JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Investeringsprogramma

Lijst
 1. River Art
 2. Zero emissie openbaar vervoer
 3. Scheveningen: "De kust voor Den Haag"
 4. Verbinding Malieveld-Haagse Bos
 5. Rijnerwatering
 6. Verlengde Velostrada
 7. Rotterdamsebaan
 8. Pilot Automatisch Vervoer Last Mile Binkhorst (AVLM)
 9. Gebiedsuitwerking Greenport 3.0 in Westland
 10. Corridor Rotterdam - Antwerpen (CRA)
 11. Hart van groen blauwe netwerk Holland Rijnland/ Singelpark leiden
 12. Hollandse Plassen
 13. Space Campus Noordwijk
 14. Herinrichting Krimpenerhout
 15. Herontwikkeling EMK terrein
 16. Smart Grid Stormpoldergebied
 17. Glasvezel Stormpolder en omgeving
 18. Nieuwe verbindingsweg N210 - Noord / Lekdijk
 19. Gebiedsontwikkeling Havengebied - Plaspoelpolder
 20. Doorstroming, verfraaiing en verduurzaming Plaspoelpolder
 21. European Patent Office - realisatie nieuwbouw
 22. RijswijkBuiten
 23. Gebiedsontwikkeling In de Bogaard
 24. Fiets - / voetveer Stormpolder - IJsselmonde
 25. Rijn- en Veenstreek
 26. Verbeteren ontsluiting bedrijvenparken en glastuinbouw gebieden
 27. Ontsluiting glastuinbouw gebied Pijnacker West en Oost
 28. Molenvlietpark
 29. Blauwe verbinding Zuidrand Rotterdam
 30. Landgoederen Schiezone
 31. Onderwijs & Arbeidsmarkt instituut voor Transitie, Food for the Future
 32. CCS
 33. Waste to Chemicals
 34. Verdieping Nieuwe Waterweg
 35. Extra oeververbindingen
 36. Theemswegtracé
 37. Actieplan Versterking Industrie Rotterdam - Moerdijk
 38. Ontwikkeling offshore / maritieme industrie Maasvlakte 2
 39. Central District Rotterdam
 40. Ontwikkelen Maritiem District
 41. Hoboken Museumpark
 42. Rivieroevers Binnenstad
 43. Zonneenergie Rotterdam
 44. Rivier als Getijdenpark
 45. Hart van Zuid
 46. Omgeving station Pr. Alexander
 47. Coolsingel
 48. Nieuwe verdienmodellen voor AGF reststromen
 49. Vertical Farming
 50. Internationaal hippisch Kenniscentrum MRDH/CHIO
 51. Netwerkvisie RandstadRail 2040
 52. Proeftuinen energietransitie N470 en N211
 53. Blueport/Bedrijfscluster watersport
 54. Instrumentation for Space
 55. Groene Hart Werkt
 56. Blue Energy Deal
 57. Unmanned Valley Valkenburg
 58. Campus faciliteiten Leiden
 59. Bereikbaarheid Campus en station Leiden CS
 60. Leiden - Shuttle BiosciencePark
 61. Ruijven Noord
 62. Rivierzone
 63. Maritiem Service District Schiedam
 64. Rotte-Rijn-Vliet
 65. MIRT-Verkenning Binckhorst-CID
 66. Groene Cirkel innovatieve en duurzame landbouw en voedselketen Zuid-Hollandse eilanden
 67. Rondje Rijn-IJssel
 68. Den Haag 2040 Binckhorst-CID-Scheveningen ‘Koningscorridor naar Zee’
 69. Smart Multi Commodity Grid
 70. Warmte hoofdtransportnet Zuid-Holland
 71. Nationaal Park Delta Biesbosch Haringvliet
 72. Poort van de Delta Haringvliet
 73. Logistieke hotspot A12
 74. Fieldlabinfrastructuur Zuid Holland
 75. Transformatie kantoren en winkels
 76. Viersporigheid: Delft Zuid - Schiedam
 77. Verstedelijkingsstrategie
 78. Next Generation Woonwijken
 79. Viersporigheid: Rijswijk - Delft Zuid
 80. Fiets: Hollandse Banen
 81. OV visie Rotterdam 2040
 82. Samenloop Randstadrail E met Zoetermeerlijn 3/4
 83. Zonne-energie tram en metro
 84. Aansluitingen hoofdwegennet (HWN) en onderliggend wegennet (OWN)
 85. Hoekse Lijn
 86. Metropolitane fietsroutes
 87. Laadpalen elektrisch vervoer
 88. Schiedam - Metroshuttle en Havenshuttle Vijfsluizen
 89. Regeneratieve Geneeskunde
 90. Stationsgebied Leiden CS
 91. Campus vastgoed Leiden - Incubator
 92. Central Innovation District (CID), HSD campus, Innovation centre, museumkwartier, Binckhorsthaven
 93. Ontwikkeling Cruiseports
 94. Transformatie kantoren
 95. Monstersche sluis
 96. Glasvezel regio (backbone digitale infrastructuur)
