JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Investeringsprogramma

Lijst
 1. Den Haag 2040 - Leyenburg corridor
 2. Den Haag Zuidwest: sociale cohesie, scholing en arbeid als aanjagers van een inclusieve samenleving
 3. Verlengde Velostrada
 4. A4 Passage + Poorten en Inprikkers
 5. Makers District - Stadshaven voor innovatieve maakindustrie
 6. Makers District - Een sterk regionaal innovatienetwerk
 7. Makers District - Ontwikkelingskansen in M4H
 8. Pilot Automatisch Vervoer Last Mile Binkhorst (AVLM)
 9. Rotterdamsebaan
 10. MIRT-Verkenning Binckhorst-CID
 11. Glasvezel regio (backbone digitale infrastructuur)
 12. River Art
 13. Zero emissie openbaar vervoer
 14. Scheveningen: "De kust voor Den Haag"
 15. Verbinding Malieveld-Haagse Bos
 16. Rijnerwatering
 17. Gebiedsuitwerking Greenport 3.0 in Westland
 18. Corridor Rotterdam - Antwerpen (CRA)
 19. Hart van groen blauwe netwerk Holland Rijnland/ Singelpark leiden
 20. Hollandse Plassen
 21. Space Campus Noordwijk
 22. Herinrichting Krimpenerhout
 23. Herontwikkeling EMK terrein
 24. Smart Grid Stormpoldergebied
 25. Glasvezel Stormpolder en omgeving
 26. Nieuwe verbindingsweg N210 - Noord / Lekdijk
 27. Gebiedsontwikkeling Havengebied - Plaspoelpolder
 28. Doorstroming, verfraaiing en verduurzaming Plaspoelpolder
 29. European Patent Office - realisatie nieuwbouw
 30. RijswijkBuiten
 31. Gebiedsontwikkeling In de Bogaard
 32. Fiets - / voetveer Stormpolder - IJsselmonde
 33. Rijn- en Veenstreek
 34. Verbeteren ontsluiting bedrijvenparken en glastuinbouw gebieden
 35. Ontsluiting glastuinbouw gebied Pijnacker West en Oost
 36. Molenvlietpark
 37. Blauwe verbinding Zuidrand Rotterdam
 38. Landgoederen Schiezone
 39. Onderwijs & Arbeidsmarkt instituut voor Transitie, Food for the Future
 40. CCS
 41. Waste to Chemicals
 42. Verdieping Nieuwe Waterweg
 43. Extra oeververbindingen
 44. Theemswegtracé
 45. Actieplan Versterking Industrie Rotterdam - Moerdijk
 46. Ontwikkeling offshore / maritieme industrie Maasvlakte 2
 47. Central District Rotterdam
 48. Ontwikkelen Maritiem District
 49. Hoboken Museumpark
 50. Rivieroevers Binnenstad
 51. Zonneenergie Rotterdam
 52. Rivier als Getijdenpark
 53. Hart van Zuid
 54. Omgeving station Pr. Alexander
 55. Coolsingel
 56. Nieuwe verdienmodellen voor AGF reststromen
 57. Vertical Farming
 58. Internationaal hippisch Kenniscentrum MRDH/CHIO
 59. Netwerkvisie RandstadRail 2040
 60. Proeftuinen energietransitie N470 en N211
 61. Blueport/Bedrijfscluster watersport
 62. Instrumentation for Space
 63. Groene Hart Werkt
 64. Blue Energy Deal
 65. Unmanned Valley Valkenburg
 66. Campus faciliteiten Leiden
 67. Bereikbaarheid Campus en station Leiden CS
 68. Leiden - Shuttle BiosciencePark
 69. Ruijven Noord
 70. Rivierzone
 71. Maritiem Service District Schiedam
 72. Rotte-Rijn-Vliet
 73. Groene Cirkel innovatieve en duurzame landbouw en voedselketen Zuid-Hollandse eilanden
 74. Rondje Rijn-IJssel
 75. Den Haag 2040 Binckhorst-CID-Scheveningen ‘Koningscorridor naar Zee’
 76. Smart Multi Commodity Grid
 77. Warmte hoofdtransportnet Zuid-Holland
 78. Nationaal Park Delta Biesbosch Haringvliet
 79. Poort van de Delta Haringvliet
 80. Logistieke hotspot A12
 81. Fieldlabinfrastructuur Zuid Holland
 82. Transformatie kantoren en winkels
 83. Viersporigheid: Delft Zuid - Schiedam
 84. Verstedelijkingsstrategie
 85. Next Generation Woonwijken
 86. Viersporigheid: Rijswijk - Delft Zuid
 87. Fiets: Hollandse Banen
 88. OV visie Rotterdam 2040
 89. Samenloop Randstadrail E met Zoetermeerlijn 3/4
 90. Zonne-energie tram en metro
