JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Investeringsprogramma

Lijst
 1. Nationaal Park Delta Biesbosch Haringvliet
 2. Poort van de Delta Haringvliet
 3. Logistieke hotspot A12
 4. Proeftuinen energietransitie N470 en N211
 5. Waste to Chemicals
 6. Ontwikkeling offshore / maritieme industrie Maasvlakte 2
 7. Blauwe verbinding Zuidrand Rotterdam
 8. Fieldlabinfrastructuur Zuid Holland
 9. Scheveningen: "De kust voor Den Haag"
 10. Netwerkvisie RandstadRail 2040
 11. Transformatie kantoren en winkels
 12. Warmte hoofdtransportnet Zuid-Holland
 13. Viersporigheid: Delft Zuid - Schiedam
 14. Verstedelijkingsstrategie
 15. Next Generation Woonwijken
 16. Viersporigheid: Rijswijk - Delft Zuid
 17. Zero emissie openbaar vervoer
 18. Fiets: Hollandse Banen
 19. OV visie Rotterdam 2040
 20. Samenloop Randstadrail E met Zoetermeerlijn 3/4
 21. Zonne-energie tram en metro
 22. Aansluitingen hoofdwegennet (HWN) en onderliggend wegennet (OWN)
 23. Hoekse Lijn
 24. Metropolitane fietsroutes
 25. Laadpalen elektrisch vervoer
 26. Rivier als Getijdenpark
 27. Schiedam - Metroshuttle en Havenshuttle Vijfsluizen
 28. Regeneratieve Geneeskunde
 29. Stationsgebied Leiden CS
 30. Campus vastgoed Leiden - Incubator
 31. Campus faciliteiten Leiden
 32. CCS
 33. Verdieping Nieuwe Waterweg
 34. Theemswegtracé
 35. Central Innovation District (CID), HSD campus, Innovation centre, museumkwartier, Binckhorsthaven
 36. Ontwikkeling Cruiseports
 37. Rivieroevers Binnenstad
 38. Nieuwe verdienmodellen voor AGF reststromen
 39. Vertical Farming
 40. Rijnerwatering
 41. Transformatie kantoren
 42. Monstersche sluis
 43. Glasvezel regio (backbone digitale infrastructuur)
 44. Biotech campus Delft
 45. Campus vastgoed Delft
 46. Campus faciliteiten Delft
 47. Herontwikkeling EMK terrein
 48. Central District Rotterdam
 49. Herontwikkeling Leidsenhage
 50. Stationsgebied
 51. Rotterdam The Hague Airport - shuttle Randstadrail Meijersplein
 52. Brienenoord- en Algeracorridor
 53. Den Haag 2040 Binckhorst-CID-Scheveningen "Metro naar zee"
 54. Multimodale ontsluiting Corridor A12 (Holland RailTerminal)
 55. Capelle aan den IJssel - Parkshuttle Kralingse Zoom
 56. Extra oeververbindingen
 57. Gebiedsuitwerking Greenport 3.0 in Westland
 58. Getijdencentrale Brouwersdam/Ontwikkeling Grevelingen
 59. Actieplan Versterking Industrie Rotterdam - Moerdijk
 60. Omgeving station Pr. Alexander
 61. Onderwijs & Arbeidsmarkt instituut voor Transitie, Food for the Future
 62. Doorontwikkeling warmtenet Drechtsteden
 63. TIMA (Duurzaamheids fabriek)
 64. SMASH
 65. Doorstroming, verfraaiing en verduurzaming Plaspoelpolder
 66. Sternetroutes - Fietsroutes tussen steden verbeteren
 67. Gebiedsontwikkeling Havengebied - Plaspoelpolder
 68. Stadspark Wilhelminapark
 69. European Patent Office - realisatie nieuwbouw
 70. Transformatie kantorenlocatie In de Bogaard
 71. Zonneenergie Rotterdam
 72. Ontwikkelen Maritiem District
 73. Coolsingel
 74. Hoboken Museumpark
 75. Corridor Rotterdam - Antwerpen (CRA)
 76. Internationaal hippisch Kenniscentrum MRDH/CHIO
 77. Smart Multi Commodity Grid
 78. Financiering verduurzaming woningen kleine vve's
 79. Bereikbaarheid Campus en station Leiden CS
 80. Bereikbaarheid campus Delft
 81. Delft - ResearchLab TU Campus Delft
 82. Big Data Innovatiehub
 83. Groene Hart Werkt
 84. Molenvlietpark
 85. A20 Nieuwerkerk a/d IJssel-Gouda
 86. Geothermie
 87. Windenergie
 88. Knooppunt A16 - N3, inclusief Dordtse Kil IV
 89. Smart Grid Dordtse Kil IV
 90. Zon
 91. Energy highway N59
 92. Bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek
 93. Energy Island: ontwikkeling groene waterstofeconomie H2GO
 94. Smart Integrator 4 Aero / Space
 95. Rotterdam Makers District,Transformatie Marconiplein en Vierhavenblok