 97. Biotech campus Delft
 98. Campus vastgoed Delft
 99. Campus faciliteiten Delft
 100. Herontwikkeling Leidsenhage
 101. Stationsgebied
 102. Rotterdam The Hague Airport - shuttle Randstadrail Meijersplein
 103. Brienenoord- en Algeracorridor
 104. Multimodale ontsluiting Corridor A12 (Holland RailTerminal)
 105. Capelle aan den IJssel - Parkshuttle Kralingse Zoom
 106. Getijdencentrale Brouwersdam/Ontwikkeling Grevelingen
 107. Doorontwikkeling warmtenet Drechtsteden
 108. TIMA (Duurzaamheids fabriek)
 109. SMASH
 110. Sternetroutes - Fietsroutes tussen steden verbeteren
 111. Stadspark Wilhelminapark
 112. Financiering verduurzaming woningen kleine vve's
 113. Bereikbaarheid campus Delft
 114. Delft - ResearchLab TU Campus Delft
 115. Big Data Innovatiehub
 116. A20 Nieuwerkerk a/d IJssel-Gouda
 117. Geothermie
 118. Windenergie
 119. Knooppunt A16 - N3, inclusief Dordtse Kil IV
 120. Smart Grid Dordtse Kil IV
 121. Zon
 122. Energy highway N59
 123. Bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek
 124. Energy Island: ontwikkeling groene waterstofeconomie H2GO
 125. Smart Integrator 4 Aero / Space
 126. Lijndraaiersbrug
 127. De Vliet
 128. Klimaatbestendige regio (veenweidegebied)
 129. Hoeksche Waard A4-zuid
 130. The Green Village
 131. Nieuw Reijerwaard Testopstelling Vertical Farming
 132. A15 Traject Papendrecht-Gorinchem
 133. Lokale distributie netwerken
 134. Kaas Experience Center Bleskensgraaf
 135. Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs - Primair ICT-HBO in de regio
 136. Werelderfgoed Kinderdijk
 137. Verbinden Waterlinies en vestingsteden
 138. Verbeteren personenvervoer over water
 139. Mobiliteit in kerngebieden Groene Hart
 140. A27 Traject Houten - Hooipolders
 141. Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs - Primair maritiem-HBO in de regio
 142. A4 Passage + Poorten en Inprikkers
 143. Centrale As
 144. Dutch Optics Centre (DOC)
 145. RAMLAB
 146. Freshteq.NL
 147. Medical Delta Living Labs
 148. Smart, Safe & Resilient Mainports
 149. Robovalley
 150. Kas als Apotheek
 151. Food Innovation Academy
 152. Lely campus
 153. Doorontwikkeling Dutch Innovation Park
 154. Vaarverbinding Zoetermeer
 155. Flower Science
 156. Coolport Noord-West (Nieuwe Waterweg)
 157. Oranjepolder
 158. Noordrand Voorne-Putten
 159. Zuidrand Voorne-Putten (Haringvliet)
 160. Transportium
 161. Waaloevers
 162. Nieuw Reijerwaard - Productielocatie Duurzame Energie
 163. World Food Parc-Human Capital Pool
 164. World Food Parc- Smart Logistics
 165. World Food Parc- Verwaarden reststromen
 166. Nieuw Reijerwaard - Freshcentre/Centre of expertise
 167. Op- en afritten A20
 168. A15 traject Papendrecht - Gorinchem
 169. Aerospace Innovation Centre
 170. Dutch Offshore Technology Centre
 171. Proeftuin Delta innovaties ZH
 172. Digital Factory Composites
 173. Capaciteitsuitbreiding A12 en verbeteren uitstraling
 174. Landgoederen Duin Horst en Weide
 175. Verbinding groen N44
 176. Koningsrust / Westgaag - Oostgaag / Maaslandse Dam
 177. Bio Base Greenport
 178. Dutch Windwheel
 179. VP Delta
 180. De Bernisse
 181. Flood Proof Holland
 182. Proeftuin multi commodity smart grid

Welkom bij het Regionaal Investeringsprogramma

Voor het sterker maken van onze regio moeten we vernieuwen in viervoud. Om de economische kracht te versterken en de aantrekkelijkheid van de zuidelijke Randstad te vergroten is een Regionaal Investeringsprogramma opgesteld. Concrete projecten worden gebundeld die moeten leiden tot meer werkgelegenheid, economische groei, een duurzame aantrekkelijke regio om te wonen, te werken en te recreëren en een concurrerend (internationaal) vestigingsklimaat.