 91. Aansluitingen hoofdwegennet (HWN) en onderliggend wegennet (OWN)
 92. Hoekse Lijn
 93. Metropolitane fietsroutes
 94. Laadpalen elektrisch vervoer
 95. Schiedam - Metroshuttle en Havenshuttle Vijfsluizen
 96. Regeneratieve Geneeskunde
 97. Stationsgebied Leiden CS
 98. Campus vastgoed Leiden - Incubator
 99. Central Innovation District (CID), HSD campus, Innovation centre, museumkwartier, Binckhorsthaven
 100. Ontwikkeling Cruiseports
 101. Transformatie kantoren
 102. Monstersche sluis
 103. Biotech campus Delft
 104. Campus vastgoed Delft
 105. Campus faciliteiten Delft
 106. Herontwikkeling Leidsenhage
 107. Stationsgebied
 108. Rotterdam The Hague Airport - shuttle Randstadrail Meijersplein
 109. Brienenoord- en Algeracorridor
 110. Multimodale ontsluiting Corridor A12 (Holland RailTerminal)
 111. Capelle aan den IJssel - Parkshuttle Kralingse Zoom
 112. Getijdencentrale Brouwersdam/Ontwikkeling Grevelingen
 113. Doorontwikkeling warmtenet Drechtsteden
 114. TIMA (Duurzaamheids fabriek)
 115. SMASH
 116. Sternetroutes - Fietsroutes tussen steden verbeteren
 117. Stadspark Wilhelminapark
 118. Financiering verduurzaming woningen kleine vve's
 119. Bereikbaarheid campus Delft
 120. Delft - ResearchLab TU Campus Delft
 121. Big Data Innovatiehub
 122. A20 Nieuwerkerk a/d IJssel-Gouda
 123. Geothermie
 124. Windenergie
 125. Knooppunt A16 - N3, inclusief Dordtse Kil IV
 126. Smart Grid Dordtse Kil IV
 127. Zon
 128. Energy highway N59
 129. Bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek
 130. Energy Island: ontwikkeling groene waterstofeconomie H2GO
 131. Smart Integrator 4 Aero / Space
 132. Lijndraaiersbrug
 133. De Vliet
 134. Klimaatbestendige regio (veenweidegebied)
 135. Hoeksche Waard A4-zuid
 136. The Green Village
 137. Nieuw Reijerwaard Testopstelling Vertical Farming
 138. A15 Traject Papendrecht-Gorinchem
 139. Lokale distributie netwerken
 140. Kaas Experience Center Bleskensgraaf
 141. Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs - Primair ICT-HBO in de regio
 142. Werelderfgoed Kinderdijk
 143. Verbinden Waterlinies en vestingsteden
 144. Verbeteren personenvervoer over water
 145. Mobiliteit in kerngebieden Groene Hart
 146. A27 Traject Houten - Hooipolders
 147. Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs - Primair maritiem-HBO in de regio
 148. Centrale As
 149. Dutch Optics Centre (DOC)
 150. RAMLAB
 151. Freshteq.NL
 152. Medical Delta Living Labs
 153. Smart, Safe & Resilient Mainports
 154. Robovalley
 155. Kas als Apotheek
 156. Food Innovation Academy
 157. Lely campus
 158. Doorontwikkeling Dutch Innovation Park
 159. Vaarverbinding Zoetermeer
 160. Flower Science
 161. Coolport Noord-West (Nieuwe Waterweg)
 162. Oranjepolder
 163. Noordrand Voorne-Putten
 164. Zuidrand Voorne-Putten (Haringvliet)
 165. Transportium
 166. Waaloevers
 167. Nieuw Reijerwaard - Productielocatie Duurzame Energie
 168. World Food Parc-Human Capital Pool
 169. World Food Parc- Smart Logistics
 170. World Food Parc- Verwaarden reststromen
 171. Nieuw Reijerwaard - Freshcentre/Centre of expertise
 172. Op- en afritten A20
 173. A15 traject Papendrecht - Gorinchem
 174. Aerospace Innovation Centre
 175. Dutch Offshore Technology Centre
 176. Proeftuin Delta innovaties ZH
 177. Digital Factory Composites
 178. Capaciteitsuitbreiding A12 en verbeteren uitstraling
 179. Landgoederen Duin Horst en Weide
 180. Verbinding groen N44
 181. Koningsrust / Westgaag - Oostgaag / Maaslandse Dam
 182. Bio Base Greenport
 183. Dutch Windwheel
 184. VP Delta
 185. De Bernisse
 186. Flood Proof Holland
 187. Proeftuin multi commodity smart grid

