Holland
 77. Transformatie kantoren en winkels
 78. Viersporigheid: Delft Zuid - Schiedam
 79. Verstedelijkingsstrategie
 80. Next Generation Woonwijken
 81. Viersporigheid: Rijswijk - Delft Zuid
 82. Fiets: Hollandse Banen
 83. OV visie Rotterdam 2040
 84. Samenloop Randstadrail E met Zoetermeerlijn 3/4
 85. Zonne-energie tram en metro
 86. Aansluitingen hoofdwegennet (HWN) en onderliggend wegennet (OWN)
 87. Hoekse Lijn
 88. Metropolitane fietsroutes
 89. Laadpalen elektrisch vervoer
 90. Schiedam - Metroshuttle en Havenshuttle Vijfsluizen
 91. Regeneratieve Geneeskunde
 92. Stationsgebied Leiden CS
 93. Campus vastgoed Leiden - Incubator
 94. Central Innovation District (CID), HSD campus, Innovation centre, museumkwartier, Binckhorsthaven
 95. Ontwikkeling Cruiseports
 96. Transformatie kantoren
 97. Monstersche sluis
 98. Biotech campus Delft
 99. Campus vastgoed Delft
 100. Campus faciliteiten Delft
 101. Herontwikkeling Leidsenhage
 102. Stationsgebied
 103. Rotterdam The Hague Airport - shuttle Randstadrail Meijersplein
 104. Brienenoord- en Algeracorridor
 105. Multimodale ontsluiting Corridor A12 (Holland RailTerminal)
 106. Capelle aan den IJssel - Parkshuttle Kralingse Zoom
 107. Getijdencentrale Brouwersdam/Ontwikkeling Grevelingen
 108. Doorontwikkeling warmtenet Drechtsteden
 109. TIMA (Duurzaamheids fabriek)
 110. SMASH
 111. Sternetroutes - Fietsroutes tussen steden verbeteren
 112. Stadspark Wilhelminapark
 113. Financiering verduurzaming woningen kleine vve's
 114. Bereikbaarheid campus Delft
 115. Delft - ResearchLab TU Campus Delft
 116. Big Data Innovatiehub
 117. A20 Nieuwerkerk a/d IJssel-Gouda
 118. Geothermie
 119. Windenergie
 120. Knooppunt A16 - N3, inclusief Dordtse Kil IV
 121. Smart Grid Dordtse Kil IV
 122. Zon
 123. Energy highway N59
 124. Bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek
 125. Energy Island: ontwikkeling groene waterstofeconomie H2GO
 126. Smart Integrator 4 Aero / Space
 127. Lijndraaiersbrug
 128. De Vliet
 129. Klimaatbestendige regio (veenweidegebied)
 130. Hoeksche Waard A4-zuid
 131. The Green Village
 132. Nieuw Reijerwaard Testopstelling Vertical Farming
 133. A15 Traject Papendrecht-Gorinchem
 134. Lokale distributie netwerken
 135. Kaas Experience Center Bleskensgraaf
 136. Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs - Primair ICT-HBO in de regio
 137. Werelderfgoed Kinderdijk
 138. Verbinden Waterlinies en vestingsteden
 139. Verbeteren personenvervoer over water
 140. Mobiliteit in kerngebieden Groene Hart
 141. A27 Traject Houten - Hooipolders
 142. Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs - Primair maritiem-HBO in de regio
 143. Centrale As
 144. Dutch Optics Centre (DOC)
 145. RAMLAB
 146. Freshteq.NL
 147. Medical Delta Living Labs
 148. Smart, Safe & Resilient Mainports
 149. Robovalley
 150. Kas als Apotheek
 151. Food Innovation Academy
 152. Lely campus
 153. Doorontwikkeling Dutch Innovation Park
 154. Vaarverbinding Zoetermeer
 155. Flower Science
 156. Coolport Noord-West (Nieuwe Waterweg)
 157. Oranjepolder
 158. Noordrand Voorne-Putten
 159. Zuidrand Voorne-Putten (Haringvliet)
 160. Transportium
 161. Waaloevers
 162. Nieuw Reijerwaard - Productielocatie Duurzame Energie
 163. World Food Parc-Human Capital Pool
 164. World Food Parc- Smart Logistics
 165. World Food Parc- Verwaarden reststromen
 166. Nieuw Reijerwaard - Freshcentre/Centre of expertise
 167. Op- en afritten A20
 168. A15 traject Papendrecht - Gorinchem
 169. Aerospace Innovation Centre
 170. Dutch Offshore Technology Centre
 171. Proeftuin Delta innovaties ZH
 172. Digital Factory Composites
 173. Capaciteitsuitbreiding A12 en verbeteren uitstraling
 174. Landgoederen Duin Horst en Weide
 175. Verbinding groen N44
 176. Koningsrust / Westgaag - Oostgaag / Maaslandse Dam
 177. Bio Base Greenport
 178. Dutch Windwheel
 179. VP Delta
 180. De Bernisse
 181. Flood Proof Holland
 182. Proeftuin multi commodity smart grid

