JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Investeringsprogramma

Lijst
 1. Nieuwe verdienmodellen voor AGF reststromen
 2. Vertical Farming
 3. Rijnerwatering
 4. Metropolitane fietsroutes
 5. Transformatie kantoren
 6. Monstersche sluis
 7. Glasvezel regio (backbone digitale infrastructuur)
 8. Biotech campus Delft
 9. Campus vastgoed Delft
 10. Campus faciliteiten Delft
 11. Campus faciliteiten Leiden
 12. Campus vastgoed Leiden - Incubator
 13. Herontwikkeling EMK terrein
 14. Central District Rotterdam
 15. Herontwikkeling Leidsenhage
 16. Schiedam - Metroshuttle en Havenshuttle Vijfsluizen
 17. Stationsgebied
 18. Rotterdam The Hague Airport - shuttle Randstadrail Meijersplein
 19. Stationsgebied Leiden CS
 20. Samenloop Randstadrail E met Zoetermeerlijn 3/4
 21. OV visie Rotterdam 2040
 22. Aansluitingen hoofdwegennet (HWN) en onderliggend wegennet (OWN)
 23. Brienenoord- en Algeracorridor
 24. Den Haag 2040 Binckhorst-CID-Scheveningen "Metro naar zee"
 25. Multimodale ontsluiting Corridor A12 (Holland RailTerminal)
 26. Capelle aan den IJssel - Parkshuttle Kralingse Zoom
 27. Extra oeververbindingen
 28. Gebiedsuitwerking Greenport 3.0 in Westland
 29. Hoekse Lijn
 30. Getijdencentrale Brouwersdam/Ontwikkeling Grevelingen
 31. CCS
 32. Theemswegtracé
 33. Actieplan Versterking Industrie Rotterdam - Moerdijk
 34. Ontwikkeling offshore / maritieme industrie Maasvlakte 2
 35. Omgeving station Pr. Alexander
 36. Onderwijs & Arbeidsmarkt instituut voor Transitie, Food for the Future
 37. Doorontwikkeling warmtenet Drechtsteden
 38. TIMA (Duurzaamheids fabriek)
 39. SMASH
 40. Doorstroming, verfraaiing en verduurzaming Plaspoelpolder
 41. Sternetroutes - Fietsroutes tussen steden verbeteren
 42. Gebiedsontwikkeling Havengebied - Plaspoelpolder
 43. Stadspark Wilhelminapark
 44. European Patent Office - realisatie nieuwbouw
 45. Transformatie kantorenlocatie In de Bogaard
 46. Rivier als Getijdenpark
 47. Rivieroevers Binnenstad
 48. Blauwe verbinding Zuidrand Rotterdam
 49. Zonneenergie Rotterdam
 50. Ontwikkelen Maritiem District
 51. Coolsingel
 52. Hoboken Museumpark
 53. Scheveningen: "De kust voor Den Haag"
 54. Regeneratieve Geneeskunde
 55. Verdieping Nieuwe Waterweg
 56. Logistieke hotspot A12
 57. Corridor Rotterdam - Antwerpen (CRA)
 58. Laadpalen elektrisch vervoer
 59. Internationaal hippisch Kenniscentrum MRDH/CHIO
 60. Smart Multi Commodity Grid
 61. Financiering verduurzaming woningen kleine vve's
 62. Verstedelijkingsstrategie
 63. Viersporigheid: Delft Zuid- Schiedam
 64. Bereikbaarheid Campus en station Leiden CS
 65. Bereikbaarheid campus Delft
 66. Delft - ResearchLab TU Campus Delft
 67. Big Data Innovatiehub
 68. Groene Hart Werkt
 69. Molenvlietpark
 70. A20 Nieuwerkerk a/d IJssel-Gouda
 71. Geothermie
 72. Windenergie
 73. Knooppunt A16 - N3, inclusief Dordtse Kil IV
 74. Smart Grid Dordtse Kil IV
 75. Zon
 76. Proeftuinen energietransitie N470 en N211
 77. Energy highway N59
 78. Bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek
 79. Warmte hoofdtransportnet Zuid-Holland
 80. Energy Island: ontwikkeling groene waterstofeconomie H2GO
 81. Smart Integrator 4 Aero / Space
 82. Rotterdam Makers District,Transformatie Marconiplein en Vierhavenblok
 83. Rotterdam Makers District, Infrastructuurpakket
 84. Rotterdam Makers District, Ontwikkeling productiecampus
 85. Hart van Zuid
 86. Landgoederen Schiezone
 87. Lijndraaiersbrug
 88. De Vliet
 89. Poort van de Delta Haringvliet
 90. Klimaatbestendige regio (veenweidegebied)
 91. Hoeksche Waard A4-zuid
 92. Innovatieve landbouw in de Hoeksche Waard
 93. Fieldlabinfrastructuur Zuid Holland
 94. The Green Village
 95. Nieuw Reijerwaard Testopstelling Vertical Farming