Welkom bij het Regionaal Investeringsprogramma

Voor het sterker maken van onze regio moeten we vernieuwen in viervoud. Om de economische kracht te versterken en de aantrekkelijkheid van de zuidelijke Randstad te vergroten is een Regionaal Investeringsprogramma opgesteld. Concrete projecten worden gebundeld die moeten leiden tot meer werkgelegenheid, economische groei, een duurzame aantrekkelijke regio om te wonen, te werken en te recreëren en een concurrerend (internationaal) vestigingsklimaat.

Naar de kaart

Het Regionaal Investeringsprogramma is opgesteld door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Economic Board Zuid-Holland, de Provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland en Drechtsteden.

Documenten
Vernieuwen economie

Vernieuwen verbindingen

De basis voor elke economie is de kwaliteit van de infrastructuur. Daarom zetten we in op het vernieuwen van verbindingen. Uitstekende verbindingen in alle...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen economie

In de toekomst bepaalt de next economy de concurrentiekracht van Nederland, dit vraagt om het vernieuwen van de economie. Digitalisering en verduurzaming van...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen energie

De regio wil bijdragen aan oplossingen voor mondiale uitdagingen op gebied van klimaat en duurzaamheid. Daarom werken we aan het vernieuwen van energie. Met de mainport, slimme logistieke oplossingen bij...

Lees meer…
Vernieuwen economie

Vernieuwen stad & omgeving

Kwaliteit van leven in stedelijke regio’s wordt steeds belangrijker. We vernieuwen stad en omgeving tot een aantrekkelijk en veilig gebied met...

Lees meer…
Vernieuwen verbindingen

Vernieuwen verbindingen

Uitstekende verbindingen in alle modaliteiten (weg, spoor, water, lucht) zowel in onze regio als met het (Europese) achterland zijn en blijven van onverminderd belang. Investeringen in (light)rail hebben hierin een prominente plaats. Naast investeringsruimte zijn voldoende middelen voor beheer, onderhoud en vervanging van het bestaande areaal hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. Daarnaast tekent het belang van de ICT infrastructuur in al haar facetten zich steeds sterker af als randvoorwaarde voor het vestigingsklimaat.

Vernieuwen economie

Vernieuwen economie

Digitalisering en verduurzaming van energie-opwekking en efficiënt gebruik van productiesystemen, vervoersketens en dienstverlening hebben een grote positieve impact op de economische bedrijvigheid. Het gaat om vernieuwing én om doorontwikkeling van het bestaande. Omdat deze regio de ontwikkeling naar een nieuwe economie onderkent en omarmt, ontstaat hier nieuwe economische bedrijvigheid en werkgelegenheid op alle beroepsniveaus. Deze nieuwe banen vragen meer talent met nieuwe skills. Om iedereen de kans te geven mee te doen zijn investeringen nodig in onderwijs, coaching en individuele begeleiding. Cross-sectoraal werken we aan mondiale uitdagingen op het gebied van voeding, gezondheid, maritieme- en logistieke vraagstukken, watermanagement en veiligheid.

Vernieuwen energie

Vernieuwen energie

Met de mainport, slimme logistieke oplossingen bij TNO en TU Delft is dit dé regio voor het in de praktijk brengen van de circulaire economie, hergebruik van grondstoffen en het duurzaam benutten van natuurlijke hulpbronnen. We verduurzamen stapsgewijs onze energievoorziening (geothermie, zon, wind) en zetten in op efficiënter energieverbruik in industrie, glastuinbouw en gebouwde omgeving.

Vernieuwen stad en omgeving

Vernieuwen stad en omgeving

We vernieuwen stad en omgeving tot een aantrekkelijk en veilig gebied met een goede woon- en leefomgeving, topklasse werklocaties, nabij goed toegankelijk groen met ruimte voor sport, cultuur en vrije tijd. We versterken het groen in en om de stad en ontwikkelen onze binnensteden tot nog aantrekkelijker gebieden.

Totale financiele dekking van selectie
Van de geselecteerde projecten
Totaal aantal projecten per fase
Totaal overzicht mijlpalen