 96. Rotterdam Makers District, Infrastructuurpakket
 97. Rotterdam Makers District, Ontwikkeling productiecampus
 98. Hart van Zuid
 99. Landgoederen Schiezone
 100. Lijndraaiersbrug
 101. De Vliet
 102. Klimaatbestendige regio (veenweidegebied)
 103. Hoeksche Waard A4-zuid
 104. Innovatieve landbouw in de Hoeksche Waard
 105. The Green Village
 106. Nieuw Reijerwaard Testopstelling Vertical Farming
 107. A15 Traject Papendrecht-Gorinchem
 108. Lokale distributie netwerken
 109. Kaas Experience Center Bleskensgraaf
 110. Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs - Primair ICT-HBO in de regio
 111. Blueport/Bedrijfscluster watersport
 112. Werelderfgoed Kinderdijk
 113. Verbinden Waterlinies en vestingsteden
 114. Verbeteren personenvervoer over water
 115. Space Tech Campus-Uitbouw Space Business Park
 116. Rondje Rijn-IJssel
 117. Mobiliteit in kerngebieden Groene Hart
 118. A27 Traject Houten - Hooipolders
 119. Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs - Primair maritiem-HBO in de regio
 120. RijswijkBuiten
 121. A4 Passage + Poorten en Inprikkers
 122. Centrale As
 123. Onderzoek naar de last mile in Businesspark Plaspoelpolder en omgeving
 124. Haalbaarheidsonderzoek Den Haag - Binckhorstshuttle
 125. Dutch Optics Centre (DOC)
 126. RAMLAB
 127. Freshteq.NL
 128. Medical Delta Living Labs
 129. Smart, Safe & Resilient Mainports
 130. Robovalley
 131. Kas als Apotheek
 132. Food Innovation Academy
 133. Ontsluiting glastuinbouw gebied Pijnacker West en Oost
 134. Maritiem Service District Schiedam
 135. Lely campus
 136. RID Programmering / accelerator
 137. RDM Herontwikkeling grofsmederij
 138. Doorontwikkeling Dutch Innovation Park
 139. Vaarverbinding Zoetermeer
 140. Leiden - Shuttle BiosciencePark
 141. Rijn en Veenstreek
 142. Groenstructuur Holland-Rijnland
 143. Hart van groen blauwe netwerk Holland Rijnland/ Singelpark leiden
 144. Blueport / Hollandse plassen
 145. Blue Energy Deal
 146. Space tech Campus Uitbouw space campus
 147. Flower Science
 148. Unmanned Valley
 149. Verbinding Malieveld-Haagse Bos
 150. Tramontsluiting Scheveningen Haven (1ste fase)
 151. Kustfietsroute
 152. Ruijven Noord
 153. Verlengde Velostrada
 154. Nieuwe Schenkverbinding
 155. Bereikbaarheid Scheveningen op piekmomenten
 156. Coolport Noord-West (Nieuwe Waterweg)
 157. Oranjepolder
 158. Herinrichting Krimpenerhout
 159. Fiets - / voetveer Stormpolder - IJsselmonde
 160. Nieuwe verbindingsweg N210 - Noord / Lekdijk
 161. Noordrand Voorne-Putten
 162. Zuidrand Voorne-Putten (Haringvliet)
 163. Transportium
 164. Waaloevers
 165. Nieuw Reijerwaard - Productielocatie Duurzame Energie
 166. World Food Parc-Human Capital Pool
 167. World Food Parc- Smart Logistics
 168. World Food Parc- Verwaarden reststromen
 169. Nieuw Reijerwaard - Freshcentre/Centre of expertise
 170. Op- en afritten A20
 171. River Art
 172. Rivierzone
 173. A15 traject Papendrecht - Gorinchem
 174. Aerospace Innovation Centre
 175. Dutch Offshore Technology Centre
 176. Proeftuin Delta innovaties ZH
 177. Digital Factory Composites
 178. Capaciteitsuitbreiding A12 en verbeteren uitstraling
 179. Landgoederen Duin Horst en Weide
 180. Verbinding groen N44
 181. Rotte-Rijn-Vliet
 182. Koningsrust / Westgaag - Oostgaag / Maaslandse Dam
 183. Bio Base Greenport
 184. Dutch Windwheel
 185. VP Delta
 186. Verbeteren ontsluiting bedrijvenparken en glastuinbouw gebieden
 187. De Bernisse
 188. Flood Proof Holland
 189. Proeftuin multi commodity smart grid
 190. Glasvezel Stormpolder en omgeving
 191. Smart Grid Stormpoldergebied
 192. Instrumentation for Space
Totale financiele dekking van selectie
Van de geselecteerde projecten
Totaal aantal projecten per fase
Totaal overzicht mijlpalen