JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Investeringsprogramma

Lijst
 1. Rotte
 2. Zon
 3. Proeftuinen energietransitie N470 en N211
 4. Energy highway N59
 5. Bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek
 6. Warmte hoofdtransportnet Zuid-Holland
 7. Energy Island: ontwikkeling groene waterstofeconomie H2GO
 8. Verdieping Nieuwe Waterweg
 9. Ontwikkelen Maritiem District
 10. Rivieroevers Binnenstad: Nieuwe Maas
 11. Rivier als Getijdenpark
 12. Theemswegtracé
 13. Bereikbaarheid Campus en station Leiden CS
 14. Smart Integrator 4 Aero / Space
 15. Rotterdam Makers District,Transformatie Marconiplein en Vierhavenblok
 16. Rotterdam Makers District, Infrastructuurpakket
 17. Rotterdam Makers District, Ontwikkeling productiecampus
 18. Hart van Zuid
 19. Landgoederen Schiezone
 20. Lijndraaiersbrug
 21. Zonneenergie Rotterdam
 22. Omgeving station Pr. Alexander
 23. Hoboken Museumpark
 24. Coolsingel
 25. Central District Rotterdam
 26. De Vliet
 27. Transformatie kantoren
 28. Herontwikkeling Leidsenhage
 29. Hoekse Lijn
 30. Monstersche sluis
 31. Poort van de Delta Haringvliet
 32. Extra oeververbindingen
 33. Multimodale ontsluiting Corridor A12 (Holland RailTerminal)
 34. Klimaatbestendige regio (veenweidegebied)
 35. Groene Hart Werkt
 36. Logistieke hotspot A12
 37. Hoeksche Waard A4-zuid
 38. Innovatieve landbouw in de Hoeksche Waard
 39. Getijdencentrale Brouwersdam/Ontwikkeling Grevelingen
 40. Fieldlabinfrastructuur Zuid Holland
 41. Windenergie
 42. The Green Village
 43. Geothermie
 44. Nieuw Reijerwaard Testopstelling Vertical Farming
 45. A15 Traject Papendrecht-Gorinchem
 46. Lokale distributie netwerken
 47. Nationaal Park Delta Biesbosch Haringvliet
 48. Kaas Experience Center Bleskensgraaf
 49. Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs - Primair ICT-HBO in de regio
 50. Blueport/Bedrijfscluster watersport
 51. Werelderfgoed Kinderdijk
 52. Verstedelijkingsstrategie
 53. Verbinden Waterlinies en vestingsteden
 54. Verbeteren personenvervoer over water
 55. Space Tech Campus-Uitbouw Space Business Park
 56. Smart Multi Commodity Grid
 57. Rondje Rijn-IJssel
 58. Ontwikkeling Cruiseports
 59. Mobiliteit in kerngebieden Groene Hart
 60. Corridor Rotterdam - Antwerpen (CRA)
 61. A27 Traject Houten - Hooipolders
 62. A20 Nieuwerkerk a/d IJssel-Gouda
 63. Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs - Primair maritiem-HBO in de regio
 64. Corridor A4-A20
 65. Regeneratieve Geneeskunde
 66. Aansluitingen hoofdwegennet (HWN) en onderliggend wegennet (OWN)
 67. A4 Passage + Poorten en Inprikkers
 68. Metropolitane fietsroutes
 69. Brienenoord- en Algeracorridor
 70. Zonne-energie tram en metro
 71. Centrale As
 72. Capelle aan den IJssel - Parkshuttle Kralingse Zoom
 73. Onderzoek naar de last mile in Businesspark Plaspoelpolder en omgeving
 74. Rotterdam The Hague Airport - shuttle Randstadrail Meijersplein
 75. Haalbaarheidsonderzoek Den Haag - Binckhorstshuttle
 76. Dutch Optics Centre (DOC)
 77. SMASH
 78. Financiering verduurzaming woningen kleine vve's
 79. Big Data Innovatiehub
 80. RAMLAB
 81. Freshteq.NL
 82. Medical Delta Living Labs
 83. Smart, Safe & Resilient Mainports
 84. TIMA (Duurzaamheids fabriek)
 85. Smart Metrology (Duurzaamheidsfabriek)
 86. Robovalley
 87. OV visie Rotterdam 2040
 88. Den Haag 2040 Binckhorst-CID-Scheveningen "Metro naar zee"
 89. Samenloop Randstadrail E met Zoetermeerlijn 3/4
 90. Netwerkvisie RandstadRail 2040
 91. Internationaal hippisch Kenniscentrum MRDH/CHIO
 92. Kas als Apotheek
 93. Food Innovation Academy
 94. Next Generation Woonwijken
 95. HSD campus, Innovation centre, museumkwartier, Binckhorsthaven