Naar de kaart

Het Regionaal Investeringsprogramma is opgesteld door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Economic Board Zuid-Holland, de Provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland en Drechtsteden.

Documenten
Vernieuwen economie

Vernieuwen verbindingen

De basis voor elke economie is de kwaliteit van de infrastructuur. Daarom zetten we in op het vernieuwen van verbindingen. Uitstekende verbindingen in alle...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen economie

In de toekomst bepaalt de next economy de concurrentiekracht van Nederland, dit vraagt om het vernieuwen van de economie. Digitalisering en verduurzaming van...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen energie

De regio wil bijdragen aan oplossingen voor mondiale uitdagingen op gebied van klimaat en duurzaamheid. Daarom werken we aan het vernieuwen van energie. Met de mainport, slimme logistieke oplossingen bij...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen stad & omgeving

Kwaliteit van leven in stedelijke regio’s wordt steeds belangrijker. We vernieuwen stad en omgeving tot een aantrekkelijk en veilig gebied met...

Lees meer…
Vernieuwen verbindingen

Vernieuwen verbindingen

Uitstekende verbindingen in alle modaliteiten (weg, spoor, water, lucht) zowel in onze regio als met het (Europese) achterland zijn en blijven van onverminderd belang. Investeringen in (light)rail hebben hierin een prominente plaats. Naast investeringsruimte zijn voldoende middelen voor beheer, onderhoud en vervanging van het bestaande areaal hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. Daarnaast tekent het belang van de ICT infrastructuur in al haar facetten zich steeds sterker af als randvoorwaarde voor het vestigingsklimaat.

Vernieuwen economie

Vernieuwen economie

Digitalisering en verduurzaming van energie-opwekking en efficiënt gebruik van productiesystemen, vervoersketens en dienstverlening hebben een grote positieve impact op de economische bedrijvigheid. Het gaat om vernieuwing én om doorontwikkeling van het bestaande. Omdat deze regio de ontwikkeling naar een nieuwe economie onderkent en omarmt, ontstaat hier nieuwe economische bedrijvigheid en werkgelegenheid op alle beroepsniveaus. Deze nieuwe banen vragen meer talent met nieuwe skills. Om iedereen de kans te geven mee te doen zijn investeringen nodig in onderwijs, coaching en individuele begeleiding. Cross-sectoraal werken we aan mondiale uitdagingen op het gebied van voeding, gezondheid, maritieme- en logistieke vraagstukken, watermanagement en veiligheid.

Vernieuwen energie

Vernieuwen energie

Met de mainport, slimme logistieke oplossingen bij TNO en TU Delft is dit dé regio voor het in de praktijk brengen van de circulaire economie, hergebruik van grondstoffen en het duurzaam benutten van natuurlijke hulpbronnen. We verduurzamen stapsgewijs onze energievoorziening (geothermie, zon, wind) en zetten in op efficiënter energieverbruik in industrie, glastuinbouw en gebouwde omgeving.

Vernieuwen stad en omgeving

Vernieuwen stad en omgeving

We vernieuwen stad en omgeving tot een aantrekkelijk en veilig gebied met een goede woon- en leefomgeving, topklasse werklocaties, nabij goed toegankelijk groen met ruimte voor sport, cultuur en vrije tijd. We versterken het groen in en om de stad en ontwikkelen onze binnensteden tot nog aantrekkelijker gebieden.

documenten

Hier vindt u de uitvoeringsstrategie van het Regionaal Investeringsprogramma zoals opgesteld bij de start in 2016 en de bijbehorende factsheet. Ook vindt u hier de voortgangsrapportages met bijlagen van 2017 en 2018, inclusief bijlagen. Aan de huidige voortgangsrapportage van 2018 wordt nog gewerkt. Deze publiceren wij hier binnenkort.

Totale financiele dekking van selectie
Van de geselecteerde projecten
Totaal aantal projecten per fase
Totaal overzicht mijlpalen