 96. A15 Traject Papendrecht-Gorinchem
 97. Lokale distributie netwerken
 98. Nationaal Park Delta Biesbosch Haringvliet
 99. Kaas Experience Center Bleskensgraaf
 100. Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs - Primair ICT-HBO in de regio
 101. Blueport/Bedrijfscluster watersport
 102. Werelderfgoed Kinderdijk
 103. Verbinden Waterlinies en vestingsteden
 104. Verbeteren personenvervoer over water
 105. Space Tech Campus-Uitbouw Space Business Park
 106. Rondje Rijn-IJssel
 107. Ontwikkeling Cruiseports
 108. Mobiliteit in kerngebieden Groene Hart
 109. A27 Traject Houten - Hooipolders
 110. Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs - Primair maritiem-HBO in de regio
 111. RijswijkBuiten
 112. A4 Passage + Poorten en Inprikkers
 113. Zonne-energie tram en metro
 114. Centrale As
 115. Onderzoek naar de last mile in Businesspark Plaspoelpolder en omgeving
 116. Haalbaarheidsonderzoek Den Haag - Binckhorstshuttle
 117. Dutch Optics Centre (DOC)
 118. RAMLAB
 119. Freshteq.NL
 120. Medical Delta Living Labs
 121. Smart, Safe & Resilient Mainports
 122. Robovalley
 123. Netwerkvisie RandstadRail 2040
 124. Kas als Apotheek
 125. Food Innovation Academy
 126. Next Generation Woonwijken
 127. HSD campus, Innovation centre, museumkwartier, Binckhorsthaven
 128. Ontsluiting glastuinbouw gebied Pijnacker West en Oost
 129. Maritiem Service District Schiedam
 130. Zero emissie openbaar vervoer
 131. Viersporigheid: Rijswijk - Delft Zuid
 132. Lely campus
 133. RID Programmering / accelerator
 134. RDM Herontwikkeling grofsmederij
 135. Doorontwikkeling Dutch Innovation Park
 136. Vaarverbinding Zoetermeer
 137. Leiden - Shuttle BiosciencePark
 138. Rijn en Veenstreek
 139. Groenstructuur Holland-Rijnland
 140. Hart van groen blauwe netwerk Holland Rijnland/ Singelpark leiden
 141. Blueport / Hollandse plassen
 142. Blue Energy Deal
 143. Space tech Campus Uitbouw space campus
 144. Flower Science
 145. Unmanned Valley
 146. Verbinding Malieveld-Haagse Bos
 147. Tramontsluiting Scheveningen Haven (1ste fase)
 148. Kustfietsroute
 149. Ruijven Noord
 150. Verlengde Velostrada
 151. Nieuwe Schenkverbinding
 152. Bereikbaarheid Scheveningen op piekmomenten
 153. Coolport Noord-West (Nieuwe Waterweg)
 154. Oranjepolder
 155. Herinrichting Krimpenerhout
 156. Fiets - / voetveer Stormpolder - IJsselmonde
 157. Nieuwe verbindingsweg N210 - Noord / Lekdijk
 158. Noordrand Voorne-Putten
 159. Zuidrand Voorne-Putten (Haringvliet)
 160. Transportium
 161. Waaloevers
 162. Nieuw Reijerwaard - Productielocatie Duurzame Energie
 163. World Food Parc-Human Capital Pool
 164. World Food Parc- Smart Logistics
 165. World Food Parc- Verwaarden reststromen
 166. Nieuw Reijerwaard - Freshcentre/Centre of expertise
 167. Bioraffinage
 168. Op- en afritten A20
 169. River Art
 170. Rivierzone
 171. A15 traject Papendrecht - Gorinchem
 172. Aerospace Innovation Centre
 173. Dutch Offshore Technology Centre
 174. Proeftuin Delta innovaties ZH
 175. Digital Factory Composites
 176. Capaciteitsuitbreiding A12 en verbeteren uitstraling
 177. Landgoederen Duin Horst en Weide
 178. Verbinding groen N44
 179. Rotte-Rijn-Vliet
 180. Koningsrust / Westgaag - Oostgaag / Maaslandse Dam
 181. Bio Base Greenport
 182. Dutch Windwheel
 183. VP Delta
 184. Verbeteren ontsluiting bedrijvenparken en glastuinbouw gebieden
 185. De Bernisse
 186. Flood Proof Holland
 187. Proeftuin multi commodity smart grid
 188. Transformatie kantoren en winkels
 189. Glasvezel Stormpolder en omgeving
 190. Smart Grid Stormpoldergebied
 191. Hollandse banen
 192. Instrumentation for Space
Totale financiele dekking van selectie
Van de geselecteerde projecten
Totaal aantal projecten per fase
Totaal overzicht mijlpalen