 96. Ontsluiting glastuinbouw gebied Pijnacker West en Oost
 97. Delft - ResearchLab TU Campus Delft
 98. Maritiem Service District Schiedam
 99. Herontwikkeling EMK terrein
 100. Zero emissie openbaar vervoer
 101. Viersporigheid: Rijswijk - Delft Zuid
 102. Lely campus
 103. RID Programmering / accelerator
 104. RDM Herontwikkeling grofsmederij
 105. Doorontwikkeling Dutch Innovation Park
 106. Logistieke hotspot
 107. Vaarverbinding Zoetermeer
 108. Viersporigheid: Delft Zuid- Schiedam
 109. Leiden - Shuttle BiosciencePark
 110. Campus vastgoed Leiden - Incubator
 111. Campus faciliteiten Leiden
 112. Stationsgebied Leiden CS
 113. Nieuwbouw en transformatieprojecten in de Plaspoelpolder
 114. Rijn en Veenstreek
 115. Groenstructuur Holland-Rijnland
 116. Hart van groen blauwe netwerk Holland Rijnland/ Singelpark leiden
 117. Blueport / Hollandse plassen
 118. Blue Energy Deal
 119. Space tech Campus Uitbouw space campus
 120. Flower Science
 121. Unmanned Valley
 122. Verbinding Malieveld-Haagse Bos
 123. Realisatie gebouw European Patent Office
 124. Molenvlietpark
 125. Scheveningen: "De kust voor Den Haag"
 126. Tramontsluiting Scheveningen Haven (1ste fase)
 127. Kustfietsroute
 128. Ruijven Noord
 129. Verlengde Velostrada
 130. Nieuwe Schenkverbinding
 131. Bereikbaarheid Scheveningen op piekmomenten
 132. Coolport Noord-West (Nieuwe Waterweg)
 133. Oranjepolder
 134. Herinrichting Krimpenerhout
 135. Fiets - / voetveer Stormpolder - IJsselmonde
 136. Nieuwe verbindingsweg N210 - Noord / Lekdijk
 137. Noordrand Voorne-Putten
 138. Zuidrand Voorne-Putten (Haringvliet)
 139. Transportium
 140. Waaloevers
 141. Nieuw Reijerwaard - Productielocatie Duurzame Energie
 142. World Food Parc-Human Capital Pool
 143. World Food Parc- Smart Logistics
 144. World Food Parc- Verwaarden reststromen
 145. Nieuw Reijerwaard - Freshcentre/Centre of expertise
 146. Smart Grid Dordtse Kil IV
 147. Bioraffinage
 148. Op- en afritten A20
 149. Campus faciliteiten Delft
 150. Campus vastgoed Delft
 151. Bereikbaarheid campus Delft
 152. River Art
 153. Rivierzone
 154. A15 traject Papendrecht - Gorinchem
 155. Knooppunt A16 - N3, inclusief Dordtse Kil IV
 156. Uitbreiding HVC Warmtenet Dordrecht naar Papendrecht
 157. Aerospace Innovation Centre
 158. Dutch Offshore Technology Centre
 159. Proeftuin Delta innovaties ZH
 160. Digital Factory Composites
 161. Food Innovation Fund
 162. Onderwijs & Arbeidsmarkt instituut voor transitie
 163. Capaciteitsuitbreiding A12 en verbeteren uitstraling
 164. Landgoederen Duin Horst en Weide
 165. Verbinding groen N44
 166. Blauwe verbinding Zuidrand Rotterdam
 167. Rotte-Rijn-Vliet
 168. Passantenhaven
 169. Koningsrust / Westgaag - Oostgaag / Maaslandse Dam
 170. Bio Base Greenport
 171. Dutch Windwheel
 172. VP Delta
 173. Verbeteren ontsluiting bedrijvenparken en glastuinbouw gebieden
 174. De Bernisse
 175. Stationsgebied
 176. Flood Proof Holland
 177. Biotech campus Delft
 178. Personalised food
 179. Proeftuin multi commodity smart grid
 180. Ontwikkeling offshore / maritieme industrie Maasvlakte 2
 181. Actieplan Versterking Industrie Rotterdam - Moerdijk
 182. CCS-Road
 183. Transformatie kantoren en winkels
 184. Laadpalen elektrisch vervoer
 185. Schiedam - Metroshuttle en Havenshuttle Vijfsluizen
 186. Glasvezel Stormpolder en omgeving
 187. Smart Grid Stormpoldergebied
 188. Internationale verbinding met Ruhrgebied
 189. Rijnerwatering
 190. Glasvezel regio (backbone digitale infrastructuur)
 191. Hollandse banen
 192. Instrumentation for Space
Totale financiele dekking van selectie
Van de geselecteerde projecten
Totaal aantal projecten per fase
Totaal overzicht mijlpalen