Welkom bij het Regionaal Investeringsprogramma

Voor het sterker maken van onze regio moeten we vernieuwen in viervoud. Om de economische kracht te versterken en de aantrekkelijkheid van de zuidelijke Randstad te vergroten is een Regionaal Investeringsprogramma opgesteld. Concrete projecten worden gebundeld die moeten leiden tot meer werkgelegenheid, economische groei, een duurzame aantrekkelijke regio om te wonen, te werken en te recreëren en een concurrerend (internationaal) vestigingsklimaat.

Naar de kaart

Het Regionaal Investeringsprogramma is opgesteld door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Economic Board Zuid-Holland, de Provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland en Drechtsteden.

Documenten
Vernieuwen economie

Vernieuwen verbindingen

De basis voor elke economie is de kwaliteit van de infrastructuur. Daarom zetten we in op het vernieuwen van verbindingen. Uitstekende verbindingen in alle...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen economie

In de toekomst bepaalt de next economy de concurrentiekracht van Nederland, dit vraagt om het vernieuwen van de economie. Digitalisering en verduurzaming van...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen energie

De regio wil bijdragen aan oplossingen voor mondiale uitdagingen op gebied van klimaat en duurzaamheid. Daarom werken we aan het vernieuwen van energie. Met de mainport, slimme logistieke oplossingen bij...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen stad & omgeving

Kwaliteit van leven in stedelijke regio’s wordt steeds belangrijker. We vernieuwen stad en omgeving tot een aantrekkelijk en veilig gebied met...

Lees meer…
Vernieuwen verbindingen

Vernieuwen verbindingen

Uitstekende verbindingen in alle modaliteiten (weg, spoor, water, lucht) zowel in onze regio als met het (Europese) achterland zijn en blijven van onverminderd belang. Investeringen in (light)rail hebben hierin een prominente plaats. Naast investeringsruimte zijn voldoende middelen voor beheer, onderhoud en vervanging van het bestaande areaal hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. Daarnaast tekent het belang van de ICT infrastructuur in al haar facetten zich steeds sterker af als randvoorwaarde voor het vestigingsklimaat.

Vernieuwen economie

Vernieuwen economie

Digitalisering en verduurzaming van energie-opwekking en efficiënt gebruik van productiesystemen, vervoersketens en dienstverlening hebben een grote positieve impact op de economische bedrijvigheid. Het gaat om vernieuwing én om doorontwikkeling van het bestaande. Omdat deze regio de ontwikkeling naar een nieuwe economie onderkent en omarmt, ontstaat hier nieuwe economische bedrijvigheid en werkgelegenheid op alle beroepsniveaus. Deze nieuwe banen vragen meer talent met nieuwe skills. Om iedereen de kans te geven mee te doen zijn investeringen nodig in onderwijs, coaching en individuele begeleiding. Cross-sectoraal werken we aan mondiale uitdagingen op het gebied van voeding, gezondheid, maritieme- en logistieke vraagstukken, watermanagement en veiligheid.

Vernieuwen energie

Vernieuwen energie

Met de mainport, slimme logistieke oplossingen bij TNO en TU Delft is dit dé regio voor het in de praktijk brengen van de circulaire economie, hergebruik van grondstoffen en het duurzaam benutten van natuurlijke hulpbronnen. We verduurzamen stapsgewijs onze energievoorziening (geothermie, zon, wind) en zetten in op efficiënter energieverbruik in industrie, glastuinbouw en gebouwde omgeving.

Vernieuwen stad en omgeving

Vernieuwen stad en omgeving

We vernieuwen stad en omgeving tot een aantrekkelijk en veilig gebied met een goede woon- en leefomgeving, topklasse werklocaties, nabij goed toegankelijk groen met ruimte voor sport, cultuur en vrije tijd. We versterken het groen in en om de stad en ontwikkelen onze binnensteden tot nog aantrekkelijker gebieden.

Totale financiele dekking van selectie
Van de geselecteerde projecten
Totaal aantal projecten per fase
Totaal overzicht mijlpalen